2023. december 8., péntek

UJ HONLAP BANNER 250 100

Promenadebyen-kicsiA szárazépítés Magyarországon fiatal szakmának számít, alig 25 éves múltra tekinthet vissza. Ez alatt az idő alatt megtanultuk, hogy a gipszkarton számtalan lehetőséget rejt magában, alkalmazása egyre sokrétűbb.

A szárazépítés az építőipar fehérgalléros szakmája. Nemcsak kézügyességet kíván, hanem komoly szakmai felkészültséget is. A gyors fejlődés 2008-ban megtorpant, komoly veszteséget okozva az építőiparnak. Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata felismerte annak szükségességét, hogy a szakma érdeke új stratégiát kíván. Az újonnan megválasztott elnökkel, Finta Péterrel a tagozat stratégiájáról, Wiesner Györggyel az oktatás fontosságáról, Szentesi Máriával pedig arról beszéltünk, hogy az anyaggyártó cégeknek milyen feladatai vannak a szakma jövőjének érdekében.

A MINŐSÉG KULCSKÉRDÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSBEN

Finta-PeterAz ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának elnöke Finta Péter, aki egyben a Knauf kereskedelmi vezetője, beszélgetésünkben elmondta, hogy a tagozat új programot hirdet a szakma, a szakmunkások, a vállalkozások és természetesen a szakmunkásokat képző helyek, iskolák érdekében. Rengeteg a tennivaló, de a tagozat a feladatok megfogalmazását követően nekifogott a megvalósításnak.

Képzés, képzés, képzés...

A szárazépítés egyik komoly gondja a megfelelő szakemberek hiánya, számos vállalkozás külföldre települt vagy felhagyott a gyakorlati munkavégzéssel. Előrelépni csak a képzések erősítésével lehet, amely egyaránt jelenti az iskolák támogatását, az oktatók felkészültségének javítását és a piacon lévő vállalkozások érdekeltségének növelését. A kivitelezések hajlandóak egymással összefogni közös célok érdekében, érdekeltek az egyre jobb szakemberek képzésében, főként ha ők is részesévé válhatnak.

Nagy a felelőssége a gyártóknak, akik ezt felismerve vállalják a szaktudás átadását a kivitelezők felé, felnőttképzést szerveznek, és a tagozaton keresztül keresik a kapcsolatot az iskolák felé. Jelenleg az ország négy pontján oktatják nappali képzésben a szárazépítő szakmát: Győrött, Nyíregyházán, Szentesen és Szombathelyen. Tervezik, hogy további iskolákkal is felveszik a kapcsolatot, s újabb képzések indítását segítik.
Sokat segítene, ha a szakmát hiányszakmaként tartanák nyilván, ennek érdekében a megyei iparkamarákkal és közvetlenül a Magyar Iparkamarával is folynak egyeztetések. Cél, hogy minél több intézményben kezdődhessen oktatás, aminek feltétele, hogy az iskolák legalább a képzéslistájukra felvegyék a szárazépítő szakmát, így válik a szakma választhatóvá a fiatalok számára.

villaAkarp-kicsiA szakmát népszerűsítendő a tagozat minden iskolai pályaválasztási nyílt napra vonatkozó meghívást örömmel fogad, és idejéhez, erejéhez mérten részt is vesz azokon. Csak az elmúlt év utolsó negyedévében négy helyszínen volt jelen önálló bemutatóasztallal a Szárazépítő Tagozat. Az a tapasztalat, hogy kevesen tudják, mihez kezdhetnek szárazépítőként. Holott elmondható, hogy kevés ilyen szép szakterület van, amely egyszerre felel az épület csinosságáért, belsőépítészeti szépségéért, valamint műszaki megfelelőségéért – akár egy szerkezet tűzvédelmi megfelelőségéért.

Felismerve ezt a hiányosságot, egy kisfilm készült a szakma népszerűsítésére, amelyet bárki letölthet az internetről. A fiatalos hangvételű film, amit már több nyílt napon is levetítettek, bemutatja a szárazépítést a pályaválasztóknak, és arról is információt ad, hogy már a tanulási idő alatt számolhatnak anyagi lehetőségekkel – hangsúlyozta Finta Péter.

Az oktatást segíti még, hogy a tagozat finanszírozta a Szentesi Mária által jegyzett szárazépítő tankönyv kiadását, melynek tankönyvvé nyilvánítása még ebben az évben megtörténik.

A gyártók és a szakmai tagozat egyaránt arra törekszik, hogy mindenben segítse a kivitelezőket, folyamatos a szakmabeliek továbbképzése. Sok az új anyag, új rendszer, s még a rutinos kivitelezőknek is szükségük van arra, hogy naprakészek legyenek. Ma a kivitelezésben már csak szakmunkás-bizonyítvánnyal végezhető szakkivitelezés. Csak néhány évvel ezelőtt jegyezték be – szintén a szakmai tagozat kitartó munkájának köszönhetően – önálló szakmaként a szárazépítést, így kevés a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező. Ennek orvoslásáért is sokat tesz a tagozat: igény esetén felnőttképzést szervez.

Magyar szabvány készül

shutterstock 14338405-kicsiAz utóbbi hat esztendőben nagy nyomás nehezedett a vállalkozásokra, a minőségi munka nem minden esetben járt annak megfelelő díjazásával. A cégek egy része külföldön próbált szerencsét, de a tagozat elnöke hisz abban, hogy az itthon maradottak számára mégis jó lehetőségek nyílnak, és a minőségi munkára képes vállalkozások talpon maradnak. A megerősödő szakmát szervező szakemberek számára újabb jó hírrel szolgál a tagozat elnöke, Finta Péter: a Magyar Iparkamarával történt egyeztetések eredményeképpen a szárazépítő mestervizsga vizsgakövetelményeit várhatóan a tagozat szakemberi dolgozhatják ki.

A minőség kulcskérdés a szárazépítés területén, s e téren elsődleges a minőségi rendszerek színvonalas alkalmazása. Előfordul, hogy a megrendelő különböző anyagokat különböző gyártóktól rendel meg, nem rendszerben gondolkodik. Így viszont egyik gyártó sem ad – nem is adhat – rendszergaranciát. A következő időszak nagy előrelépése lehet egy magyar szabvány kialakítása. Ez régóta hiányzik a szakma számára, az első lépéseket már megtette a tagozat, s az elnök tájékoztatása szerint ebben az évben várhatóan összeáll a szakmai anyag.

UTÁNPÓTLÁST A SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKMÁBA!

Wiesner-GyorgyMagyarországon az építőipar szakember-ellátottságáról azonos a piaci szereplők véleménye: kevés a jól felkészült, tapasztalattal bíró szakemberek száma. A korábbi évek építési piacának mélyrepülése következtében sok jó szakember külföldön keres biztos megélhetést. A hazai kivitelezéseken a szakmunkáshiány sajátos arculatot öltött: az itthon dolgozók a kevesebb projekten úgy kénytelenek osztozni, hogy a fokozottabb versenyhelyzet miatt és szerényebb felkészültségük következtében alacsonyabb díjért kénytelenek dolgozni, ami nem kedvez a szakmai színvonal emelkedésének – mondta Wiesner György, a Knauf Kft. műszaki vezetője, aki a Szárazépítő Tagozaton belül a minőségi szakképzésért évek óta jelentős erőfeszítéseket tesz.

Ezt a nem éppen szerencsés folyamatot színezi még a szakmunkásképzés folyamatos átalakítása, mind a nappali képzések finanszírozása, mind pedig az oktatás struktúrája területén. A szakmunkásképzésben a gyakorlatorientáltabb, ún. duális képzés bevezetése folyik, amely leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az elméleti képzést a szakmunkásiskolák adják – mint eddig is –, a gyakorlati képzés az iskolák gyakorló műhelyeiben folyó oktatás mellett, a piacon működő építési vállalkozásoknál történhet.

Élővé tenni az oktatást

A szakmák között Magyarországon a fiatalnak számító szárazépítő szakma képzése sincs könnyű helyzetben. A kevés munka miatt sokszor megélhetésért küzdő vállalkozások nehezen vállalnak szakmunkástanulót, elsősorban költségtakarékossági okokból. Az iskolák nehezen találnak partnert a kivitelezők között, sokszor a fórumot sem találják, hogy hol kell keresni és hol vannak azon szakmailag is megbízható kivitelező cégek, akik szakmunkástanulót fogadnának. Érdemes megjegyezni, hogy a vállalkozások sem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, ha tanulót foglalkoztatnak.

shutterstock 34045903-kicsiFeltehetjük a kérdést, hol és hogyan tanulható akkor jól meg egy szakma, példának okáért a szárazépítő szakma. A szakmunkásiskolák az iparkamarával, munkaügyi központokkal összefogva nyílt napokon igyekeznek bemutatni saját oktatási lehetőségeiket. Rendezvény számos, érdeklődő is akad, az eredmény mégis szerény, a fiatalok nehezen mozdulnak az építőipar felé. A sok nehézség közepette az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata úgy véli, megfelelő módszerekkel és felkészültséggel lehet – még ha lassan is – javítani a helyzeten. A szakképző helyekkel, ahol a szárazépítő szakmát oktatják vagy oktatni fogják, a tagozat tagjai élő kapcsolat kialakítására törekszenek, hogy az iskolák oktatási feladataihoz segítséget nyújthassanak.

Közvetlen piaci kapcsolatok

Fontos cél az iskolák és az építési vállalkozók kapcsolatának javítása. Sok helyen az iskolák nem is ismerik azon vállalkozásokat, akiknél a tanulók minőségi gyakorlati munkát végezhetnek. Fiatal szakmáról lévén szó, értelemszerű, hogy az iskolák leendő elméleti és gyakorlati oktatói számára szakmai felkészítés, továbbképzés szükséges. A tagozat ezeket az oktatásokat szívesen vállalja, mint ahogy egy-egy gyakorlati órát is a futó nappali szakmunkástanuló-képzés keretében.

A közvetlen piaci kapcsolat javíthatja a diákokban a szakmához kötődést, biztosabbnak látszódhat a szakmai előmenetel és a későbbi munkahelytalálás. Természetesen a tagozat és az iskola jó kapcsolata nem csupán szakmai ismeretátadásról szól. A szakma az oktatás alapanyag- és szerszámigénye költségeiben is részt kíván vállalni.

A felnövekvő jól képzett szakemberek tapasztalatszerzése a gyakorláson túl a megmérettetésen is múlik. Évente májusban szakmunkásversenyt szervez a Tagozat, amelyre ma már elsősorban a diákokat várja, ahol a remek hangulatot jól pédázza, hogy tanáraik is önállóan mellettük „versenyeznek", és a szakmai zsűri őket is pontozza. A lassan erősödő építési piac jól felkészült szakemberekkel képes csak igazi eredményt felmutatni, és csak jól felkészült szakemberek képesek olyan szintű munkát végezni, amelyre nem csupán büszkék lehetnek, hanem önmagukat és családjukat biztosan el is tudják tartani.

GYÁRTÓI OLDAL: MINŐSÉG, INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

SzentesiMariaA szárazépítő cégek piacát is alaposan megtizedelte a válság, ám még ez után is többezres vállalkozói körről beszélhetünk. Az egyszemélyestől kezdve a nagyobb cégekig széles a paletta, s olyan társaságok is tevékenykednek ezen a területen, amelyeknek nem ez a fő profilja. Korlát azért van, hiszen ilyen típusú munkát csak olyan cégek vállalhatnak el, amelyek legalább egy fő szárazépítő szakmunkást alkalmaznak.

Az építőipar minden területén, így a szárazépítésben is különösen fontos, hogy irányelvek és normagyűjtemény fogalmazza meg a követendő előírásokat. Ezáltal válnak összemérhetővé az ajánlatok, így hasonlíthatók össze az ugyanarra a feladatra kidolgozott árak – mondta el többek közt Szentesi Mária, a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Rigips divíziójának műszaki és termékfejlesztési vezetője.

Új, felülvizsgált normagyűjtemény

Nélkülözhetetlen egy egységes kiindulási alap a kivitelezők számára is, amely irányt szab a munkavégzésnek és garantálja a végeredmény színvonalát. Ám a normák – és a normagyűjtemények – felett is eljár az idő, így a több mint egy évtizede kidolgozott szabályok sorát aktualizálni kellett. Ennek a munkának az eredményeként született meg az új, felülvizsgált normagyűjtemény.
Az évek során változtak a szerkezetek, a piaci igényeket követte a kínálat, új megoldásokat kellett kidolgozniuk a gyártóknak. Ezekre pedig nem volt – nem is lehetett – kidolgozott norma. Az eredeti normagyűjtemény tíz évig tartotta magát, de bizonyos, hogy a következő nem lesz ennyi ideig érvényben. Szentesi Mária úgy látja, 4-5 év múlva újabb felülvizsgálatra lesz szükség, a piac és az igények ugyanis egyre gyorsabban változnak.

Folyamatos a fejlesztés

A gyártók egyébként a minőség érdekében nemcsak az anyagokat és szerkezeteket biztosítják a kivitelező számára, hanem szakmai tanácsadással is segítik munkájukat. A megfelelően megtervezett és beépített anyagokért garanciát is vállalnak abban az esetben, ha azokat a teljesítménynyilatkozatban megfogalmazottaknak megfelelően építik be.

Office-building-kicsiA technológiai folyamatleírások azt a célt szolgálják, hogy a kivitelezést követően a lehető legjobb minőségű szerkezetek jöjjenek létre. A tapasztalatok szerint a kivitelezők közül sokan élnek is a lehetőséggel, és rendszeresen kapcsolatot tartanak a gyártóval, hiszen maguk is tudják, hogy a gyártói útmutatásnak megfelelően beépített anyagok tartósak lesznek. A megrendelők is rendszeresen keresik fel a gyártót, érdeklődve, hogy a kivitelező által vállalt műszaki megoldások megfelelnek-e a gyártó ajánlásának. Ilyenkor technológiai állásfoglalással igyekszünk segíteni a megrendelőt és a kivitelezőt egyaránt abban, hogy a tartósság ne szenvedjen csorbát – emelte ki Szentesi Mária, hozzátéve: a tapasztalatok szerint a minőségi kifogások leginkább abból adódnak, hogy az alacsony árat vállalt kivitelezők az anyag mennyiségén igyekeznek spórolni, hogy beleférjenek a rendelkezésükre álló keretbe.

A szárazépítésben az „alapcsomag", a válaszfal és a gipszkarton álmennyezet jól kidolgozott, magas minőségű verziói megfelelnek a mai elvárásoknak, ám a gyártók más területeken a folyamatos fejlődésre törekszenek. A piaci igények hatására egyes részlettulajdonságokban, például az akusztikai tulajdonságok vagy az ütésállóság terén folyamatos a fejlesztés, de a megrendelők kényelme érdekében speciális igényeket is igyekeznek kielégíteni. Egyre több egyedi elképzelést megvalósítani képes speciális szerkezet jelenik meg a piacon, növelve a gazdag kínálatot.

A környezetvédelem kiemelt terület

A szárazépítő cégek számára kiemelt terület a környezetvédelem, annak ellenére, hogy a gipsz mint alapanyag a természetre egyáltalán nem veszélyes. Sem az előállítása, sem a feldolgozása során nem keletkezik káros anyag, sem a gipszkarton, sem a por állagú vakolat esetében nincs melléktermék, sőt, még utólag, hulladékként sem sorolandó a veszélyes anyagok közé. Ennek ellenére megjelenik a környezettudatosság a szárazépítés terén, hiszen az ágazat közös célja, hogy teljes mértékben újrahasznosítható legyen a lebontott termék. Ennek feltételei még nem adottak, hiszen szükség van egy üzemre, amely képes bedarálni a hulladékot, és kiszűrni abból a felesleges anyagokat.

Szentesi Mária úgy véli, ez 4-5 év alatt megteremthető, s akkor nagyot lép előre az ágazat az újrahasznosítás terén. Az EU erre vonatkozó irányelve előírja, hogy 2020-ra a hulladékok legkevesebb 75 százalékát vissza kell gyűjteni és fel kell dolgozni.

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240