2023. november 29., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

kep1-kicsiFél éve jött létre a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, s megalakulása óta folyamatos az érdeklődés az intézménnyel kapcsolatban. A leggyakrabban feltett kérdések válaszolva igyekszünk bemutatni olvasóinknak a TSZSZ működését. 

 

MIÉRT JÖTT LÉTRE A TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV?

Létrehozását az építőiparban tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint értékű, ki nem fizetett tartozás kezelése, rendezése tette szükségessé. Ez már nagyságrendjéből eredően is számos vállalkozás működését lehetetlenítette el. E helyzet javítása érdekében 2013. július 1-jén alakult meg az MKIK mellett független szervként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (továbbiakban TSZSZ), amelynek működését jogszabályok biztosítják [2013. évi XXXIV. törvény, 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet].

MILYEN ÜGYEKBEN TUD ELJÁRNI A SZERV?

Olyan magyarországi építési beruházásoknál (tervezési, kivitelezési munkáknál), amelyeknél teljesítésigazolást nem adtak ki, kiadása vitás, illetve kiadása megtörtént, de kifizetése nem. Szerződéses mellékkötelezettség (bankgarancia, zálogjog és kezesség) esetén is kezdeményezhető a TSZSZ szakértői véleménye.

HOGYAN LEHET BENYÚJTANI A KÉRELMET?

A kérelem formanyomtatványát a kormányrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Ehhez kell csatolni minden olyan dokumentumot, amely a teljesítést igazolja. A kérelmet a kivitelezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi kamaránál lehet benyújtani személyesen vagy elektronikus formában a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre történő megküldéssel.

Felhívnánk a figyelmet arra, hogy csak a felek között létrejött írásos szerződés esetén járhat el a TSZSZ, amelyet a kérelemhez mellékelni kell. Ez különösen a pótmunkák esetén szokott gondot okozni, mivel ezek dokumentálása általában hiányos. Ilyenkor minden olyan dokumentumot be kell adni, amely a munka mennyiségét, egységárát igazolja. A Szakértői Tanács ezek alapján bírálja el, hogy műszaki értelemben a becsatolt dokumentumok írásos megrendelésnek elfogadhatók-e, az elvégzett munka átalányáras szerződés esetén pótmunkának tekinthető-e.

VISSZAMENŐLEG MILYEN ÜGYEKBEN JÁRHAT-E A TSZSZ?

A teljesítésigazolás vizsgálata során a TSZSZ a 2013. június 30-a előtt megkötött szerződéseknél is eljárhat. Ugyanakkor a kérelmezőnek figyelembe kell vennie, hogy az általános elévülési idő 5 év, így az azon túli ügyek érvényesíthetősége kérdéses. Mellékkötelezettségek esetében a TSZSZ-szel kapcsolatos jogszabályok hatályba lépését követően megkötött szerződések esetében nyújtható be kérelem.

kep2-kicsiMILYEN DÍJAZÁS MELLETT INDÍTHATÓ EL AZ ELJÁRÁS?

Az eljárás díját jogszabály szabályozza, amely a vitatott nettó összeg 1%-a, minimum 60 000 Ft, maximum 450 000 Ft. Ezt az összeget a kérelem beadásával együtt kell befizetni. A szerv működését jelenleg a nemzetgazdasági miniszter által kinevezett 155 igazságügyi szakértő biztosítja. További 30 szakértő kinevezése folyamatban van. A szakértői eljárás során egy háromtagú szakértőkből álló tanács jár el. A befizetett összeg köztük oszlik meg. Általánosságban elmondható, hogy ez a szakértői díj lényegesen alacsonyabb a szokásos szakértői díjazásnál, akár bírósági, akár magán megrendelésre készül.

MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL A SZAKVÉLEMÉNY?

A jogszabály által meghatározottan a kérelem, illetve a hiánypótlás beadásától számított 30 nap, amely egyszer 30 nappal meghosszabbítható.

MIT KEZDHET A KÉRELMEZŐ A TSZSZ ÁLTAL KÉSZÍTETT SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNNYEL?

Féléves szakértői működésünk során már nem is egy példa volt arra, hogy a felek e szakvélemény alapján meg tudtak egyezni (volt, hogy már a szakértői szemle alkalmával). Ha ez a megállapodás nem jön létre a felek között, akkor a TSZSZ szakértői vélemény birtokában a kérelmező 60 napos határidővel a bírósághoz fordulhat. Keresetének melléklete lesz a TSZSZ által készített szakvélemény. Az így indított eljárás kiemelt jelentőségű pernek minősül. A bíróság ennek birtokában közbenső, ideiglenes intézkedést hoz a vitatott összegről, azaz a TSZSZ szakértői véleményben megállapított összeget vagy a kérelmező felperes rendelkezésére bocsátja megfelelő garancia vállalása mellett, vagy bírósági elnöki letétbe helyezteti. Így elkerülhető az a kedvezőtlen eset, hogy egy több évig elhúzódó eljárás végén megnyert per esetén sem jut a felperes a pénzéhez.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető MKIK-hoz bejelenteni. A vállalkozó kivitelező a TSZSZ szakvéleményével igazolva írásban bejelentheti az MKIK-nak, hogy másik vállalkozó kivitelezővel megkötött építési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem történt meg.

Az MKIK felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy 60 napon belül igazolja, hogy fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs. Tájékoztatja a feleket arról, hogy a fenti határidő eredménytelen lejártát követően a fizetésre kötelezettet törli a nyilvántartásból.

kep3-kicsiEDDIGI TAPASZTALATOK

Féléves működésünk alatt nagyságrendileg már 50 db kérelmet nyújtottak be a Szervhez, és legalább ugyanennyien érdeklődtek a működésével kapcsolatban. A benyújtott kérelmek döntő többsége magasépítési kivitelezés, de 2 db tervezési és 10 db mélyépítési (közlekedés, illetve vízügy szakterületén) munka is volt közöttük. Az eddigi kérelmezők többsége az alvállalkozói lánc valamelyik tagja. Nem egy esetben ugyanazon kivitelezésre vonatkozóan egymás alatti/feletti alvállalkozók is benyújtottak kérelmet.

Van olyan beruházás, ahol több, különböző szakterületen dolgozó vállalkozó is beadott már kérelmet a beruházóval szemben. Igaz az is, hogy már több vállalkozó is visszalépett már a kérelemtől, mivel a felek menetközben meg tudtak állapodni.

A beérkezett kérelmekben a vitatott összeg összegzett nagysága megközelíti az 1 milliárd forintot, ezek beruházási értéke több milliárd forint. A legkisebb kérelem egy néhány százezer forintos állványozási munka, a legnagyobb egy közel százmilliós kérelmezett összegű magasépítési beruházás volt. Az eddig már elbírált ügyekben a Szakértői Tanács a vitatott összegeket általában nagyságrendileg jóváhagyta, megalapozottnak tartotta.

A TSZSZ által lezárt ügyek közül már több beadásra került a bírósághoz, illetve tudomásunk van már közbenső rendelkezésről is. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv létrehozása indokolt volt.

Csermely Gábor
a TSZSZ vezetőhelyettese

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a cikkben említett 30 új szakértőt a nemzetgazdasági miniszter kinevezte. Az egyik eljárásban a Szakértői Tanács által a kérelmező részére jóváhagyott összeget a Bíróság is megítélte.

 

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240