2024. július 18., csütörtök

UJ HONLAP BANNER 250 100

A legtöbb bosszúságot a lapostetők hibás szigetelése és felújítása miatt kialakuló beázások okozzák. A következőkben általánosan előforduló tervezési és kivitelezési hibákat ismertetünk.

Sajnálatos tény, hogy a tervezés során előforduló hibák a kivitelezőt megtévesztik, és hibás teljesítést eredményeznek.

TERVEZÉSI HIBÁK

A födémszerkezet szigetelése és a párazáró rétege elmaradt – Az alábbi terasz szigetelési rétegrendekből hiányzik a párazáró minőségű lemez, továbbá hiányzik a teraszfödémek megfelelő minőségű, anyagú és rétegszámú szigetelése. Az üvegbetétes kent műanyag csapadékvíz elleni szigetelés ebben a formában leírva nem is értelmezhető, mi lehet az. Önmagában a kent szigetelés, burkolat alatt pedig megfelelő, mint kontakt szigetelőréteg, de annak anyagát, minőségét, esetleg termék nevét minden esetben meg kell határozni. Már érvényben van a 275/2013. (VII.16.) rendelet (1. ábra).

abra1

01-kepNincs meghatározva a rögzítés módja – Fontos a kivitelező számára meghatározni, hogy a szigetelés alátét rétege, mivel legyen rögzítve, hogy ne fordulhasson elő az 1. képen látható repülni akaró szigetelés hibás landolása (deszka aljzatba ugyanis huzalszegezéssel rögzítették a lemezeket).

 

 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS HIBÁI

Gyakori, hogy a tetőszigetelés felújításának előkészítése során súlyos mulasztások tapasztalhatók.

  • Nincs helyszíni szemle, mert a felújítási ajánlat csak bemondásra, telefonon keresztül lett megadva, vagy a vállalkozó, csak rászigetelt a meglévő tetőszigetelésre...
  • Nincs feltárás, csak szemrevételezés alapján, ránézésre közli vállalkozó, hogy mit kell elvégeznie, s azt mennyiért teszi meg. Néha egyetlen sorban sűríti ajánlatát, mellőzve a műszaki tartalom részletezését. Ennek a morális kockázata is nagy, mivel nem lehet szakmailag ellenőrizni.
  • És nem ismert a rétegrend, a szerkezetek terhelhetősége, és nincs vizsgálva a rögzítés lehetősége, mert nem készült feltárás az előkészítés során, nincs terv sem, amiből meg lehetne állapítani, mik a födém rétegrendjének jellemző anyagai.
  • Nincs kontrol, ellenőrzés a kivitelező munkája felett, pedig jól felkészült műszaki ellenőrökkel rendelkezik a szakma (természetesen van kivétel).

02-kepA KIVITELEZŐ ÉS KIVITELEZÉSÉNEK GYAKORI HIBÁI

Nem megfelelő a kivitelező szakmai felkészültsége – A felújítás szempontjából ez a legveszélyesebb tényező. Szakmaiatlan, szakszerűtlen a munkavégzés. Okulásul a 2. képen egy elrettentő példa: a lefolyó és „kistestvére": ugyan melyiken folyjon le a víz?

Hibás anyagválasztás és alkalmazás – Visszatérő hiba, hogy a kivitelező a legolcsóbb, és főként nem lapostető szigetelésre minősített és alkalmazható oxidbitumenes, üvegfátyolbetétes homokhintésű lemezeket alkalmazza (amelyek még UV és fényvédelemmel sem rendelkeznek), emiatt azok 1-2 éven belül a szakszerűtlen beépítés és megvalósított állapotuk miatt teljesen tönkremennek. A mezőgazdasági ún. tófólia nem a tetőre való. Ezt a fólia jobban tudta, mert le akart róla válni... (3. kép).

03-kep 04-kep

Nem készül lejtéskorrekció, mert a kivitelező arra hivatkozik, hogy az az ajánlatát drágítja, s nem tartalmazza, nem is készíti el (4. kép).

Az ÉMSZ vonatkozó Irányelvében pontosan rögzítve van, hogy a tetők felújítása során, ha nem teljesül a min. 2 százalékos lejtés kialakítása, akkor a szigetelő anyagok rétegszámának növelésével, magasabb minőségű lemezeivel kell a felújítást végrehajtani. A gyakorlatban a lejtéskorrekcióhoz egyaránt alkalmazható bitumennel kevert duzzasztott perlit (márkaneve: VILLAPLAN), vagy egyszerűen kvarchomok cementtel és vízbázisú bitumenemulzió keverve, vagy lejtésbe vágott EPS hab stb.

05-kepHa hibás a lemezek szegély menti lerögzítése, vagy el is maradt, a hőszigetelés rögzítve van, de a vízszigetelés nem, s a szél a sarokrészen sikerrel felszakítja (5. kép).

Szegélyezések kialakításának hiánya vagy hibája – Ökölszabály, hogy az összefolyók és lefolyók csak akkor szegélyezhetők szabályosan, ha azok legalább 60 centiméterre vannak egymástól.

További szabály, hogy a falszegélyezéseket legalább 20 cm magasan, a kellősített függőleges felületre fel kell vezetni, a lemezeket gondosan ráolvasztani arra, majd szabályosan lezárni, fémszalaggal. A 6–7. képen látható, ha egyik követelmény sem teljesül.

06-kep 07-kep

A szigetelésben elmaradt a dilatáció képzése, de a szigetelés alatt a szerkezet továbbra is elmozdul és a szigetelést elszakítja (8. kép).

08-kep 09-kep

A fémlemez szegélyezésre ráhegesztett felújító oxidbitumenes szigetelő lemezek az átfedéseknél szétcsúsznak, elszakadnak. Jöhet a mindent javító „szilo" csodapaszta (9. kép).

10-kepNincs a rétegekből kivezetve a pára – Lapostetők felújításánál gyakran elmarad a kötelezően szükséges szigetelés perforáció, pedig az előfeltétele, hogy a szerkezetben lévő, beázásból eredő nedvesség akadálytalanul eltávozzon. Legtöbb esetben a kivitelező kihagyja e műveletet, csak rászigetel a meglévőre (10. kép).

JAVÍTÁS

Javítás során először a felület gyűrődéseit és púposodásait kell kivágni, majd a gázégő lángjával enyhén a nedves felületet szárítani. Ezt követően szükséges a tetőfelületet SIPLAST PRIMER Speed SBS kellősítővel bevonni. A szigetelés felülete gyorsan (kb. 20 perc alatt) száraz lesz, amit 4 db/m2 mennyiségű perforációval át kell fúrni, hogy a szerkezetben lévő nedvesség majd szabadon, akadály nélkül a felszínre távozzon. Természetesen előzetesen vizsgálni kell és végre is hajtandó a felület lejtéskorrekciója is.

Az előkészített tetőfelületre, az ÉMSZ Irányelveinek megfelelő páraelvezető képességű lemezt kell elhelyezni, pl. VENTILLATION Base 3 Speed SYNTAN SBS vagy E-V 2700 T/D. E lemez a felújítás során, a tető kiegészítő hőszigetelését megóvja a felszabaduló belső/szerkezeti nedvességtől. Szükséges azonban a páratechnikai rétegre páraszellőzőt is ráhelyezni. A mennyiségét a födém beázottsága határozza meg (12–25 m2/db).

A hőszigetelésre alátét és palazúzalék hintésű zárólemezt kell helyezni. Az alátétlemezen (pl. MEMBRANA PM, vagy Plaster P-180/2000 öntapadó bitumenes lemeze) kell megoldani a szigetelés két rétegének együttes lerögzítését. Ez lehet dűbelezés vagy ragasztás (PUR, bitumenes hidegragasztó, stb.), illetve ha a födém a többletterhelést elviseli, akkor leterhelés (kavics, betonlap, terasz vagy egyéb hasznosítás) is.

Palazúzalék hintésű záró lemezszigetelés (pl. BETA TOP 4 Speed Profi le SBS) ideális élettartam növelő megoldása, ha a kész szigetelésre SILVER PRIMER Speed Varnish SBS lakk réteg kerül, mert e bevonat 43 százalékkal csökkenti a tető felületi hőmérsékletét, s egyben 72 százalékban visszaveri az UV sugarakat.

KÚSZIK A TETŐSZIGETELÉS

A jelenség oka a korábbi évek kivitelezésekben alkalmazott alacsony lágyuláspontú ragasztóbitumen volt. A födém rétegrendjében lévő szigetelő, páratechnikai lemezeket és a hőszigetelés anyagait mind e bitumen felhasználásával ragasztották le. A nyári hőterheléskor eltérő időben melegedtek fel az egyes anyagok, s eltérő időben és módon tágultak. Legelőször a felső réteget képező víz/csapadékszigetelés, majd ezt követően a hőszigetelés ragasztó bitumenje.

11-kepAmikor a külső hőmérséklet csökkent, a felületek és anyagok ragasztóanyaga eltérő időben hűlt ki és szilárdult meg, a rétegek összehúzódtak függetlenül attól, hogy a ragasztó bitumen milyen hőmérsékletű és halmazállapotú volt. Az eredmény, hogy a vízszigetelés elhúzta a hőszigetelést a tető geometriai középpontja irányába az eresztől vagy az attika faltól. A szigetelések leváltak a felületekről, gyűrődtek, szakadtak, az összefolyók pedig állandóan megsérültek, beázást eredményeztek (11. kép).

JAVÍTÁS

A javítás célja elsődlegesen az, hogy meg kell akadályozni a rétegek eltérő elmozdulását/mozgását.

12-kepElső lépésben a megtisztított, lejtéshibájában korrigált és gyűrődéseitől kivágott/megszabadított bitumenes szigetelést hálósan fel kell vágni kb. 2,00 × 3,00 méteres raszterben, majd erre az SBS modifikált, üvegszövet betétes lemezt (pl. E-G 4 F/K extra) ráhelyezve, le kell dűbelezni a szilárd aljzatba. Ezzel az eltérő mozgások megszűnnek, s ha a hőtágulás okoz is az anyagban belső feszültséget, az nem eredményez káros alakváltozásokat. A felújítás további rétegei azonosak az előbbiekben ismertetettel.

Végül egy utolsó példa, amikor a szakszerű szigetelési munkákba vetett bizalom hiánya, a szakszerűtlen megoldással párosul (12. kép).

Haraszti László
okl. építészmérnök, műszaki tanácsadó
ICOPAL Kft.

Keresés

mehi-banner-media 120x240