2024. április 15., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

Kivet-logo-kicsiA minőségi, szakmai és jogszabályi fejlődés szükségessé tette, hogy a Kiváló Építési Termék® védjegy 2014-től új pályázati rendszerben gyorsabban és egyszerűbben minősítse a hazai piacon megmérettetésre vállalkozó építési termékeket.

A Kiváló Építési Termék® (KivÉT®) tanúsító védjegyet az alapítók 2006-ban széles körű szakmai igény és támogatás mellett hívták életre. Céljuk találkozott a szakmai elvárásokkal: a hazai piacon megjelenő jó minőségű és tartós építési termékek elismerése, az építtetők, felhasználók figyelmének felhívása a tanúsított minőség garanciáira. A védjeggyel ellátott termék előállítója nem csak a minőséget, magas innovációs és műszaki tartalmat szavatolja, de megfelel a környezetvédelem szempontjainak, továbbá ügyel a kiváló s szakszerű beépítésre is, valóban KivÉT-eles® teljesítményt nyújtva.

A Kiváló Építési Termék® tanúsító védjeggyel rendelkező termék garancia arra is, hogy a gyártó birtokában van a termék gyártásához, értékesítéséhez szükséges iparjogvédelmi eszközöknek is.

MINŐSÉG MINDENEKELŐTT!

A 2006 óta eltelt időszakban a gyakorlat igazolta, hogy a KivÉT® védjegy az építési termékek felhasználói számára széles körben nyitotta meg a legjobb termékek közötti választás lehetőségét. A védjegy bevezetésével az egyes termékcsoportokra olyan minőségi és tartóssági feltételek kerültek előírásra, amely aktív minőségpolitikai eszközként ösztönözte és ösztönzi a magyar építőanyag-ipar minőségi fejlődését.

A KivÉT® védjegy megszerzése és használatának folyamatos ellenőrzése garanciális előnyt jelent az építési beruházások megvalósulásánál, az épület üzemeltetésében és értékállóságának biztosításában, valamint az egyes építmények felújításánál, javításánál egyaránt.

A tanúsított minőség fontosságát az állam is elismeri. Ezt bizonyítja a Közbeszerzési Hatóság elnökének 2012. április 20-án kelt elnöki tájékoztatója a tanúsító védjegyek közbeszerzési eljárásokban betöltött szerepéről (Közbeszerzési Értesítő 2012/45. szám), továbbá a Közbeszerzési Hatóság honlapján a Kiváló Építési Termék® és Magyar Termék
Nagydíj® tanúsító védjegyekkel rendelkező termékek és vállalkozások nyilvántartása is http://www.kozbeszerzes.hu/kapcsolatok/tanusito-vedjegyek/

ÚJ PÁLYÁZATI RENDSZER

img 0064-kicsiA minőségi, szakmai és jogszabályi fejlődés, illetve változások szükségessé tették a védjegy követelményrendszerének rendszeres átvizsgálását és fejlődésnek megfelelő módosítását korszerűsítését, melyre 2010-ben és 2013-ban került sor. A Kiváló Építési Termék® védjegy most megjelenő új pályázati rendszerében az egyik alapvető változás, hogy a folyamatos pályázati lehetőség helyett évi egy alkalommal, egy pályázati ciklusban lehet pályázni a tanúsító védjegy elnyerésére. Az értékelés gyorsabb, a pályázó önértékelő dokumentumaira támaszkodik, a döntési mechanizmus egyszerű, transzparens lett a Minősítő Tanács átszervezésével. A tanács függetlenségét a szakmához értő, de a szakmában nem érintett szervezetek felkérése biztosítja.

Az idei pályázatok beadási határideje: 2014. április 16.

Az újjáalakult Minősítő Tanács 2014. február 28-án megtartotta első ülését. A Tanács tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

  • Magyarország Közbeszerzési Hatósága
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság
  • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
  • Magyar Védjegy Egyesület
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Építési Termék Minőségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft.
  • Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa
  • Magyar Épületgépészek Szövetség Oktatási Központ

A Tanács elnöke dr. Bakonyi József, a Közbeszerzési Hatóság elnöki főtanácsadója, titkára Formanek László, az ÉTMV Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatója lett.

A 2014. évi pályázat letölthető a www.kivet.hu oldalról.

 

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240