2024. április 16., kedd

UJ HONLAP BANNER 250 100

Nem volt szükség csodára

„...húszezres befogadóképességű arénát építeni egy parkerdő kellős közepén, cirka 40 millió euróból, 15 hónap alatt?! – na ne már! – hallhattuk számtalanszor 2013 elején a hüledező kommentárokat. 2013. január 29-én indultak meg az első munkagépek a Nagyerdei Stadion építkezésén, 2014. április 28-ra elkészült az alkotás."

01 olah-web

Szűcs Gyula, a HUNÉP Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója ezeket a mondatokat írta le a tizenöt hónapos történetet bemutató, „Így épült a debreceni Nagyerdei Stadion" című könyv előszavában.

Lehetetlen vállalkozásnak tűnhetett magyar tervezőket megbízni egy 21. századi nívójú, posztmodern innovatív, ugyanakkor köznapian kényelmes labdarúgóstadion és közösségi szolgáltató centrum megalkotásával. Napjainkig ilyen komplexumot hazai szakemberek nem vetettek tervlapokra. Két debreceni székhelyű cég, a HUNÉP Universal Zrt. és az Épkerservice Zrt. összefogott, elvállalta a feladatot, s elérte a kitűzött célt. Hazai szakemberek logisztikai manőverei, három műszakos gyártóés építőmunkája vezetett oda, hogy minden különösebb fennakadás nélkül, valóban 15 hónap alatt készült el az alkotás.

Csodálatos az eredmény. Nem volt szükség csodára az eredmény eléréséhez. Ellenben szükség volt szaktudásra, elkötelezettségre, mindennapos kemény munkára, lélekjelenlétre a kritikus helyzetek megoldása érdekében, egymás megértésére és megbecsülésére, az együttműködési készség állandó magas szinten tartására. Mindazok az emberek, akik részt vettek a Nagyerdei Stadion megvalósításában, az itt említett erényeket állították az ügy szolgálatába.

Az építés rövid története

A megvalósítás szempontjából kulcsfontosságú partnerek

Tervezés:
BORD Építész Stúdió

A létesítmény felelős tervezője: Bordás Péter

Statikus tervező:
Dezső Zsigmond

Előregyártott vasbeton szerkezet: ASA Építőipari Kft.

Acél tartószerkezetek:
TÁRS-95 Kft., JAKOSA Építő Kft.

Membrán tetőfedés és homlokzaképzés:
Graboplan-Industrie Kft.

Gyengeáramú rendszerek:
SATRAX Kft.

Néhány évvel ezelőtt, amikor felröppent a hír, hogy jelentős állami segítséggel Debrecenben új stadion építését tervezik, hosszas latolgatás után arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel a cég gazdasági helyzete stabil, referenciáink meggyőzőek, hasonló volumenű beruházásokban már részt vettünk, és a közbeszerzési piacon is számos tapasztalatot szereztünk, mindenképpen megméretjük magunkat a versenyben. Stratégiánk vezérmotívuma a debreceni, illetve megyei cégekkel való szoros együttműködés volt, melynek érdekében konzorciumi szerződést kötöttünk a helyi Épkerservice Zrt.-vel, illetve partnerségi megállapodásra jutottunk mintegy negyven, az építőipar különféle szak ágait képviselő szervezettel. Fontosnak tartottuk a konzorcium névválasztását is, ezért a szerintünk kifejező „Hajrá Debrecen!" nevet jelöltük meg.

A feltételek szigorúak voltak, ezért alapos előkészítő munkát végeztünk. Kimerítő tárgyalásokat folytattunk a szakmailag és pénzügyileg szóba jöhető vállalkozásokkal, kijelöltük az előkészítésért és a reménybeli megvalósításért felelős szakembereket, a támogató pénzintézetekkel pedig megállapodtunk a finanszírozási, pénzügyi kérdésekben.
Különösen nagy gondot fordítottunk a fenntarthatósági terv elkészítésére, a teljes körű és alapos anyag kialakításába számos, szakmájában elismert – környezetvédelmi, közlekedési, botanikus, vízgazdálkodási – szakértőt is bevontunk. A pályázatot 2012. december 5-én adtuk be, és 2013. január 16-án a bíráló bizottság a „Hajrá Debrecen!" Konzorciumot jelölte meg nyertesnek.

A vállalkozási együttműködés gesztora a konzorciumban 75%-kal rendelkező HUNÉP Universal Zrt. lett. A szerződéses összeg: 10 900 000 000 Ft (+ 5% tartalékkeret) volt, a befejezési határidő: 2014. április 28. A munkaterületet a megrendelő 2013. január 29-én adta át a kivitelezőnek, és a nagyszabású építkezés a régi stadion elemeinek bontásával még aznap meg is kezdődött.

A régi Nagyerdei Stadion elemeinek jó részét el kellett bontani. A bontási munkák érintették a teljes lelátót, a déli bejárati kaput, a régi kiszolgáló épületeket, a közműveket, a térburkolatokat, valamint a régi salak és füves pálya burkolatát. A bontási munkák kezdete: 2013. január 30., befejezése 2013. február 10. Kivitelező: Nagymester Kft.

ALAPOZÁS

A tervezők folyamatosan készítették a kiviteli terveket, így 2013. február 14-én elkezdődhettek az alapozási munkálatok (lásd:A debreceni Nagyerdei Stadion alapozása. Magyar Építéstechnika 2013/7-8. szám, 22–24. oldal). A tervezett alapozási mód síkalapozás, monolit vasbeton kehely-, illetve kisebb mértékben sávalapok. Szerencsére talajvízzel nem kellett számolni, és az időjárás is kedvezően alakult, ezért csaknem egy hónap alatt 2013. március 15-re a komplett alapozási munkák elkészültek.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

Stadion250-webA kivitelezési ütem tarthatósága szempontjából kulcsfontosságú volt a több mint 4000 db előregyártott vasbeton szerkezeti elem megtervezése, legyártása, helyszínre szállítása és elhelyezése. Az időben megkezdett tárgyalásoknak és tervezői egyeztetéseknek köszönhetően sikerült tartani a feszes ütemezést. Külön meg kell említenünk Dezső Zsigmond debreceni statikus és Polgár László, az ASA Kft. fejlesztő mérnökének munkásságát, akik oroszlánrészt vállaltak a nem szokványos íves lelátóelemek, a karcsú pillérek, az egyedi csatlakozási pontok megtervezésében, kialakításában (lásd: Kihívások sorozata a debreceni stadion építésében. Magyar Építéstechnika 2013/4–5. szám 40–42. oldal; Sablontechnika a Nagyerdei Stadionnál. Magyar Építéstechnika 2013/9–10. szám 24–25. oldal).

 

Stadion93-web

Stadion524-webMONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

Az előregyártott szerkezetek szerelésével párhuzamosan azonnal megkezdődött a monolit vasbeton szerkezetek építése is. Nagyon fontos volt, hogy az ideiglenesen megtámasztott vázszerkezet minél előbb megkapja az erőtanilag szükséges merevséget, ezért naponta 80-85 ember gondoskodott a merevítő falak, a liftaknák, illetve a kéregpanelekre kerülő vasbeton födémlemez elkészítéséről. Alvállalkozóink, a Monolit Épszer Kft. és a Moratus Kft. az alapozáshoz és a monolit szerkezet építéséhez 14 300 m3 transzportbetont, és 1123 tonna betonacélt építettek be.

ACÉL TETŐSZERKEZETEK GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE

Stadion406-webA stadionépítés egyik legkényesebb eleme a Magyarországon egyedülálló, de szakmai körökben nemzetközi szinten is figyelmet keltő, acél tetőszerkezet gyártása és helyszíni beemelése volt. A Dezső Zsigmond által megálmodott háromövű, kör keresztmetszetű rudakból megtervezett térbeli rácsos tartók elemei üzemi körülmények között készültek el. Az így legyártott 4,5 × 15 méteres egységeket helyszínre szállítva a földön hosszirányban összehegesztették, majd két-két tartót összesorolva a rácsrudakat csavaros kapcsolattal rögzítették. Ezt követően a már készre szerelt tartókat nagy teherbírású autódarukkal helyükre emelték oly módon, hogy azokat a nyomott pillérekre ráültették, a húzott pillérekhez pedig hozzácsavarozták.

Stadion417-web

Stadion338-webA tetőhöz felhasznált összes acélmennyiség 1200 tonna, egy elem leghosszabb konzolos kinyúlása 28 méter. A tetőszerkezet elsődlegesen természetesen a membránfedés fogadására szolgál, de számtalan egyéb funkciónak is meg kell felelnie. Ide rögzítik az eredményjelző LED falakat, a stadionvilágítás lámpáit, kezelőjárdákat, biztonsági kötélpályákat, hangosítási és kamera rendszereket, épületgépészeti, elektromos és távközlési vezetékeket.

HOMLOKZATI ACÉLSZERKEZETEK

Röviddel a tetőszerkezet építésének kezdetét követően, 2013. június 26-án, azzal szinte párhuzamosan elkezdődött a homlokzati membránlemez fogadására tervezett acél tartószerkezet szerelése is. A munkát két vállalkozó készítette el, a Hajdú-Fémker Kft. és a JAKOSA Kft.

Stadion883-web

A 300 mm átmérőjű acél csőelemek mintegy 20 méteres darabjait műhelykörülmények között készítették elő, majd a helyszínen hegesztve kapták meg végleges formájukat. A több darabból álló, az északi és déli oldalon dőlésirányt váltó elemeket (a leghosszabb közel 60 m!) két autódaru összehangolt munkájával emelték a helyükre.

KŐMŰVES MUNKÁK (FALAZÁS, VAKOLÁS, ALJZATOLÁS)

Az égetett kerámia falazatok Porotherm téglákból, hagyományos technológiával készültek. A különböző vastagságú falakba több mint 220 000 db téglát építettek be. Különlegesség a Porotherm 25 HG Profi tégla, mely fokozott hangszigetelő képességgel rendelkezik. Valamennyi falazat N+F típusú téglákból készült, a hőtechnikailag megkövetelt értékeket több helyen kiegészítő hőszigetelés felragasztásával értük el. A belső terekben változó magasságú gipszkarton falazatok készültek, nedves helyiségekben impregnált, a tűzvédelmi tervben meghatározott helyeken tűzálló gipszkarton lapok felhasználásával. A közel 30 000 négyzetméternyi vakolási munkát három alvállalkozó végezte el több mint 580 tonna habarcsot felhasználva.

TETŐ (MEMBRÁN-) FEDÉS

A hazánkban ekkora felületen első alkalommal alkalmazott speciális, teflonnal bevont üvegszövetű anyagból készült fedési munkákat a győri székhelyű Graboplan-Industrie Kft. vállalta el. A cég referenciái meggyőzőek, számos stadiont fedett le szerte a világban. Debreceni munkájukról lapunk 24–27. oldalán olvashatnak.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

Az épületgépészeti munkák szakszerű lebonyolítása érdekében a HUNÉP Universal Zrt. három mérnököt delegált a mérnöki iroda állományába, akik a kezdetektől fogva folyamatosan felügyelték a teljes szakágat. Napi átlagban mintegy 50-60 fő épületgépész szerelő dolgozott a szellőzés, légtechnikai hálózat, fűtés-hűtés szerelésén, a sprinkler és gázzal oltó hálózat, klíma- és szellőzőgépek, vízellátás, csatornázás elkészítésén.

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK

Az igényes kialakítású alumínium szerkezetek kivitelezését a HUNÉP Universal Zrt. leányvállalata, a HAJDU-ALU Építőipari és Fémszerkezetgyártó Zrt. végezte el. Szerződéses feladatai közé tartozott a Nagyerdei Stadion rekonstrukciós munkáinál az összes külső és belső alumínium nyílászáró gyártása, szállítása és helyszíni szerelése. A SCHÜCO profilból készült szerkezetek szerződés szerinti befejezése 2014. február 15-én történt meg.

17 bujno-web

KÜLSŐ KÖZMŰVEK

A teljesen újonnan épülő víz- és szennyvízhálózat a Pallagi úti gerinc vezetékről ágazik le. A tűzi víz és ivóvízhálózat kiépítése során 1,1 km, míg a locsolóhálózat kialakításakor 13 km csővezeték épült ki, melyből 8 km csepegtető öntözésre szolgál. A szennyvízhálózat kiépítése során kb. 700 méter nagy keresztmetszetű csatorna épült, 1 db átemelő aknával, valamint a konyhák miatt 2 db zsírfogóval. Különös gondosságot igényelt – a Nagyerdő helyi adottságai miatt – a csapadékvíz kezelése. A lehulló csapadékot az erdő vízkészletének pótlása érdekében 1, 6 méter átmérőjű TUBOSIDER szikkasztó műtárgyakon keresztül visszajuttattuk az altalajba. A csapadékvíz egy része felhasználható a pálya locsolására, ennek érdekében a küzdőtér mellett csapadékvíz-tárolókat alakítottunk ki. A rendszer kiépítése során a stadionon kívül 1,1 km, belül a pálya körül 500 méter csatorna épült meg.

Stadion1001-web

HÍDSZERKEZET, AZAZ A LEVEGŐBEN VEZETETT JÁRDA

Stadion796-webA stadionépítés egyik attraktív eleme az arénát körbeölelő, mintegy 1,1 km hosszú, levegőben vezetett járda. Az átlagosan 7 méter magasságban vezetett hídszerkezet vezeti le a szurkolói forgalom jó részét, megkímélve ezzel a védett erdőterület belső rendjét. A 328 db 300 mm átmérőjű kibetonozott acélcső pillér által tartott járdára – ahol helyet kapott egy 2 méter széles, 1200 méter hosszú, rekortán borítású futópálya is – a feljutást 5 rámpa, 2 acéllépcső és egy panorámalift biztosítja.

A Monolit Épszer Kft. által 2013. július 3-án megkezdett kivitelezés során 560 tonna betonacél, 3460 m3 beton került beépítésre.

ERŐSÁRAM, GYENGEÁRAM

Az igen összetett erősáramú szerelésen belül az egyik legnagyobb figyelmet igénylő terület a hosszas előkészítést, tervezést, és szakértői vélemények begyűjtését igénylő sport, illetve pályavilágítás kialakítása, melynek eredményeképpen 216 db nagy teljesítményű reflektor biztosítja majd az esti rendezvények zavartalan lebonyolítását, illetve a legmodernebb televíziós technika kiszolgálását. A stadionépítés legszerteágazóbb (és költségben is meghatározó) része a gyengeáramú rendszerek tervezése, megvalósítása, melynek a legfontosabb elemei: a szurkolói beléptetés és jegyértékesítés, az információs rendszerek és megjelenítők, az audiovizuális technológia, a hangosítás, elektroakusztika, az IT hálózat, a tűzjelző rendszerek, a behatolás jelző rendszer, az épületautomatika, a megfigyelő rendszer kiépítése. Mindezen feladatokat egy nagy tapasztalattal rendelkező, debreceni székhelyű szakcég, a SATRAX Kft. végezte el.

PÁLYAÉPÍTÉS, PÁLYASZERKEZET

A konzorcium 2014. április 28-ra vállalta a stadion komplex kivitelezését, azaz ettől az időponttól számítva bármikor sor kerülhet a rendeltetés szerinti használatra. Ennek elengedhetetlen feltétele a füves labdarúgópálya olyan állapotba hozása, amely alkalmas mérkőzések megrendezésére, és megfelel a hazai és nemzetközi előírásoknak.
A szoros határidő miatt az Eurogreen-Tiszafa Kft. az altalaj előkészítésével már 2013 szeptemberében elkezdte a 8300 négyzetmétert kitevő pályaépítési munkálatokat, majd kialakította azokat a lejtésviszonyokat, a dréncsőhálózatot, amely lehetővé teszi a lehulló – esetleg nagyobb mennyiségű – csapadék gyors, biztonságos elvezetését, illetve ciszternába gyűjtését.

BELSŐÉPÍTÉSZET, KONYHATECHNOLÓGIA

A belsőépítészet tervezése és kivitelezése során különleges hangsúlyt fektettünk a Skybox és a VIP területek, az 1200 adagos főzőkonyha kialakítására, berendezésére. Az itt elhelyezett egyszerű, letisztult vonalvezetésű bútorok jellemzően fehér színben, világos tölgy kiegészítő felületekkel jelennek meg. A bútorokat és a belső berendezést a Despan Kft., a HB Bútoripari Kft., és a Szil 2001 Kft. debreceni és hajdúböszörményi székhelyű asztalosipari vállalkozások készítették.

NÉZŐTÉRI SZÉKEK

Hosszas tesztelés előzte meg a stadion egyik kulcsfontosságú elemének, a nézőtéri székeknek a kiválasztását. Végül több hazai és külföldi szállító közül a 13 730 db standard, az 1100 db emelt szintű (VIP) és az 5500 db fokozott igénybevételű (B közép) ülőhely kialakítását az előírt határidőre, kiváló minőségben a Pápai Asztalos Kft. végezte el.

KÜLSŐ BURKOLÁSOK, PARKOSÍTÁS

A Stadion közvetlen környezetében jelentős parkosítási munkák készültek. A növénytelepítés eredménye 51 db lombos fa, 1354 db lombos cserje, 2058 db talajtakaró cserje és 2434 db évelő elültetése. Elkészült 15 000 négyzetméter térkő díszburkolat, 1350 négyzetméter aszfaltjárda, 4000 négyzetméter parkoló és 2650 négyzetméter aszfaltút. A szabadidős futók részére 1800 négyzetméter rekortán burkolat létesült.

LIFTEK, MOZGÓLÉPCSŐK

Az épületben összesen 15 db felvonó és 2 db mozgólépcső kapott helyet. A liftek közül 2 db vandálbiztos kivitelű, 1 db panoráma, 4 db biztonsági lift, 1 db pedig a teherfelvonó szerepét látja el. A mozgólépcsők a VIP főbejáratnál találhatók, elsősorban a VIP és skybox szektor vendégeit szolgálja ki. A felvonók gyártója és kivitelezője a KONE Felvonó Kft. volt.

RÁCSOK, KORLÁTOK

25 bujno-webA VIP és skybox területek korlátjai rozsdamentes acélból és edzett üvegből, a lelátók és közösségi terek korlátjai porszórt vagy tűzi horganyzott felületű acélból, vandálbiztos kivitelben, megerősített szerkezeti részekkel és rögzítési módokkal készültek. A nézőtéri korlátok összes hossza 980 méter. Az acélkerítések gyártója a JAKOSA Kft. és a Bihari Fémszer Kft., a rozsdamentes szerkezeteket Horváth György, az üvegkorlátokat az Orosháza Glas Kft. szállította.

Valamennyi résztvevő összehangolt munkájának köszönhetően elkészült a nagy mű, amely reményeink szerint méltó büszkesége lesz nem csak az országnak és a városnak, hanem a jól elvégzett munka örömével hosszú időre szóló referenciát nyújt a kivitelező konzorciumnak, illetve az építkezésben szerepet vállaló cégeknek, szakembereknek is.

Hegymegi István
általános vezérigazgató-helyettes
műszaki igazgató

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240