2024. április 14., vasárnap

UJ HONLAP BANNER 250 100

Varga-kep-kicsiA gyakorlatban a laikusok, de sok esetben még a szakmabeliek számára is fejtörést okoz a szavatosság illetve jótállás szabályainak elhatárolása, illetve érvényesítésük jogszabályi korlátai. Az alábbiakban az új Ptk. rendelkezései alapján bemutatjuk ezen két jogintézményt, ismertetve azok legfontosabb szabályait, különös tekintettel a megváltozott rendelkezésekre.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Az új Ptk. a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezések között kellékszavatosság néven szabályozza a köznyelvben szavatosságnak nevezett intézményt. A kellékszavatosság alapján visszterhes szerződések esetén a kötelezett a hibás teljesítéséért szavatossággal tartozik. Fontos tudni, hogy a kötelezett ezen helytállása objektív jellegű, vagyis a kötelezett az adott szolgáltatás hibájáért való felelősségét nem mentheti ki annak bizonyításával, hogy a hibás teljesítést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta. A jogosult szavatossági igénye tehát önmagában azon ténynél fogva fennáll, hogy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Bővebben...

tuzvedelem-kep1-kicsiAz elmúlt időszak jogszabályi változásainak köszönhetően nem egyszerű eligazodni az építési termékek, építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményjellemzőinek megfelelő szintű igazolásának területén. Sajnos sok esetben még a gyártók, forgalmazók sincsenek tisztában alapvető kötelezettségeikkel, pedig a CPR rendelet épp egy éve, 2013. július 1-jén lépett hatályba.

A tervezők felelőssége ugyan megnövekedett, de egy év távlatából vizsgálva a helyzetet, a megfelelő gyakorlat még csak kialakulóban van. Sajnos nincsenek iránymutatások, ajánlások még arra vonatkozólag sem, hogy az egyes tervtípusoknak milyen részletességgel kell tartalmazniuk a tűzvédelmi teljesítményjellemzőket és az azoknak való megfelelésnek az igazolását.

Bővebben...

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240