2024. május 23., csütörtök

UJ HONLAP BANNER 250 100

Október végen került sor arra az ipari padlók és térbetonok témakörben megszervezett szakmai rendezvényre, amelynek fő inspirátora az Avers Fiber Kft. volt. A konferencia összefoglalóját két részben adjuk közre.

Az egésznapos rendezvény keretében az előadók bemutatták, hogy mi a kulcsa a jó minőségű, költséghatékony betonpadlók létrejöttének, és betekintést nyújtottak a szálbetonszerkezetek tervezésének és megvalósulásának folyamatába. Fontos ismerni a buktatókat, amelyek hozzáértéssel elkerülhetők. Erre is rávilágítottak az előadók: Szecsey Márton, Polgár László, Fűr-Kovács Adrienn, Dr. Salem Georges Nehme és Csorba Gábor.

SZECSEY MÁRTON ELŐADÁSA

Szecsey-MartonA geotechnikus, statikus tervező a betonpadlók altalajainak és ágyazatainak tervezéséről és kivitelezéséről, valamint a polimer szálak alkalmazásáról tartotta meg előadását. Előadásának első felében rámutatott arra a sajnálatos jelenlegi gyakorlatra, hogy az ipari padlók építésének többségénél még „vakrepülés" folyik, a padlók geotechnikai előkészítése és tervezése a szűkös anyagi források miatt mellőzött, vagy takarékos verziójú. Az előadás során az ipari padlók ágyazatainak kívánatos tervezés előkészítési és tervezési lépéseit ismerhettük meg, melyek:

1. alapadatok beszerzése: talajvizsgálati jelentés, geodézia, a tervezett padlómagassági pozíció, alaprajzi méretek, elvárt teherbírási értékek.

2. tervezés: az altalajra vonatkozó helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatok előírása, földanyagok alkalmasságának elbírálása, az előző függvényében tömörítés, stabilizálás, tömörítés, geoműanyag stb. alkalmazása, talajjavítás vagy talajcsere eldöntése esetleg cölöpözés, drénezés.

A továbbiakban az alakváltozások mechanizmusán keresztül ismertette a lehetséges hibákat és károsodásokat, mint például a talajtörés, a süllyedés és roskadás, a szétcsúszás, a kitolódás és a kúszás. Az előadó rámutatott arra is, hogy a padlólemezek károsodása többnyire geotechnikai hátterűek, bár gyakran mégsem hozhatók közvetlen összefüggésbe az altalaj és az ágyazat elő- és elkészítésével. Egy rövid statisztika a károkról (forrás: BME):

 • Vizes közmű, csatorna meghibásodása: 25,1%
 • Vízelvezetési problémák: 15,2%
 • Nyomócső törése: 10,6%
 • Felszíni víz építéskor leginkább, de fennállás alatt is: 10,6%
 • Üzemi víz: 2,7%
 • Talajvíz-ingadozás: 2,9%
 • Szivattyúzás: 2,7%
 • Talaj fagyása, jéglencse-képződés: 0,7%
 • A talaj térfogat-változása: 8,2%
 • Hőhatás az altalajra: 0,7%
 • Dinamikus hatások a talajra: 1,2%
 • Egyenlőtlen süllyedés: 14,2%

szakitoszilardsagSzecsey Márton előadásának első felét a kedvezőtlen geotechnikai adottságok elleni megoldásokkal zárta, a továbbiakban pedig a szilikát alapú szálkompozitok, ezen belül is a száltípusok fajtáit mutatta be. Mondandójának központi elemeként kitért arra, hogy a polimerszálak különböző kategóriái közül hogyan lehet helyesen, a célnak megfelelőt kiválasztani. Régóta ismert tény, hogy a szálgyártás, szálasítás folyamán egy anyagot minél vékonyabbra készítenek, húzószilárdsága annál nagyobb. Ez a magyarázata például a nanoszálak hihetetlen szilárdsági paramétereinek is. Mégis ellentmondás feszül a között, hogy a mikroszálakat csupán 1 kg/m³-es adagolásig szokás alkalmazni, e felett a polimer makroszálak használatosak (1. ábra).

highgrade mikro felvetelAz ellentmondásra a magyarázat a villamosan nem vezető mikroszálak nagy fajlagos felülete okozta elektrosztatikus feltöltődés, amely a beton keverése közben a legfinomabb szemcsékkel körbezárva nagy mennyiségű levegőbuborékot vonz magá hoz. Ez a beton szilárdsági tulajdonságainak fokozott csökkenését okozza. Az 1 kg/m³-es adagolás mellett besodort levegő még kezelhető, ezért alakult ki ez az adagolási felső határ. Nagyobb terhelés hatására 1 kg/m³-nél a monofilament mikroszálak viszont kihúzódnak, ezért statikai megfontolásból betonerősítésre nem szokták használni. A High Grade fibrillált szál nagy fajlagos felületénél fogva szintén hajlamos elektrosztatikus feltöltődésre, így szintén csak 1 kg/m³-ig adagolható, mégis ágas-bogas alakja (2. ábra) miatt nem tud kihúzódni, ezért statikai modellekben hatékonyan alkalmazható. Ezután konkrét, megvalósított példákon keresztül bemutatta a High Grade fibrillált és a Concrix makroszálak méretezésének lépéseit.

POLGÁR LÁSZLÓ ELADÁSA

Polgar-LaszloAz ASA Építőipari Kft. vezető tervezője, a szálerősített betonszerkezetek tervezési és kivitelezési hátteréről beszélt. A szálerősített betonszerkezetek egy új, modern iránya a szintetikus szálerősítés, amiben szintén nagy tapasztalattal rendelkezik Polgár László.

Az előadás során olyan víziónak lehettünk tanúi, miszerint a szintetikus szálerősítés felhasználásában hatalmas perspektíva és lehetőség rejlik. Miért is? A szálerősítésű padlókkal kapcsolatos gondolatait az előregyártott vasbeton tartók tervezésének fejlődése alapján vezette le.

A szintetikus szálerősítésű betonok kompozitként hasonlóan viselkednek, mint az acél szálerősítésű betonok, mind rövid, mind hosszú idejű terhelésnél. Legfőbb előnyük a teljes korróziómentesség. Természetesen nem mindegy, hogy milyen szálról beszélünk. Fontos az alapanyag és a gyártói tesztek megléte, hogy biztonsággal tudjuk a technológiát használni és betervezni, ezt képviseli a svájci Brugg Contec AG is.

Az ipari padlók tervezése és kivitelezése során manapság egyre általánosabban alkalmazott a műszálerősítés, ami nemcsak vágott kivitel esetén használható, hanem a nagytáblás kivitelű padlók során is. A betonpadló – bizonyos nézetek szerint – egy speciális födémszerkezet. Egyedisége abban rejlik, hogy stabil ágyazaton nyugszik. Ez a nézőpont vezetett ahhoz, hogy bátrabban alkalmazták az akkor még újdonságnak számító acélszál-erősítésű betont a hagyományos hálós vasalat helyettesítésére. Napjainkban a fejlesztési trend egyre inkább a szintetikus szálerősítés felé tolódik el.

A betonpadló tervezése során már sokkal modernebb és kifinomultabb módszerek vannak, így a padlólemez sokkal optimálisabban tervezhető, mintha egyszerűen egyenértékűvé tesszük egy födémszerkezettel. Ennek a módszere és számítási metódusa az Eurocode 2-ben, nemzetközi szinten például az osztrák Szálbeton Irányelvben (Faserbeton Richtlinie) és a Gottfried Lohmeyer Karsten Ebeling: Betonpadlók gyártó- és raktárcsarnokokban című könyvében olvasható.

A több évtizedes padlóépítési, továbbá előregyártási tapasztalatból adódóan kezdte meg a Plan 31 Kft. és az Asa Építőipari Kft. a kísérleteket a makró szintetikus szálakkal nagy fesztávú gerendák esetén.

Általánosságban elmondható, hogy nem kell arra törekedni, hogy száladagolással teljes mértékben kiváltsuk a hagyományos vasalást. A fő húzóerőket legkedvezőbb feszített acélbetétekkel, pászmákkal felvenni, és az úgynevezett konstruktív vasalás váltható ki leginkább száladagolással. A makroszálak alkalmazása viszonylag újdonság, emiatt érdemes újabb kutatásokat végezni, és főleg próbaterhelésekkel is igazolni a megfelelő működést. Németországban külön alkalmazási engedély kell a szálbetonok tartószerkezetben történő alkalmazásához, melynek megszerzése jelenleg még eléggé költséges. Csak a nagyobb gyártó, kivitelező cégek engedhetik meg maguknak ilyen engedély beszerzését.

kep1Magyarországon is lehetőség van a szabványok által nem szabályozott esetekben akár például Contrix szál alkalmazására is, ha elegendő vizsgálattal igazolják a megfelelő működést. Miután a műanyag makroszálak alkalmazása nagyon sok előnnyel kecsegtet, egyre gyakrabban találkozunk kutatási anyagokkal, újabb és újabb alkalmazásokkal. A debreceni Nagyerdei stadion lelátó elemei műanyag makroszál „vasalással" a feszített pászmákon kívül egy ilyen példamutató alkalmazás, mely nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki (1. kép).

A technológiai innováción kívül számos műszaki és gazdasági előnye van a műszálerősített betonszerkezeteknek, mint a már említett korróziós probléma kiküszöbölése, kivitelezési idő lecsökkentése, betonszerkezet elvékonyítása, illetve a gazdaságosság.

kep2Építészeti szempontból is hatalmas lehetőség rejlik a szálerősítésű betonokban, ez az előzőekben említett szerkezeti vastagság csökkentéséből ered. Ez az egyik titka Zaha Hadid épületeinek, továbbá, hogy a betonszerkezetek formatervezése sokkal szabadabbá válik. Egy másik nagyon szép példa a szabad formatervezésre a milánói expo olasz pavilonjának áttört, filigrán homlokzati kialakítása (2. kép).

 

Következő számunkban folytatjuk!

 

Avers Fiber Kft.
www.avers.hu

Keresés

mehi-banner-media 120x240