2024. április 15., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

TUV-Precisely-logo-webA megfelelőségértékelés, a minőségfelügyeleti vizsgálatok és a tanúsítások terén az eddiginél jóval nagyobb szerep jut mostantól a TÜV Rheinland InterCert Kft.-nek, amely az építési termékek teljesítményállandóságának és az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsításával, továbbá műszaki értékelések kidolgozásával biztosít szolgáltatást az építési ágazat szereplőinek.

A tanúsító szervezet nem titkoltan arra törekszik, hogy jogszerűen és állandó teljesítménnyel kerüljenek forgalomba az építési termékek, s ezzel segítsék, hogy a végfelhasználók a műszaki előírások követelményeit kielégítő termékeket vásárolhassanak.

TUEVRL-79189med-webKibővült feladatkör

A korábbihoz képest kibővült feladatkörrel áll az építési piac szereplőinek rendelkezésére a TÜV Rheinland InterCert Kft. Olyan megfelelőségi tanúsítványok kiadásával, vizsgálatok végzésével és műszaki értékelések kidolgozásával gyarapították tevékenységi körüket, amelyek lehetővé teszik, hogy termékeiket forgalmazhassák a vállalkozások, illetve amelyek segítségével a piac igényeit jobban ki tudják szolgálni. Az építési termékek teljesítményállandóságának tanúsítványa és az építési termék gyártójának üzemi gyártásellenőrzésének megfelelőségi tanúsítása a szakma és a vevőközönség számára egyaránt jelzi, hogy olyan terméket hoz forgalomba annak gyártója, amelyről minden tekintetben igazolni tudja azt a teljesítményt és a megfelelőséget, amit a tervezett építményre a tervező előírt, illetve a műszaki előírások rögzítenek.

A teljesítményállandóságról kiállított tanúsítvány azt hivatott igazolni, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki előírásoknak – fejtette ki Kocsis László. A TÜV Rheinland vezető szakértője részletezte: minden terméket a felhasználás módjának figyelembevételével kell tanúsítani, azaz például nem elegendő azt tekintetbe venni, hogy ajtóról van szó, hanem különbséget kell tenni annak típusa, felhasználásának mikéntje között. A példánál maradva: egy tipikus bejárati ajtó esetében nem vizsgálnak tűzállóságot, miközben egy tűzgátló bejárati ajtó esetében ez vizsgálati szempont. A termékeket az alapvető jellemzők figyelembevételével kell megvizsgálni, s az egyes vizsgálati szempontok szerint ellenőrizni a megfelelőséget.

A termékvizsgálatokon túlmenően górcső alá veszik a gyártási folyamatot is. A gyártóval egyeztetve a gyártás helyszínére látogatnak a TÜV Rheinland InterCert Kft. gyártásellenőrzésért felelős vizsgálói, akik ott átvizsgálják a gyártó üzemi gyártásellenőrzési rendszerét, elemzik a gyártás folyamatát az elejétől a végéig, megvizsgálják a gyártás helyszínét és az üzemi gyártási körülményeket. Ellenőrzik, hogy a gyártó betartja-e azokat az előírásokat, amelyek garantálják, hogy a munkafolyamat végén minden alkalommal ugyanolyan paraméterű termék kerül le a gyártósorról.

A gyártónak igazolnia kell, hogy megfelelően kontrollált a beérkező alapanyagok, alkatrészek minősége, megfelel-e a szabályoknak azok dokumentáltsága, a gyártásra vonatkozó belső előírásokat betartják-e. A helyszíni ellenőrzéskor a reklamációkezelés mikéntjét is megvizsgálják, illetve azt, hogy nem megfelelő termék esetén hogyan intézkednek a hiba elhárításáról, és a folyamat javításáról a termék további gyártásának minőségi helyreállítása érdekében.

A vizsgálatok mikéntje

A vizsgálatok hossza több paramétertől függ. A termék típusa és jellege alapvetően meghatározza, hogy milyen hosszú időigényű vizsgálatokra van szükség a teljesítményállandóság feltérképezéséhez. Míg bizonyos termékek esetén erre pár hét elegendő, más esetekben akár fél évig is elhúzódhat a folyamat. Amennyiben valamennyi vizsgálattal elkészültek, akkor a helyszíni gyártásellenőrzés vizsgálata nagyjából egy-két napot vesz igénybe, az eljárás lefolytatása, értékelése és dokumentálása pedig további két-három hétig tart. Így megközelítőleg három hét, míg megállapítják a megfelelőséget egy olyan termék esetén, amelynek vizsgálata során nem bukkantak hibára. Ha viszont problémát találnak, akkor az tovább késlelteti a tanúsítási folyamat lezárását.

TUEVRL-173low-medUtóbbira olyan esetekben lehet szükség, ha valamilyen pótolható hiányosságot tapasztalnak, például ha nem készült el időre a termékre vonatkozó kézikönyv, amelynek összeállítása – terméktípustól függően – néhány nap, de akár több hónap is lehet.

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítása esetén voltaképpen ugyanez a folyamat, annyi különbséggel, hogy a termékre vonatkozó vizsgálatokat maga a gyártó végzi el. Ilyen esetben a termék gyártójának a felelőssége, hogy a vizsgálatok eredménye pontosan tükrözze a valóságot, a termék alapvető tulajdonságai megfelelnek az előírásoknak, azok minden tekintetben kielégítik a hazai és nemzetközi szabványokban foglalt követelményeket. Ilyen esetekben a TÜV Rheinland az előzőekben ismertetett folyamat második lépésénél kapcsolódik be, a gyártás helyszínének körülményeit, az ottani folyamatokat, gyártási megoldásokat, megfelelőségeket ellenőrzi. „Természetesen a gyártó kérésére ilyen esetben is szívesen közreműködünk a korábbi vizsgálatok megfelelőségének felülvizsgálatában aképpen, hogy ha saját laborban végzik a vizsgálatokat vagy az eljárásba bevont alvállalkozókkal, azt ellenőrizzük. Ezen kívül ellenőrzéseinkkel biztosítjuk, hogy bizonyos lehessen a termék gyártója abban, hogy a dokumentumok alapján betartották-e a vizsgálati szabványok előírásait" – fejtette ki Kocsis László. Változó, hogy ezt mennyire kérik a gyártók, mert sok esetben nincsen rá szükség amiatt, mert akkreditált labort kérnek fel a feladatra, amely esetében a vizsgálati metodika eleve ellenőrzött.

Műszaki értékelés

A TÜV Rheinland InterCert Kft. jogosultságot szerzett arra is, hogy műszaki értékelést dolgozzon ki azoknál az építési termékeknél, amelyek esetében nem áll rendelkezésre harmonizált műszaki előírás. Erre azért van szükség, mert ilyen esetekben ez a forgalmazás alapfeltétele. Ennek két fajtája lehet: a gyártó döntésétől függően az Európai Műszaki Értékelés vagy az ÉMÉ-ket felváltó Nemzeti Műszaki Értékelés jöhet szóba. Az ezek kiállításához szükséges idő az építési termék és a rá vonatkozó műszaki előírás összetettségétől függ. Az eddig kiadott Nemzeti Műszaki Értékelések kidolgozása – beleértve a szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket – kevesebb, mint 4 hónap.

epitoipar-webA kiállított tanúsítványoknak, műszaki értékeléseknek nincs érvényességi idejük, így azok nem járnak le, nem kell tehát újra és újra lefolytatni az eljárást. Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét azonban biztosítani kell.

A tanúsító szervezet szakembere ellenőrzi az üzemi gyártást, s ha eltérést talál, a tanúsítványt felfüggeszti vagy visszavonja. Előbbi esetében átmeneti intézkedésről van szó, s noha a felfüggesztés ideje alatt a termék nem forgalmazható, a tanúsítvány megszerzését nem a nulláról kell kezdenie a vállalkozásnak. A visszavonás esetében ugyanakkor olyan mértékben nem felel meg a termék az előírásoknak, hogy a termék teljesítményének állandósága nem garantálható. Ilyen esetekben a teljesítményértékelés vizsgálatát és ellenőrzését a kezdetektől újra végig kell vinni, ha ismételten szeretné értékesíteni termékét a gyártó.

A TÜV Rheinland InterCert Kft. a hazai tanúsítási, vizsgálati és műszaki értékelési piac elkötelezett szereplőjeként célul tűzte ki, hogy a kivitelezők és építtetők számára olyan termékek elérhetőségét garantálja, amelyek minden tekintetben megfelelnek a mai építési követelményeknek. Ezt pedig úgy éri el, hogy tanúsítványaival, vizsgálataival és műszaki értékeléseivel a vonatkozó műszaki előírások teljesülését biztosítja, miközben partnerei igényeinek igyekszik maximálisan megfelelni.

www.tuv.hu

 

Keresés

mehi-banner-media 120x240