2024. május 30., csütörtök

UJ HONLAP BANNER 250 100

PARLAMENT PARKOLO 3 webIgen kevés szó esik a beton teljesítőképességéről, pedig tulajdonképpen ezt áruljuk, ezt fizeti meg a vevő. Ha figyelmen kívül hagyjuk, a siker esetlegessé válik, amely a mai piaci körülmények között megengedhetetlen.

A teljesítőképesség fogalma magában foglalja a szilárdságot, a konzisztenciát, az eltarthatóságot, a bedolgozhatóságot, a szivattyúzhatóságot, szűrőbeton esetén pedig a vízáteresztő képességet, a vízzáróságot és a fagyállóságot. Tekintsük át, melyek a legfontosabb tényezők, amelyek a beton teljesítőképességét befolyásolják!

AZ ADALÉKANYAGOK

IMG 5995-webA szilárd beton térfogatának 60 százaléka adalékanyag, amely nagymértékben hat a minőségre. A beton tönkremenetele a tapadás megbomlásával kezdődik, ezért különös figyelmet kell fordítani a legjobb tapadás elérésére. Ezt befolyásolja az adalék felületi érdessége. A cement és az adalékok tapadás révén dolgoznak együtt, azonban az adalékszemcséket gyakran vékony agyagiszap réteg veszi körül, ezért nem tapadnak a cementhez. A szennyezett kaviccsal kevert beton nem ér el olyan konzisztenciát, mint tiszta társa, és nem is tudjuk eltartani a későbbi oldódás miatt. Így az adalékokat meg kell mosni. Ezen kívül a kavics szilárdsága is jelentősen befolyásolja a beton tartósságát.

CEMENTFAJTÁK

A különféle cementfajták esetében többek között a vízigény, a kizsaluzhatóság, a vadrepedések, az utókezeléssel szembeni érzékenység, az utószilárdulás, a bedolgozhatóság és az alacsony hőfejlődés is befolyásoló tényező. A portlandcement tisztán klinker ásványokat tartalmaz, amelynek őrlési finomságától függ a szilárdulás üteme. Ez a cementfajta nem tartalmaz hidraulikus kiegészítő anyagokat, ezért a kezdeti szilárdulás gyorsabb. Ezzel szemben a szulfátálló cementek – a normál cementekhez képest – általában lassabban kötnek a trikalcium-aluminát CA3 hiánya miatt. Ugyanakkor ma már több olyan szulfátálló termék is létezik, amely képes gyorsabban megkötni.

KEVERŐVÍZ

A víz feladata a betonban, hogy beindítsa a hidratációt, valamint a folyósító szer szállítása a cementszemcsékhez. Emellett az utókezelésben is nagy szerepe van. Kémiailag tiszta víz a természetben nem fordul elő, mivel gyakran tartalmaz szénsavat, illetve oldott gázokat, sókat, lebegő anyagokat.

Ez azért jelenthet problémát, mert a víz szabad szénsav tartalma oldja a kőzeteket alkotó szilikátokat is. Ezen kívül a szulfáttartalom mennyisége lehet még kizáró ok a betonkeverék készítésekor.

PARLAMENT PARKOLO webTECHNIKAI ESZKÖZÖK

Manapság sok korszerű számítógéppel vezérelt keverő működik az országban, amelyek segítségével pontosabban és precízebben készíthető el a betonmixtúra. Frissbeton keverésekor a konzisztencia egyenletességét az elektromos ellenállás kijelző és nedvességmérő is segíti, amely a kifejtett áramfelvétel alapján mutatja a mérőszámot. Ennek köszönhetően pontosan látja a keverőmester, hogy hol képlékeny vagy folyós a beton.

AZ EMBERI TÉNYEZŐ

Hiába rendelkezünk a legmodernebb technikai háttérrel, a legkiválóbb alapanyagokkal, az emberi tényező még mindig hatással van a betonkeverék minőségére. A jó keverőgép-kezelő aranyat ér, mégis őket szokták legkevésbé megbecsülni. Figyelme, szakmai gyakorlata és tudása révén sok probléma kialakulása megelőzhető. Ugyanígy befolyásoló erővel bír a betont szállító mixerkocsi vezetője, a pumpakezelő és a betonterületet előkészítő munkás is. Ha egy munkaterület nincs jól előkészítve, a beton fogadására alkalmassá téve, garantált a sikertelenség.

UTÓKEZELÉS

PECS 3 webA kötés és a szilárdulás során 3-12 napig biztosítani kell a beton kellő nedvességtartalmát, megfelelő hőmérsékletét, rezgésmentességét. Ezután, ha a beton repedésmentes, további 14 napos utókezelés szükséges. Ha elmarad az utókezelés 10–30 százalékkal csökken a szilárdság, továbbá nő a repedési hajlam a kiszáradás miatt. Abban az esetben, amikor a beton felülete mattá válik, azonnal meg kell kezdeni az utókezelést, és szünet nélkül fenntartani azt a szükséges ideig.

A beton korai kiszáradását követő, újra megkezdett utókezelésnek azonban már nincs semmi haszna, mivel a szilárdulás nem folytatódik tovább, ha azt egyszer már megszakítottuk. Fontos megjegyezni, hogy a cementtartalom növelésével, illetve a víztartalom csökkentésével a beton érzékennyé válik az utókezelésre.

AZ IDŐJÁRÁS SZEREPE

A beton szilárdulása hidratációs folyamat eredménye, miközben jelentős hőmennyiség szabadul fel. A cement a betonba adagolt vízzel érintkezve egy bonyolult kémiai folyamaton megy keresztül, amelynek hatására a cementszemcsék felületéről kristályos tüskék nőnek ki. Ezek más szemcséket elérve hozzátapadnak azokhoz. A beton annál szilárdabb, minél több ilyen tüske jön létre. A termodinamika szabályai szerint a reakció-sebesség nagymértékben függ a hőmérséklettől. Ez a cement hidratációjára és a beton szilárdulására is igaz. Minél magasabb a betonozás hőmérséklete, annál gyorsabban játszódnak le a szilárdulási reakciók.

Ennek a gyorsaságnak az energiája viszont nem fordítódik a cementkő rendezettségének növelésére (a kristályos tüskék egymáshoz kapcsolódására), azaz a beton szilárdságának növelésére. Ezáltal a gyorsan vagy nagy sebességgel kialakuló cementkő rendkívül sok hibahelyet, feszültséget tartalmaz, amely egyértelműen a szilárdság csökkenéséhez vezet. Értelemszerűen, amennyiben nagy hőmérsékleten, nagy sebességgel játszódik le a szilárdulás folyamata, azzal csak mérsékeltebb szilárdságot tudunk elérni (akár egy osztállyal is csökkenhet a szilárdság). Míg lassabb szilárdulási sebesség mellett, nagyobb energiahányad fordítódik a nagyobb szilárdság kialakulására, több kristály nő ki és kapcsolódik egymáshoz. Így a beton is szilárdabb lesz.

A teljesség igénye nélkül áttekintett befolyásoló tényezőkből látható, hogy a betonnak sokféle hatást kell elviselnie, tulajdonságaira nemcsak az alapanyagok minősége, hanem többek között az emberi tényező, a gondoskodás, az időjárási körülmények is hatással vannak. Néhány speciális betonfajta, mint például a vízzáró betonok, az ipari padlók, a szulfátálló betonok vagy a látszóbetonok esetében egyéb tényezőkre is érdemes hangsúlyt fektetni, annak tükrében, hogy milyen különleges igénnyel bír az adott betonfajta. Ugyanakkor készülhet a betonkeverék szokványos portlandcementből vagy akár szulfátálló cementből, minden esetben óvnunk és védenünk kell, nem egy szürke anyagként kell kezelni, több tiszteletet és megbecsülést kell tanúsítania a munkafolyamat bármely szakaszában minden résztvevőnek, aki dolgozik vele!

Papp József ügyvezető
TBG Dunakeszi Kft.

Keresés

mehi-banner-media 120x240