2024. június 19., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

Kiss-GyulaA cikk megírására két dolog sarkallt: egyrészt egy nagy visszhangot kiváltó előadás a „KÉSZ MESTER UDVARHÁZ" címmel, melyet az Ybl akkori tartószerkezeti tanszékének vezetője – Dr. prof. Garai József – elnökletével és meghívására tartottam a MET tudományos műhely felkért előadójaként. Másrészt egy műhelybeszélgetés* sorozat a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2017 szeptemberében induló megújult – immáron kétéves – építész-mesterképzések apropóján a képzési tematikáról és azon belül is a hangsúlyokról, az oktatás filozófiájáról.

Nos ezen inspirációk és a címben szereplő téma állandó napirenden léte okán íródik ezen bemutató cikk, amely eredményekről és tapasztalatokról számol be, de talán legnagyobb tanulsága a szerkezetek architektúrahordozó szerepének nyilvánvalóvá tétele.

01 legifoto01TERVEZÉS

Mintegy 10 éven át tudtunk foglalkozni ezzel a nagy munkával. Érdekes kihívásokkal és a terület jellegéből fakadó adottságokkal volt ízesítve a feladat. Az első ilyen egy pszichikai funkció megépítése volt, nevezetesen, hogy az akkor már álló Lurdy Ház tömegével egyenrangú új épületet kellett konstruálni egynyolcad akkora alapterületen. Ehhez megálmodott egyik eszköz egy fordított ferdetengelyű elliptikus csonkakúp volt, amelyet meg is alkottunk. Ez a szokatlan és erős sarokmotívum volt hivatott azt a hangsúlyosságot hordozni, amellyel mint indítómotívummal egyenlő tömegességet volt képes képviselni a Mester utca Lurdy Házzal átellenes oldala.

A Könyves Kálmán körúti tömeg egy, a körút ívére szerkesztett középpontból kiinduló ív, amelynek raszterei mind a közös origóba mutatnak. Már itt kacérkodtunk a nagyobb fesztávú keretekkel (egészen 14,5 méterig nyílnak a fesztávok), így a belső szabadabban volt osztható és csak két-két lábon állt a változó szélességű épület (2-3. kép).

03a ellipszisutcarol0103b ellipszisvaz01

Az épület homlokzata egy erős „kicsomagolásos" gesztust mutat. Erről tudni kell, hogy eredetileg még egy akusztikus – klímahomlokzati héjat képzeltünk el, amely sajnos nem épült meg. A délszláv háború miatt a projekt közben jelentős tőkekivonás történt, ezért még egy irodaszárny is elmaradt, ennek csak repülő homlokzati lenyomata materializálódott a Mester utcai homlokzat mentén (4-5. kép).

05 repulohomlokzatreszlet0104 repulohomlokzatreszlet02

A kompozíció keretező motívuma egy nagy parkolóház a Borjúvásárcsarnok felől. Itt főépítészi kérésre egy 15 százalékos reflexiójú üveghomlokzat készült, hogy alkalmas napállásnál a szomszédos műemléképület tükröződjön a homlokzatban, ugyanakkor más fényviszonyokban legyen átlátszó és relatíve testetlen az üveg (6-7. kép).

06 parkoloborjuvasarfelol01

07 parkolohaz01A területre keretes beépítés volt előirányozva, és ennek létrehozása pár évvel az átadás után kezdett beruházói szándékban is megfogalmazódni, hiszen érződött a korábban meg nem épített irodaépület hiánya.

KIHÍVÁSOKBAN BŐVELKEDŐ FELADAT

Több koncepció is készült, és végül a ma látható Máriássy utcai irodaház tudott megvalósulni. Erről tudni kell, hogy statikai kihívásokban ugyancsak bővelkedő feladatot jelentett, hiszen egy meglevő raktárépület és annak gazdasági udvara fölé kellett építeni. A bérlő (Praktiker) csak két pillér leállítását engedélyezte az épületben és a 25 méter széles gazdasági bejáratát sem engedte szűkíteni (8-10. kép).

08 MariassyIrodahazMestersarok0112 tancoloLabak02

10 MariassyIrodahazMestersarok02További kihívást jelentett az épület harántirányú merevítése, mivel azt formálási okokból nem akartuk a vizuálisan igen fontosnak tartott Mester utcai homlokzat mentén egy leálló faltesttel megadni. Így került végül ide az a két táncoló láb, melynek alapozása nem kevés fejtörést okozott a tartószerkezeti tervezésnek, de örülök, hogy ezen felvetésünk így tudott materializálódni.

A mintegy tíz évet átfogó tervezés közben az összetett és karakteresen sokfajta szerkezeti kihívás – amely a komponálás eltérő igényeiből fakadt –, számos, néha a kivitelezési bravúr határán mozgó megoldást eredményezett. A tervezést három komoly tartószerkezeti tervező cég végezte párhuzamosan (Mélyépterv Komplex, Ungi Mérnökiroda, Kész Szerkezettervező Iroda) (11-12. kép).

13 20meteresgerendak14 ellipszisbelso01

A formálás hol pszichikai, hol kőkemény fizikai teljesítmények révén lett olyan, amelyet mai végkifejletében láthatunk. Az építés első üteme elnyerte a MÉSZ betonépítészeti díját.

 

Építész tervező: Kiss Járomi Építészeti és Belsőépítészeti Iroda Kft.
Kiss Gyula – Járomi Irén vezető tervezők

 

 

____________________________________________________________________________

*A beszélgetések kezdeményezője és moderátora, Markó Balázs dékán mellett Antony Gall, a tervezés szakcsoport vezetője és én mint a kar építész szakfelelőse voltunk állandó résztvevők.

 

Keresés

mehi-banner-media 120x240