2024. április 22., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

Szeman-GyorgyMinőség és érdekvédelem – e két jelző mentén értékelhető Széman György munkássága, amely egyéni életútjában meghatározó és mérvadó volt.

Munkáját alázattal, szorgalommal, de még inkább teljes odaadással végezte, minden pillanatában arra gondolva – tökéletes legyen. A Magyar Termék Nagydíj egyik alapítójaként, az INDUSTORG-Védjegyiroda Minőségügyi Kft. ügyvezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai védjegykultúra meghonosításában és fejlesztésében, illetve a fogyasztóvédelem erősítésében. Lebonthatatlan hidat épített a gazdasági élet szereplői, a döntéshozói szakpolitika és a fogyasztók érdekeiért küzdő szervezetek között.

Évtizedekig a Magyar Üvegipari Szövetség főtitkára, több éven át alelnöke majd elnöke volt a Magyar Építőanyag Szövetségnek. Tevékenységével, szakmai tudásával nagyban hozzájárult a hazai építőanyag-ipar szereplőinek összefogásához, érdekeinek képviseléséhez.

A civil szakmai érdekvédelem területén végzett eredményes munkájáért Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Széman Györgynek.

 

A Magyar Építéstechnika szerkesztősége megrendülten búcsúzik Széman Györgytől, aki szakértőként, szerzőként hosszú éveken át segítette munkánkat.
Emlékét megőrizzük! 

 

 

Keresés

mehi-banner-media 120x240