2024. április 14., vasárnap

UJ HONLAP BANNER 250 100

Grabarics 3206A Grabarics Kft. Boden-tó melletti fióktelepe Budai Viktor építőmérnök vezetésével felépített egy 3 lakóépületből álló 50 lakásos bérházat Radolfzell am Bodensee városában. Az építtető egy többlépcsős pályázat és több különböző terv után döntött arról, hogy a lakások egyes falait és kiemelten az 5 darab lépcsőházat, összesen 3000 m2-i falfelületet, látszóbetonból készítteti el. A Grabarics Kft. mérnöki stábjával és egy neves zsaluzási szakemberrel – Prof. Dr. Ing. Roland Schmitt tanácsadó mérnökkel – bemutató előadást tartott a megrendelő számára, hogy a látszóbeton előállításával kapcsolatos kérdéseket kellő időben meg lehessen tárgyalni, és rögzíthessék a műszaki paramétereket.

A „látszóbeton", azaz a láthatóan maradó betonfelületek az utóbbi időben sok építész számára fontos elemmé váltak épületeik megtervezésekor. Ezek az elemek korszerű és nemes benyomást kölcsönöznek az épületnek.

Az utóbbi években elvárás a sima, pórusmentes felület, lehetőleg egyenletes szürke színárnyalattal. A felületek értékelésében mutatkozó különbségek napjainkig rendszeresen nézeteltérést okoznak a beruházásban érintett felek között.

Grabarics 3268SZAKMAI ÚTMUTATÓ

A Német Beton- és Építéstechnikai Egyesület és a Német Cementipari Vállalatok Országos Szövetsége már 2004 augusztusában megjelentette „Sichtbeton" [Látszóbeton] című szakmai útmutatóját, amely tartalmazta a látszóbeton szerkezeti elemeinek osztályozási szempontjait. Ezáltal lehetővé vált a versenytárgyalási felhívások pontosabb megfogalmazása, a céltudatos gyártás előkészítése és az átláthatóság javítása. Az útmutatóban megtalálhatók a speciális látszóbeton-osztályok a rájuk vonatkozó előírásokkal, így a tervezők, ajánlatadók és kivitelezők számára jól használható műszaki segédletet jelent a felületek minősítéséhez.

Jelen tanulmánnyal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a látszóbeton felületek előállítását az építőcégek célirányosabban valósítsák meg.

Az utóbbi évek során Németországban megjelent még számos kiegészítő állásfoglalás (például a Betonzsaluzatok Minőségvédelmi Szövetsége részéről), munkalap és munkautasítás (például a zsaluzási szakma német nyelvű vállalatai részéről), valamint könyv és tanulmány (például a 2010. évi betonkalendárium az Ernst & Sohn kiadásában).

A „Sichtbeton" szakmai útmutatónak jelenleg a 2008. augusztusi kiadás (a 2004. augusztusi kiadás 2., javított utánnyomása) a legfrissebb változata. Bár nem jelent kötelező előírást, időközben egyre gyakrabban hivatkoznak rá a versenytárgyalási felhívásokban és az építési munka átvételekor is. A „látszóbetonnal" kapcsolatos kötelező szabályok a német szabályzatokban sajnos egyelőre nem eléggé egyértelműek, ami – különösen a múltban – megnehezítette az elvárt építési munka és az elvárt eredmény meghatározását.

Grabarics 3229G. Motzke a Beton und Stahlbetonbau 2002/12. számában megjelent „Látszóbeton felületek megítélése szerződésjogi nézőpontból" című cikkében azt állítja: „Mivel a látszóbeton a szerkezeti kialakítással függ össze, az építésztervezőtől elvárják, hogy olyan munkacsomagot állítson össze, amelynek betartása garantál egy adott külső megjelenést. Végtére is azt kell meghatározni, hogyan is kell kinéznie a látszóbetonnak. A látszóbeton fogalma egy tervben önmagában tartalmatlan."

Ehhez az építész vagy megadja egy célkitűzésben az elvárt eredményt előírt követelmények formájában, vagy előírja, hogy az elvárt építési eredményt milyen úton kell elérni. A versenytárgyalási felhívásnak ez a fajtája különleges szakismereteket vagy szakértők bevonását feltételezi a kiíró részéről. A nagyobb építkezéseken igen gyakran alkalmazott harmadik módszernél mind a célt, mind az odavezető utat megszabják. Az effajta kiírás ugyan gyakran vezet vitákhoz, de kedvező esetben az ilyen kiírással valósíthatók meg a legpontosabban az építtető elképzelései.

IDŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Grabarics 3255Mivel a látszóbeton tervezést igényel, a feladatleírás szerint elvárt építési munkákat a kivitelezés megkezdése előtt részletesen meg kell tárgyalnia a látszóbeton team tagjainak. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiváló minőségű beton látszófelületek előállítása nagyban függ attól, hogy a szerkezeti és kiviteli tervezésben, valamint a kivitelezésben részt vevő szereplők intenzív eszmecserét folytassanak, és elegendő időt szánjanak a részletek tisztázására. Elemezni kell a kölcsönhatásokat, továbbá referenciafelületeket kell készíteni az adott építéshez kötődő megállapodások ellenőrzéséhez. A referenciafelületek olyan mintafelületek, amelyek felületminőségében a felek kötelező előírásként megállapodnak a szerződéses munka átvételéhez (lásd a „Sichtbeton" című szakmai útmutatót).

A tervezés, az építés és a munkafolyamatok során a sok résztvevő közötti nagyfokú munkamegosztás miatt elsősorban mindenki a saját szakmája elvárásainak, követelményeinek akar megfelelni. Az építkezések azonban jobban sikerülnek, amikor az összes résztvevő együttműködik.

Az építésvezetőnek ezért törekednie kell az összes résztvevő végeredményre összpontosító együttműködésére, és a minőségileg kiváló, csoportos eredményekre.

Ennek során az építésvezető hatékony kommunikációja és a megfelelő összehangolás jelenti a motiváló munkakörülmények és a jó csoporteredmények alapját. A látszóbeton előállításában részt vevő szakemberek bevonása a tervezési folyamatba és az építés kivitelezése során, illetve a rendszeres információcsere segíthet abban, hogy a megcélzott eredményeket és az újszerű megoldásokat is biztosabban és pontosabban lehessen elérni.

A LÁTSZÓBETON TEAM TAGJAI ÉS SZEREPE

 • az építtető képviselője,
 • az építész,
 • a megrendelő építésvezetője,
 • a statikai tervező, illetve a vasalás kivitelezési tervének elkészítője,
 • a vállalkozó építésvezetője,
 • a vállalkozó művezetője, illetve brigádvezetője a zsaluzási, vasalási és betonozási munkák során,
 • a betonszállító és a betonlaboratórium képviselője,
 • a zsaluzat szállítójának és az elválasztószer szállítójának a képviselője.

A résztvevők nagy száma tükrözi az összefüggések bonyolultságát. A koordinátor átfogó tájékoztatást nyújt a látszóbeton felületekkel szemben támasztott elvárásokról, és bemutatja az eltérések kihatásait.

Lehetőség szerint ugyancsak célszerű bevonni egy, az elkészítésben jártas, gyakorlott és képzett vezető munkatársat az építési területről.

VÁLTOZÓ TÉNYEZŐK

A látszóbeton felületek jellemzőit mind a tervezésnél, mind később, a kivitelezés során nagyon különböző tényezők határozzák meg, amelyek kölcsönösen befolyásolhatják és súlyosbíthatják egymást, és gyakran változnak is az idő során.

Grabarics 3288A változékony befolyásoló tényezők középpontjában az időjárás áll, de olyan szervezési hatások is, mint a szerkezeti elemek tervezésének, munka-előkészítésének és a minőség ellenőrzésének eltérő színvonala.

Az építőanyagok és építési segédanyagok, mint amilyen a kiválasztott zsaluzatrendszer, a beton és annak összetétele, az elválasztószer és a vasalás, és sok esetben a beépített elemek legkülönbözőbb mennyiségei és alakjai sem mindig állandók.

A vasbeton szerkezeti elemek és statikai alapok eltérő alakja és méretei pótlólag gyakran eltérő munkaműveleteket tesznek szükségessé, ami a megcélzott eredmények állandóságát ugyancsak gátolja. A zsalurendszerek alkalmazásához fontos a következetes zsaluzási terv, a zsaluzatoszlopok kezelésének betanítása, a zsaluzási munkák építést végigkísérő felügyelete, ami nemcsak a helyes alkalmazást, de a zsaluzó eszközök épségének, gondos időközi tárolásának és az eszközök tisztításának a figyelemmel kísérését is jelenti. A zsaluzási szakma az építkezések követelményeihez igazodott, és olyan látszóbeton-szakértőket foglalkoztat, akik igény szerint építkezésről építkezésre továbbadják tudásukat.

A felek közben gyakran állapodnak meg a „Sichtbeton" szakmai útmutató érvényességében, ami alapján szerződéses követelményként írják elő az ott leírt 1-4. látszóbeton osztályok valamelyikét. Az útmutató minden látszóbeton osztályra műszaki követelményeket határoz meg, amelyek alapján az átadás-átvételkor megállapítható, hogy a szerződéses követelmény teljesült-e. A „Sichtbeton" útmutató 7.1. fejezetében például az áll, hogy a látszóbeton felületek értékelése először egy összbenyomáson alapul, és szokásos fényviszonyok mellett ésszerű távolságból megtekintve kell elvégezni. „A látszófelület összhatása a megállapodott látszóbeton osztály alapvető átvételi kritériuma." Vitára adhat okot, hogy a szemlélő ilyenkor túlnyomórészt esztétikai szempontok szerint ítél, és azzal a nehézséggel néz szembe, hogy a „harmonikus", „szép", „ízléses", „tetszetős" minősítés a különböző szemlélőknél más-más jelentéssel bírhat.

LÁTSZÓBETON OSZTÁLYOK KRITÉRIUMAI

Ha ezt az összbenyomást valami megzavarja, akkor meg kell vizsgálni a látszóbeton osztályokra felállított kritériumokat.

Ezek az alábbiak:

 • A textúra (felületi alakzat), amin a betonfelületnek a tökéletesen sík felülettől eltérő geometriai kialakítása értendő. A zsaluzási technika szempontjából itt különösen a zsaluelemek összeillesztésére, a keretes zsaluelemek keretlenyomatára, valamint a zsaluhéj és a zsaluelem illeszkedésére kell odafigyelni.
 • A betonfelület porozitása és egységes színárnyalata, amelyek nem megfelelőségének okai gyakran a fentebb említett kölcsönhatásokban rejlenek, és amelyek túlnyomórészt betontechnológiai tényezőktől függenek. Ez akkor érvényes, ha az egyforma és egyformán kezelt zsaluhéj a beton bedolgozásakor tiszta, és a felületét előzetesen megfelelő fajtájú és mennyiségű elválasztószerrel kezelték. A digitális fényképezés és képfeldolgozás lehetővé teszi a betonfelületen előforduló pórusok méretének és a szín egyöntetűségének automatikus mérését. A simasági követelmények a DIN 18202 szabvány 3. táblázatára hivatkoznak, utalva arra, hogy pl. a DIN 18202 szabvány 3. táblázatának 7. sora szerinti simasági követelmény nem biztos, hogy műszakilag elérhető.
 • A munkahézagok és zsaluhéj-hézagok leírása elsősorban két betonozási szakasz közötti illesztetlenségre vonatkozik, utalásokkal a műszakilag helyes kivitelre. Megállapítható, ha a betonozási szakaszok láthatók maradtak.
 • A zsaluhéj-osztályokban abból lehet kiindulni, hogy a zsaluhéjakat többször is használják az építési területen, és a használat következtében elhasználódási nyomok jelentkezhetnek. A megengedett elhasználódási nyomokat itt kell leírni.

ÖSSZEFOGLALÁS

A látszóbeton minőségének lelkiismeretes leírása alapján a szakértők kénytelenek egészen korán és részletesen egyeztetni a munkák kivitelezéséről. Az előállított felületek megítélésénél az összbenyomás az alapvető átvételi kritérium. A látszóbeton előállítása csoportmunka, ahol mindennek össze kell illenie. A speciális betonfelület-követelményű szerkezetek és szerkezeti elemek tervezéséhez és kivitelezéséhez elengedhetetlen az összes érintett fél összehangolt együttműködése.

Mivel a team leggyengébb tagja határozza meg a végeredmény minőségét, ezért a látszóbeton-koordinátornak a kezdetektől figyelnie kell arra, hogy még az építési területen jelentkező legkedvezőtlenebb körülmények között is a kiváló minőség előállítása legyen a cél, és minden erőfeszítés erre irányuljon.

 

www.grabarics.hu

 

 

 

Keresés