2024. április 14., vasárnap

UJ HONLAP BANNER 250 100

Az Isover a folyamatosan szigorodó hőátbocsátási tényező követelményekre tekintettel fejleszti termékeit, amelyek akár a passzívház követelményeinek is megfelelnek.

Az 1246/2013. (IV. 30.) kormányhatározat szerint 2018. január elsejétől a középületek és minden más épület esetében a kötelező hőátbocsátási tényező (U) követelményértéke:

Épülethatároló szerkezetek U (W/m2K)
Árkád és áthajtó feletti födémeknél 0,17
Alsó zárófödémnél fűtetlen terek felett 0,26

A 2010/31. (V. 19.) EU Irányelv szerint a hatóságok által használt vagy tulajdonukban lévő új épületek esetén már 2019. január elsejétől, valamennyi új épület esetén pedig 2021. január 1-jétől közel nulla energiaigényű épületet kell építeni. Ilyenek a passzívházak is. Ezeknél valamennyi – nem üvegezett – épületszerkezetre U < 0,15 W/m2K a hőátbocsátási tényező követelményértéke.

kep1Az Isover a folyamatosan szigorodó hőátbocsátási tényező követelményekre tekintettel kifejlesztette azt az alsó síkján fehér üvegfátyollal kasírozott STROPMAX 31 üveggyapot hőszigetelő lemezt, amely rendkívül alacsony hővezetési tényezőjű (λD = 0,031 W/mK), nem éghető, A2 tűzállósági osztályú, kiváló hangelnyelő képességű és kellő szilárdságú ahhoz, hogy a 60×120 cm lemezek a tengelyvonalaiknál egyszerűen, mechanikailag rögzíthetők legyenek a födém alsó síkjára.

1-tablazat

A gyakori födémszerkezetek hőtechnikai tulajdonságát az 1. táblázat, a födémszerkezeten lévő gyakori padlószerkezetek hőtechnikai tulajdonságát pedig a 2. táblázat tartalmazza.

2-tablazat

Árkád és áthajtó feletti födémek alsó, külső oldali hőszigetelésénél nyilvánvalóan már jelenleg is az U < 0,15 W/m2K követelményt célszerű betartani. Itt a hőmérséklet-különbség télen a kül- és beltér között ≈ 35 °C.

kep2Az A és B típusú padlószerkezetek esetén 2×10 cm vastagságú, a C típusú padlószerkezetek esetén pedig 2×8 cm vastagságú STROPMAX 31 üveggyapot hőszigetelés beépítése szükséges a födémszerkezetek alsó síkján a követelmény teljesítéséhez.

A fűtetlen pince- és garázsfödémek alsó oldali, mennyezeti hőszigetelésénél az U = 0,26 W/m2K követelmény szerinti hőszigetelési vastagságokat kell beépíteni. Itt a hőmérséklet-különbség télen a pince vagy garázs légtere és a felette lévő lakótér között csupán ≈ 15 °C.

ISOVER Stropmax31 termekAz A és B típusú padlószerkezetek esetén ezért csak 10 cm vastagságú, a C típusú padlószerkezetek esetén pedig csak 8 cm vastagságú STROPMAX 31 üveggyapot hőszigetelést kell a mennyezetre szerelni a követelmény teljesítéséhez.

 

 

HŐHÍDHATÁSOK KIKÜSZÖBÖLÉSE

Az előzőek szerint hőszigetelt árkád és áthajtó feletti födémek, valamint a fűtetlen pince- és garázsfödémek tartószerkezetei (teherhordó falak, pillérek) a födémek alsó oldali hőszigetelése miatt jelentős hőhidakká válnak. A hőhíd-hatások kiküszöbölésére a tartószerkezeteket a födém alsó síkjától lefelé minden oldalukon hőszigetelni kell a szélességi méretük legalább háromszoros hosszán. Például egy 30×30 cm vasbeton pillért a födém alatti 1,00 m hosszon kell körbehőszigetelni, fele olyan vastag hőszigeteléssel, mint amilyent a födém alsó síkján alkalmaztak.

 

www.isover.hu

 

 

Keresés