2024. április 16., kedd

UJ HONLAP BANNER 250 100

Vac-templomVác egyik meghatározó épületegyüttese a ferencesek temploma és rendháza. A hamarosan megkezdődő rekonstrukció után a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ nyitja meg kapuit a megújult terekben. A felújítás léptékét és minőségét tekintve a műemléki rekonstrukció példaértékű lehet.

ÉPÜLETTÖRTÉNET

1721-ben gróf Koháry István adományából kezdték felépíteni a város legmagasabb pontján a ferencesek templomát és rendházát. A barokk templom alaprajza szigorúan a ferences hagyományoknak megfelelően készült, a tágas főhajót egy keskenyebb, hosszúkás szentély követi. Az 50 méteres, impozáns méretű torony a koldulórendi hagyományok szerint hátul, a hajó déli oldalán magasodik. 1766-ban épült fel a szintén barokk stílusú rendház. A templom déli oldalához csatlakozik, zárt udvaros, alápincézett, egyemeletes épület, egyenes záródású, kőkeretes ablakokkal, íves záródású, szintén kőkeretes kapuval és díszes keretű ajtóval. A templom és a rendház egyaránt műemléki védelem alatt áll.

Az épületegyüttes funkciója a 20. században rendi nyomdával bővült. Az államosítás után 26 szerzetes élt a kolostorban, de 1950-ben, a rendek betiltása után a házat kiürítették, majd 1978-ban a Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya költözött ide. A ferences rend hivatalosan 2004-ben kapta vissza az épületet, a levéltár 2006-ig működött itt.

ÚJ FUNKCIÓ

A plébánia és a kis létszámú rendház megtartása mellett sokáig keresték a megoldást arra kérdésre, mi lehetne az épület mai funkciója. Jelen rekonstrukcióval kap új életet az épületegyüttes, ahol a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztőközpontot alakítanak ki. A terveket a Kollektív Műterem készítette.

Vac-templom1A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ egy új típusú, a hazai palettán hiánypótló intézmény, amely egy országosan egységes intézményi hálózat első tagja. A Központ alkalmas lesz arra, hogy rendszerbe foglalja és koordinálja a pályaorientációs és munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő tevékenységeket, figyelemmel kísérje a hazai és nemzetközi fejlesztéseket, kijelölje az irányokat, és más felelős szervezetekkel együtt szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg. Egységes módszertani támogatást biztosít és kidolgozza az eljárási és más szervezetekkel való együttműködési protokollokat, melyek kiszűrik a duplikált tevékenységeket, tisztázzák az érdekeltek viszonyait, és esélyt adnak az egységes szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez a fogyatékos és/vagy SNI tanulók, fiatalok számára.

AZ ÁTALAKÍTÁS

Az épületegyüttes a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tulajdonában van, jelenleg a templomot és annak kiszolgáló helyiségeit a Váci Egyházmegye használja, a Duna felőli szárny emeleti szobáiban szerzetesi lakás található. Az egykori kolostor helyiségeinek nagy része használaton kívüli. A földszint+emelet elrendezésű, zártudvaros kolostorépület a Géza király tér felőli traktusban alápincézett, egykor élelmiszer-tárolónak használták. Az épület fedélszéke nincs beépítve, viszonylag jó állapotú, vörösfenyőből készült ácsolat, a felújítás során részben beépítjük.

utolagos-hoszigeteles

A létesítendő Fejlesztő Központ alapvetően a hajdani levéltár átalakításával jön létre, de a ferencesek emeleti helyiségeiből is néhány az intézményé lesz a tervek szerint. A templom és a hozzá tartozó területek megmaradnak külső használatban, a szerzetesek számára három cellát és egy közösségi teret alakítunk ki.

A Géza király tér mentén lévő nagy, hosszanti dongaboltozatos pince terveink szerint konyhaüzemként és étkezőként lesz hasznosítva. A pincetér teljes szárazsági követelményének teljesítéséhez utólagos szigetelés történik. Figyelembe véve az adottságokat, a magas igényszintű funkciót határoló falakat tömbinjektálással kezeljük, majd belső oldali bevonatszigeteléssel látjuk el.

uvegteto

Az épület héjazata rossz állapotban van, az erős dunai szelek jelentős károkat okoztak. Kettős hódfarkú fedés borította az épületet, a belső udvar felől helyenként szalagcserépből pótolták. A felújítás során a teljes tetőszerkezet és homlokzat rekonstrukciója is megvalósul.

ÚJ, MULTIFUNKCIONÁLIS TÉR KIALAKÍTÁSA

Az épület belső udvarának részleges lefedésével nagyobb léptékű multifunkcionális tér jön létre, mely időszakosan, főként a mentorok képzésére szolgáló 200 főt befogadó előadóként működik majd. A 21×21 méteres fesztávú üvegtető tartószerkezete körülburkolt acél rácsostartó, amely falhornyokban a régi falakra támaszkodik.

Uvegfal

A külső és belső teret elválasztó üvegfalnál két betonpillér készül. A kialakuló kilencosztatú tagolt térlefedést máglyarendszerű kiegészítő szerkezeti elemek osztják tovább. A szerkezet a fedetlen kertrészre is kifut, ahol pergolaárnyékolást képez. Az új épületrész belső kert felőli homlokzata strukturális üvegezésű alumínium függönyfalszerkezettel határolt, és strukturális üvegtetővel fedett.

 

Szecskő Heléna
okl. építészmérnök
műemlék épületdiagnosztikai
és épületszerkezeti szakértő

 

 

Keresés