2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

12. Műszaki biztonsági ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartálya-inak és tároló létesítményei-nek létesítési, használat-bavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A tervezett tárolótartály a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesít-ményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A tervezett tárolótartály a vízbázis-védelem követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi enge-dély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés.  Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnök-ség létesít-ménye.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítménye-inek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszter-elnökség létesítménye.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztá-volságoknak való megfelelés.  A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása. Minden esetben annak elbírálása, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása. Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a vízbázis-védelem követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
A veszélyes folyadékok vagy olva-dékok táro-lótartályainak, tároló-létesítmé-nyeinek műszaki biztonsági követelmé-nyeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembe helyezési eljárás. A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés. Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése és üzembe helyezése esetén. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesít-ményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembevételi, átalakítást követő új létesítésieljárás. A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés. Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, üzembevétele, átalakítását követően új létesítési eljárás esetén. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A távhőszolgál-tatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiak-ban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy a közút terüle-tének nem közle-kedési célú igény-bevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. A fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájáru-lásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Fővárosi ön-kormányzat főjegyzője  -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légi közle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a polgári célú légi közlekedés biztonságára.  Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhely-től, rádiónavi-gációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiköz-lekedés biztonságára.  Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyaror-szági repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  A vezeték megvalósítása a jogszabály-ban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden eljárásban.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesít-ményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítménye-inek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web