2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás. Az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e. A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer-forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás. Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet  - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  A gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik.  A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezé-sekkel összhang-ban áll-e.  A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e.  A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatás-körébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezé-sekkel össz-hangban áll-e.  A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedő személyhajók utasainak, fogyatékos-sággal élő és a csökkent mozgásképes-ségű utasainak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok késésére és törlésére vonatkozó szabályok megsértése miatti eljárás.  A járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszo-nyok vagy a személyszállí-
tási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt követ-kezett-e be, amelyeket minden észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. 
Az 1177/2010/EU európai parla-menti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezé-sének feltételeként meghatározott akadálymente-sítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárás.  Budapest Főváros Kormány-hivatala  Közlekedé-sért felelős miniszter  5 nap

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web