2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

Sokan nem tudják, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépését követően 2018-ban átalakult – és napjainkra remélhetően lezárult – a szakhatósági rendszer reformja. Azt, hogy mely eljárásba – ideértve az építésügyi hatósági eljárásokat is – milyen szakhatóságokat és milyen formában kell bevonni, már nem a szakági jogszabályok tartalmazzák, hanem egy központi jogszabály: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

E szabályozásban a Kormány meghatározott szakkérdések tekintetében meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki az alábbi közigazgatási hatósági eljárásokban:

 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek
 2. Egészségügyi ügyek
 3. Energetikai ügyek
 4. Építésügyi ügyek
 5. Területrendezési ügyek
 6. Fogyasztóvédelmi ügyek
 7. Hírközlési ügyek
 8. Kereskedelmi ügyek
 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek
 10. Közlekedési ügyek
 11. Mérésügyi ügyek
 12. Műszaki biztonsági ügyek
 13. Népegészségügyi ügyek
 14. Nyugdíjbiztosítási ügyek
 15. Szociális ügyek
 16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek
 17. Honvédelmi ügyek
 18. Földügyi igazgatási eljárások
 19. Egyéb ügyek

A szélerőmű vagy szélerőmű park építési és használatbavételi engedélyezési eljárásában a szakhatósági eljárás során a szakhatóság beszerzi a településfejlesztésért és településrendezésért, az iparügyekért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért, valamint az energiapolitikáért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő Bizottság véleményét is.

Fontos tudni azonban, hogy az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokat lefolytató kormányhivatalok olyan eljárásaiban, amelyekben a szakhatóságként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell eljárnia szakhatóságként is, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a kormányhivatal – külön szakhatósági megkeresés nélkül - maga vizsgálja a szakhatósági szakkérdést is. egyszerűbben fogalmazva, az ilyen esetekben az építésügyi hatóságként eljáró kormányhivatal egyben szakhatóság is és nem kell külön szakhatósági eljárásokat kezdeményeznie az építtetőknek.

A használatbavételi engedélyezési eljárásba pedig szakhatóságot csak akkor kell bevonni, ha

 • az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy
 • az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [Korm. rendelet] határozza meg, hogy a kormányhivatal, mely építésügyi hatósági ügyekben járhat el, ezek az alábbiak:

 • rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügy,
 • az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügy,
 • ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása,
 • a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügy,
 • alábbi speciális ügyek:
  • a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő,
  • a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy
  • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, valamint
  • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett telekre, valamint
  • az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében, valamint
  • a nemzetbiztonsági célú építmények telkére vonatkozó ügyek
 • azok az ügyek, amelyekben az építésügyi hatóság illetékességi területének önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az építtető vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa,
 • műemlék kivételével a jó karbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek,
 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügy, valamint az ezt követő építésügyi hatósági ügy,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 18/A. § (1) bekezdésében meghatározott ügy

A kormányhivatal járási hivatala első fokú építésügyi hatóságként ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő első fokú építésügyi hatósági feladatokat is.

Az építmény létesítési céljának megfelelő fő rendeltetése szerinti építésügyi hatóság jár el engedélyező hatóságként (építésügyi főhatóság) - az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos technológiájú építmények kivételével -

 • ha többcélú felhasználás céljára új építmény épül és az ezen építményben létesülő önálló rendeltetési egységek engedélyezésére több - nem építésügyi főhatóságnak minősülő - építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik, vagy
 • ha a meglévő építmény többcélú felhasználása érdekében az építmény vagy annak részeként létesülő önálló rendeltetési egység építésének, kialakításának engedélyezésére több építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik.

Ilyen esetben az építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

 • az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint
 • azok a hatóságok, amelyek az előző pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jár el.

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások az alábbiak:

 1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 2. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 3. a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 5. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 6. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 7. az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 8. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.14. alpontja szerinti beruházás,
 9. a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 10. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 11. a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 12. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 13. a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás,
 14. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 15. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 16. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 17. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 18. a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 19. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 20. a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 21. a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 22. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 23. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 24. a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 25. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 26. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 27. a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 28. a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 29. a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 30. a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 31. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 32. a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás,
 33. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 34. az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 35. a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 36. a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
 37. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások.

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A bányafelügye-let építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építmé-nyekre, valamint ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakításá-nak, megszünte-tésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásá-nak első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírá-lása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további felté-
telek melletti megvalósítása esetén az állam-határ rendje biztosított-e,
a határrend-sértések és határ-események megelőzhe-
tők-e.
Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A bányafelügye-
let építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmény-
ekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradás-
ának, átalakításának, megszüntetésé-nek, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt köve-telményei.
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölésalatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.
Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A bányafelügye-
let építésügyi hatósági és építésfelügye-
leti hatáskörébe tartozó építmé-nyekre, valamint ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használatba-vételének, fennmaradásá-
nak, átalakításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-ható-e a vízbázis-védelemre, valamint a vizek lefolyására és az árvíz levonulására vonatkozó követelmé-nyek teljesü-lése. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti víztartót, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A bányafelügye-let polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszkö-
zei, az őrzés-védelem
személyi felté-
telei biztosítot-tak-e, a robbanó-anyagok tárolási-körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántatások megfelelőek-e.
Minden esetben.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A bányafelü-gyelet polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.  Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállítá-sának) és használatbavé-telének engedélyezési eljárása. 
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.  Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállí-tásának) és használatbavé-telének engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén. 
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.  Minden esetben. Honvédelem-ért felelős miniszter   - 21 nap 
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállí-tásának) és használatbavé-telének engedélyezé-sére irányuló eljárás honvédelmi létesítmény területén. 
A létesítés-
re vonatkozó tűzvédelmi előírásokat teljesítették-e. 
Ha a kérelem
a bányafelü-gyelet hatáskö-rébe tartozó egyes nyomás-tartó berende-zések létesí-tésének (felállí-tásának) és használatba-vételének engedélyezé-sére irányul. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   -  21 nap
Bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.  A katasztrófa-védelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata.  Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi
szerv területi szerve 
 -
„A" osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatba-vételi engedélyezési eljárása.  Belső vészhelyzeti
terv megfelelősé-gének kérdése. 
Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
Geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermi-
kus védőidom kijelölése felszín alatti vizek minősé-
gi és mennyi-ségi védelmé-re gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermi-
kus védőidom kijelölése ivóvízbázisra gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Szénhidrogé-
nek felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások. 
Annak elbírá-lása, hogy biztosítható-ak-e a felszíni és felszín
alatti vizek mennyiségi
és minőségi védelmének jogszabály-
ban foglalt követelményei. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékeny-ség továbbfoly-tatásához környezetvédel-mi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Szénhidrogé-
nek felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások. 
Az ivóvízbá-zisra gyakorolt hatás vizsgálata.  Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfoly-tatásához környezetvédel-mi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolá-sára, gyártá-sára vonatkozó engedélyezési eljárás.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e,
a robbanó-anyagok tárolási körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e. 
Ha a kérelem polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására irányul.  Tevékeny-
ség végzése szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság 
Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermikus védőidom kijelölésének
a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázis-ra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a kérelem tartalma szerint
a geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló bányászati eljárásban a tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Védőidom elhelyezke-dése szerint illetékes területi vízügyi hatóság   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használatbavé-telének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszünte-tésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékeny-
ség a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti for-
galom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bánya-hatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedési hatáskörben eljáró járási/
fővárosi kerületi hivatal
Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átalakí-tásának, megszünte-tésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak elbírálása,
hogy a vasúti pálya terüle-tének nem közlekedési
célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján
- engedélyez-hető-e. 
Ha vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli bányászati építmény építését, elhelyezését, megszüntetését tervező személy a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulá-sának a megtagadását vagy a hozzájárulás-ban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tar-
tozó építmény-
ekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszün-tetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedé-lyezési eljárása. 
Az építmény elhelyezkedé-sének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatásának vizsgálata a légiközlekedés-re, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés bizton-ságára.  Ha a létesít-mény helye magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigá-
ciós ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelö-lésű, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől,
fel- és leszálló-helytől, rádiónavigá-
ciós ponttól számított 10 kilométeren belüli létesí-tésű.
 
Légiközleke-dési hatóság   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügye-
leti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre,
valamint ezen létesítmények
elvi építésének, használatbavé-telének, fenn-maradásának, átalakításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának v. engedélyezési eljárása. 
Annak elbírálása,
hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-
tóak-e. 
Ha az eljárás -
a bányák föld alatti létesítményei kivételével - honvédelmi vagy katonai célú létesít-mény műkö-
dési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítá-sára irányul. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   -  21 nap
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átala-kításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltozta-tásának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.  Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átala-kításának, meg-szüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.  Ha a bányászati tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geoter-mikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használatbavéte-lének, fennma-radásának, átalakításának, megszüntetésé-nek, továbbá rendeltetésük megváltoztatásá-nak engedé-lyezési eljárása. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott természetvé-
delmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a kérelem-
ben megjelölt létesítmény
helyi jelentő-
ségű védett természeti
területet érint
vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  Megyei
kormány-
hivatal természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala 
 21 nap
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszün-tetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak
vizsgálata,
hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további felté-
telek melletti megvalósítása esetén az államhatár
rendje bizto-sított-e,
továbbá, hogy
a határrendsér-tések és határ-események megelőzhetők-e. 
Ha kérelem tárgyát képező bányászati létesítmény az államhatártól számított 100 méteren belül épül.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
1. A bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésé-re és lefejtésére irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.  Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy
annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint,
és az építtető a vasútipályaháló-zat működtetője hozzájárulásá-nak a megtaga-dását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. Bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváha-gyására
irányuló eljárás.
4. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárás. 
A létesítmény elhelyezkedé-sének, magassága, jellege közvet-len és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés biztonságára.  Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. Bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárás.
5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
6. Bányatelek megállapítása iránti eljárás 
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosítható-
ak-e. 
Ha az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásá-hoz feltétel nélkül hozzájárult. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   - 21 nap
1. A bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti
eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra
és kiterme-
lésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyásá-
ra, módosítá-sára, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváha-gyására irá-nyuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítá-
sára, meggyengíté-sére és lefejtésére irányuló
eljárás.
6. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyá-
sára (módosí-tása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfogadására irányuló eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy biztosítható-ak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.  Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-
delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváha-gyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság  21 nap
1. A bányafelü-gyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengíté-sére és lefejtésére irányuló eljárás.
6. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.  Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt
álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásá-hoz feltétel nélkül hozzájárult. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság  -
1. A bányafelü-gyelet bányászati szakigazgatás-sal kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfoga-dására
irányuló eljárás.
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a létesít-mény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvé-
delmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a bányaha-tósági eljárás
helyi jelentő-
ségű védett természeti területet érint,
és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításá-hoz környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  Megyei kormányhi-
vatal termé-szetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala
 -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolásá-
ra vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.  Ha a szakkér-dést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint. 
Földvédelmi hatósági hatásköré-
ben eljáró
járási hivatal, több járási hivatal illetékességi területét
érintő esetek-ben a megyeszék-
hely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhiva-tala XI. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás. 
A termőföld minőségi
védelme követelmé-nyeinek vizsgálata. 
Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.  Megyei kormány-hivatal talajvédelmi igazgatási hatásköré-ben eljáró járási hivatala   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.  Ha a szakkérdést korábban
önálló eljárásban
nem vizsgálták és a bánya-hatósági eljárás erdőt érint. 
Megyei kormány-hivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló
földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál - gyorsforgalmi
út, valamint közúti határát-kelőhely közlekedési építményei esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közle-kedési célú igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál - egyéb országos
közút esetében: fővárosi és megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításá-val, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forga-
lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a főváros kivételével a települési önkormány-
zat tulajdo-nában lévő helyi közutak esetében: a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtásá-ra, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a Fővárosi Önkormány-zat tulajdo-nában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata,
hogy a vasúti pálya terüle-tének nem közlekedési
célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtásá-
ra gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bánya-hatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint,
és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásá-nak a megtaga-dását vagy a hozzájárulás-ban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításá-val, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlá-tozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közleke-dési létesít-mények működését. 
Ha a bánya-hatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.  Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
A létesítmény elhelyezkedé-sének, magassága, jellege köz-vetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére
és a légiköz-lekedés biztonságára. 
Ha a bányahatósági eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.  Közlekedésért felelős miniszter   -  21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-
tóak-e. 
Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és
európai uniós
jogi követelmé-nyeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelménye-inek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskö-rében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-lata, hogy a tevékenység a földtani közeg védelme követelménye-inek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításá-hoz környezet-védelmi
engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a tevékenység a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem követelménye-inek, a levegő-tisztaság-védelmi előírásoknak a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-lata, hogy a tevékenység a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevé-kenység megkezdésé-hez, bányatelek megállapítá-
sához környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a
keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdál-
kodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény
létesítése,
merülnek-e fel
olyan, a hulladékgazdá-lkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni. 
Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-
sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei. Ha a bányászati tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgála-
ta, hogy a létesítmény vagy tevé-kenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvé-
delmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányaható-sági eljárás helyi jelentőségű
védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezet-
védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás
Annak vizsgá-lata, hogy a kérelem a régészeti örök-ség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a bánya-hatósági eljárás
a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.
Fővárosi és megyei kormány-hivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A bányafelü-gyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 14. alcímében meghatározott használatba-vételi engedé-lyezési eljárás.  A bányafelü-gyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi ható-sági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. alcímében meghatározott építési enge-délyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.  Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásá-
hoz a szak-
hatóság kikötéssel
vagy feltéte-lekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásá-nak tartalmát érinti. 
Építési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóság  Építési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóság   -

2. Egészségügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműkö-dés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Az egészség-biztosító külföl-dön történő gyógykezelés tárgyában
hozott döntése elleni azon fellebbezési eljárás, amelyre
a kötelező egészségbizto-sítás ellátása-iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (9a) bekezdése ad lehetőséget.
Az orvos-szakmai javaslat és annak indokoltságának felülvizsgálata. Minden
esetben.
 - Egészségügyi Tudományos Tanács 30 nap a külföldön történő gyógy-kezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 14/A § (1) bekezdése alapján.
A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló eljárás.  a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozott-
sága, indokolt-sága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége,
a résztvevőket fenyegető kockázatok és
a kutatás vár-
ható eredményé-nek arányossága,
c) a vizsgálat-vezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai-tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgáló-helyre vonatko-zóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljes körűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat adá-sára nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége:
a vizsgálat-vezető, a vizsgálók,
illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekelt-sége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fede-zésére és ennek százalé-
kos megoszlása
a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat
szakmai-etikai követelményei-nek,
j) a toborzás szükségessé-
gének indokolása, a vizsgálati
alanyok tobor-zásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége
és helye,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok szemé-lyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szak-
mai-etikai követelményei-nek. 
A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló kérelem.  Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága   - Az emberi alkalmazásra kerülő gyógy-szerekről és egyéb, a gyógyszer-piacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 3. § (4) bekezdése szerint
a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,
b) génterá-piára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,
c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizs-gálat engedé-lyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap. 
Az immunoló-giai gyógysze-rek forgalomba hozatali enge-délyezésére irányuló eljárás.  Gyógyszerminő-ségi szempont-ból az immuno-lógiai gyógyszer emberen alkal-mazható-e.  Az immunoló-giai gyógy-szerek forgalomba hozatali engedélye-zésére irányuló kérelem.  Nemzeti Népegész-ségügyi Központ   -  -
Új gyógyszer-gyártási enge-dély kiadásá-
ra vagy a meglévő gyógyszer-gyártási engedély új gyógyszer-gyártási tevékeny-séggel történő bővítésére irányuló módosító eljárás. 
A tevékenység várható környezeti hatásainak vizsgálata.  Új gyógyszer-gyártási enge-
dély kiadására vagy a meglé-vő gyógyszer-gyártási enge-dély új gyógy-szergyártási tevékeny-séggel történő bővítésére
irányuló
módosító eljárásban,
ha a kérelem
olyan tevé-kenység engedélye-zésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgá-lati és az egységes környezet
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdé-
sét vagy folytatását szolgálja, amely
a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el
vagy a tevé-kenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezé-séhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került
sor, annak elbírálása, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e. 
Környezet-
védelmi és természet-védelmi hatásköré-ben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal 
 -  21 nap
Az emberi felhaszná-
lásra kerülő orvostechni-
kai eszközök klinikai vizsgá-latának enge-délyezésére irányuló eljárás.
a) a klinikai
vizsgálat és a vizsgálati terv tudo-
mányos megala-
pozottsága,
indokoltsága,
b) a várható előnyök
és kockázatok
előzetes becslésé-
nek megfelelő-
sége, a részt-
vevőket fenye-
gető kockázatok
és a kutatás
várható eredményének arányossága,
c) a vizsgá-latvezető
és a vizsgálók
szakmai alkalmas-
sága, az egyéb
személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részé-
re készített tömör,
objektív, nem
promóciós jellegű
ismertető szakmai-tudományos tartal-
mának megfelelő-
sége,
e) a vizsgáló-helyre vonat-kozóan a
tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező
nyilatkozat és a
tájékoztatási eljárás megfelelősége,
teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat
adására nem
képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgá-latvezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező
ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelménye-inek,
j) a toborzás szükségességé-
nek indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok szemé-lyes adatai kezelésének módja, az azok megismerésé-
re jogosultak köre megfe-lel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelménye-inek. 
Az emberi felhaszná-
lásra kerülő orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló kérelem. 
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatás-etikai Bizottsága   - Az egészség-ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a további-akban: Eütv.) 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap. 
Az emberen végzett orvostudomá-
nyi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgála-ti készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen törté-nő alkalma-zásra szolgáló, klinikai vizsgálatra
szánt orvos-technikai eszkö-zök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 16. § b) pontja
szerinti beavatkozással nem járó engedélyezé-sére irányuló eljárás. 
a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetése-ket tartalmaz-e
és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolá-sára,
b) a betegtájé-koztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak. 
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § b) pontja szerinti beavatko-zással nem járó vizs-gálatra vonatkozó kérelem.  Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága   - Az Eütv. 158. § (3) bekez-dése értelmében
a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egész-ségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap. 
Az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése.  a) a tervezett vizsgálat
érdemi, szakmai tudományos kérdésfelveté-seket tartal-
maz-e és mód-szerei alkalmasak-e ezek megválaszolá-sára,
b) a betegtá-jékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvos-tudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak. 
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerinti beavatko-zással nem járó vizsgálatra vonatkozó kérelem az embriókkal, illetve ivar-sejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatko-zással nem járó vizsgá-latra.  Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága   - Az Eütv. 158. § (3) bekez-dése értel-mében a kutatás-engedélye-zési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egész-ségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap. 
A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16.
§ c) pontja szerinti beavatko-
zással nem járó vizsgálat engedélyezé-sére irányuló eljárás. 
a) a betegtá-jékoztató, a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak,
b) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy életét vagy testi, lelki épségét nem veszé-lyezteti-e,
c) a vizsgálat a vizsgálat alá vont személy jogait nem
sérti-e,
d) a vizsgálat tudományosan megalapozott-e. 
A 235/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 16. § c) pontja szerinti beavatkozás-sal nem járó vizsgálatra vonatkozó
kérelem, kivéve, ha az Európai Gazdasági Térségről szó-ló megállapo-dásban részes más tagál-lamot is
érintő és hatósági határozat végrehajtása érdekében végzett beavatkozás-sal nem járó gyógyszer-biztonsági vizsgálat engedélye-zése iránti a kérelem. 
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága   - Az Eütv. 164/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ebben az esetben a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, az Eütv. 158. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának
az ügyintézési határideje ötven nap. 
Emberen
végzett orvostudományi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai
vizsgálat engedélyezé-sének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló eljárásnak. 
Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalá-sában
állást foglal a
kutatási engedély iránti kérelemben megjelölt kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozott-
ságáról,
b) a kutatás etikai megfelelő-ségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv
alapján a
résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt egészségügyi
ellátást,
d) a várható
előnyök és
kockázatok
előzetes becs-
lésének megfelelő-ségéről,
a résztvevőket fenyegető koc-
kázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének
szakmai alkalmasságáról
és etikai megfelelő-ségéről,
f) az írásos tájé-koztató megfe-lelőségéről, teljeskörű-ségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelő-ségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítés megfelelő-ségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának
és beválasztá-sának módjáról és feltételeiről, a
toborzás szüksé-gességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről,
illetve mindezek megfelelős-égéről,
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldol-gozási módszerének megfelelő-ségéről,
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv.
161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint
a cselekvőké-pességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőkép-telen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltságáról és érdekeik védelmének megfelelő-ségéről,
m) a kutatás vezetőjének és
a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelő-ségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e. 
Emberen végzett orvos-tudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezé-sére irányuló eljárásban
a) a Magyaror-szágon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggés-ben a betegen invazív beavatkozást végeznek,
b) a genetikailag determinált betegség kia-lakulásával, jellegzetessé-geivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló
kutatás esetén,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén,
d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti
kutatás esetén. 
Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága   - Az Eütv. 158. § (3) bekez-dése értelmében a kutatás- engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egész-ségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap. 
Emberen
végzett orvostudo-
mányi kutatás engedélyezése, amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezé-sének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló eljárásnak. 
Az etikai
bizottság
szakhatósági állásfoglalá-
sában állást
foglal a kutatási engedély iránti kérelemben
megjelölt
kutatás jellegének megfelelően
a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozott-
ságáról,
b) a kutatás etikai megfelelő-ségéről, illetve meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási terv
alapján a
résztvevők mindegyike megkapja-e az egészségi
állapota által
indokolt egész-
ségügyi ellátást,
d) a várható
előnyök és
kockázatok
előzetes
becslésének megfelelő-ségéről,
a résztvevőket fenyegető
kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének
szakmai alkalmasságáról
és etikai megfelelő-ségéről,
f) az írásos
tájékoztató megfelelő-ségéről, teljes körűségéről,
g) a beleegyező nyilatkozat megfelelő-ségéről,
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról,
i) a kutatásban résztvevők
számára fizetendő
költségtérítés megfelelő-ségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának
és beválasztásá-
nak módjáról
és feltételeiről,
a toborzás szükségessé-gének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelő-ségéről,
k) a kutatás
során nyert adatok statisztikai feldol-gozási módszerének megfelelő-
ségéről,
l) ha a kutatást állapotos,
szabadságában korlátozott (Eütv.
161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
valamint a cselekvőképes-ségében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőkép-
telen személyen
is végzik, a bevonásuk indokoltságáról
és érdekeik védelmének megfelelő-
ségéről,
m) a kutatás vezetőjének és
a kutatásban közreműködők díjazásának megfelelő-
ségéről,
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás előny
meghaladja-e. 
Emberen végzett orvostudomá-nyi kutatások (Eütv. 157.
§-a) engedé-lyezésére irányuló eljárásban,
amely nem minősül a
Gytv. 1. § 7. pontja
szerinti klinikai vizsgálat engedélyezé-sének és nem minősül az
emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló eljárásnak, az emberi repro-dukcióra irányuló különleges eljárásokkal,
az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozá-sokkal és kutatásokkal,
a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozá-sokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozá-sokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén. 
Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága   - Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás-engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egész-ségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap. 
A géntech-nológiai tevékenységek végzésének engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A környezet-védelmi és mezőgazdasági vonatkozású szempontok vizsgálata.  A humán-egészség-
ügyi, humán gyógyszer-gyártási célú géntechnoló-giai tevé-kenység, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenység esetén. 
A környezet-védelmi, mezőgazda-sági és ipari géntechnoló-giai hatóság   -  -
Ipari mák és magas THC tartalmú kender
a) termesztés-technológiai kutatásával,
b) nemesíté-sével,
c) fajtakísérle-teinek beállításával,
d) kísérleti termesztésével,
e) tudományos célú termesz-tésével és
termeszteté-sével,
f) vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagai-
nak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezé-sére irányuló eljárás. 
Az ipari mák termesztés- technológiai kutatására, nemesítésére, fajtakísérlete-inek beál-lítására,
kísérleti termesztésére, tudományos célú termesz-tésére és termeltetésére, vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, a
magas THC
tartalmú kender genetikai alapanyagainak tárolására,
valamint a mák és kender kábítószernek minősülő
hatóanyag-tartalmának növelésére gyógyászati célú tudományos
kutatási tevé-kenység folytatására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárásban
annak elbírá-lása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékeny-séghez szükséges alap-anyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban
foglalt feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntar-tási kötele-zettségvállalás, a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai feltételei adottak-e. 
Az ipari mák
és magas
THC tartalmú kender termesztés- technológiai kutatásával, nemesítésé-vel, fajtakí-sérleteinek beállításával, kísérleti termeszté-sével, tudományos célú termesz-tésével és termeszteté-sével, vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagai-nak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezé-sére irányuló kérelem. 
Földművelés-ügyi miniszter   -  -
A kábítószerek-
kel és pszicho-
tróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységek-ről, valamint
ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti,
a) a vagyon-védelmi feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelősé-gének,
c) a személyi feltételek fennállásának,
d) az alkal-mazandó nyilvántartási rendszerek megfelelősé-gének vizsgálatára irányuló eljárások. 
a) a vagyon-védelmi feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a raktározás, a tárolás, a használat és a szállítás védelmét, őrzését biztosító technikai eszközök megfelelősé-gének,
c) a személyi feltételek fennállásának,
d) az alkalma-zandó nyilván-tartási rend-szerek meg-felelőségének vizsgálata. 
Gyógyászati célú tevé-kenység, nem gyógyászati célú tevé-kenység, eseti kutatási, export-, import- és transzfertevé-kenység engedélyezé-sére irányuló kérelem.  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -  -
Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére jogosító engedély kiadása. A hagyományos kínai gyógyászat területén a végezni kívánt tevékenysé-géhez megfelelő-e a kérelmező oklevéllel igazolt szakképesítése. Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység végzésére vonatkozó kérelem. Az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága  - Az Eütv. 110. § (4b) bekez-dése értelmében az engedélyező eljárás ügyintézési határideje két hónap, az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap.
A beavatko-zással járó emberen végzett orvostudo-mányi kutatási engedély kiadása, ha a kutatás ionizáló sugárzás alkalmazá-
sával jár.
A következők sugár-egészségügyi szempontú vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozott-sága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége,
a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott
(Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
valamint a cselekvőképes-ségében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőkép-telen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny megha-ladja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelé-sének indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózis-megszorításá-nak megfelelő-sége.
A beavatko-zással járó emberen végzett orvostudo-mányi kutatás engedélyezé-sére irányuló kérelem. Nemzeti Népegész-ségügyi Központ  -  -
Az orvostech-nikai eszkö-zökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélye-zése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazá-
sával jár.
A következők sugár- egészségügyi szempontú
vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozott-sága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképes-ségében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőkép-telen személyen is végzik, bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghalad-ja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésé-nek indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszo-rításának megfelelősége.
Az orvostech-nikai eszközökkel kapcsolatos klinikai vizsgálatok engedélyezé-sére irányuló kérelem. Nemzeti Népegész-ségügyi Központ  -  -
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése, ha a vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazásával jár. A következők sugár- egészségügyi szempontú vizsgálata:
a) a kutatás indokoltsága, tudományos megalapozott-sága
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) az írásos tájékoztató megfelelősége, teljes körűsége,
d) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképes-ségében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy cselekvőkép-
telen személyen is végzik, a bevonásuk indokoltsága és érdekeik védelmének megfelelősége,
e) a várható kockázatot a várható terápiás előny meghaladja-e,
f) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelé-sének indokoltsága,
g) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,
h) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorí-tásának megfelelősége.
Vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélye-zésére irányuló kérelem. Nemzeti Népegész-ségügyi Központ  -  -
Az emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezé-sére irányuló eljárás.  a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozott-
sága, indokolt-sága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) a vizsgálat-vezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai- tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgáló-helyre vonatko-zóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat
adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgálat-vezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a kérelmező ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai- etikai követelménye-inek,
j) a toborzás szükségessé-
gének indokolása, a vizsgálati
alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai
kezelésének módja, az azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelményei-nek. 
Orvostech-nikai eszközökkel kapcsolatos (piacfelügye-leti), az alapvető biztonsági és egészségvé-delmi köve-telményekre vonatkozó hatósági ellenőrzési eljárás.  Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága   - Az Eütv. 158. § (3) bekezdése értelmében a kutatás- engedélyezési eljárás ügyintézési határideje ötvenöt nap, az Egész-ségügyi Tudományos Tanács, az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége és az Egész-ségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje ötven nap. 
A kábítósze-rekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési eljárás a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján.  a) a klinikai vizsgálat és a vizsgálati terv tudományos megalapozott-sága, indokoltsága,
b) a várható előnyök és kockázatok előzetes becslésének megfelelősége, a résztvevőket fenyegető kockázatok és a kutatás várható eredményének arányossága,
c) a vizsgálat-vezető és a vizsgálók szakmai alkalmassága, az egyéb személyi feltételek megfelelősége,
d) a vizsgáló részére készített tömör, objektív, nem promóciós jellegű ismertető szakmai- tudományos tartalmának megfelelősége,
e) a vizsgáló-helyre vonat-kozóan a tárgyi feltételek megfelelősége,
f) a beleegyező nyilatkozat és a tájékoztatási eljárás megfelelősége, teljeskörűsége,
g) a beleegyező nyilatkozat adására nem képes személyek bevonásával végzett kutatás indokoltsága és feltételeinek megléte,
h) a következők megfelelősége: a vizsgálat-vezető, a vizsgálók, illetve egyéb közreműködők, valamint a vizsgálati alanyok juttatásai, költségtérítése és esetleges egyéb érdekeltsége, továbbá a megbízó ajánlata a beválasztott alanyonkénti költségek fedezésére és ennek százalékos megoszlása a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató, valamint a vizsgálók között,
i) a vizsgáló és a vizsgálati alanyok közötti esetleges függőség megfelel-e a vizsgálat szakmai-etikai követelménye-inek,
j) a toborzás szükségessé-gének indokolása, a vizsgálati alanyok toborzásának módszerei, a felhívás tervezett szövegének megfelelősége és helye,
k) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltsága,
l) a vizsgálati alanyok személyes adatai kezelésének módja, azok megismerésére jogosultak köre megfelel-e a vizsgálat szakmai- etikai követelménye-inek. 
Kábítósze-rekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető eseti kutatási engedélyezési kérelem.  Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága   - A Gytv. 3. § (4) bekezdése szerint
a) a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje hetvenöt nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje hatvan nap,
b) génterá-piára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje kilencven nap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap,
c) xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje tizenkét hónap, ezen belül az etikai vélemény elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap. 

3. Energetikai ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-
fokon
eljáró szakhatóság
Állás-foglalás beszerzési határidő
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése. Annak vizsgálata, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igény-bevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közút-kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban ugyanazon szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, az országos közúthálózatba tartozó autópálya, autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya, autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy autóút tengelyétől számított 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése. Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közle-kedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, egyéb országos közút vagy települési önkormányzat tulajdonában lévő közfor-galom számára megnyitott magánút, helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Közlekedési hatáskörben eljáró járási hivatal  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezése. Annak vizsgá-lata, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése, a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett hőtermelő létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizs-gálata, hogy az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhő-vezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magya-rországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs pont-tól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén. Légiközlekedési hatóság  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgá-lata, hogy az építmény elhelyezkedé-sének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára kockázatos-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a távhő-vezeték nyomvonala, biztonsági övezete vagy hőtermelő létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése, továbbá 60 méternél magasabb hőtermelő létesítmény létesítése vagy 20 méternél magasabb hőtermelő létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén. Katonai légügyi hatóság  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. A távhővezeték nyomvonala biztonsági övezetének megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajó-zási űrszel-vényméretek. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, a hőtermelő létesítmény helyének, valamint a távhővezeték nyomvonalának, illetve biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra tervezett kijelölése esetén. Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követel-ményeknek, az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelmé-nyeknek és előírásoknak, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelménye-inek, valamint a tájvédelem jogszabályban meghatározott követelménye-inek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységé-vel kapcsolat-ban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóság-ként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély és egységes környezethasz-nálati engedély nem szüksé-
ges,
a) valamennyi hőtermelőléte-sítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá -
egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén - belterületen valósítják meg.
Megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgálata, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt követelmények alapján a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és ha a tevékenység megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, a következő létesítmények esetében:
a) hőtermelő létesítmény esetén 50 MW kimenő teljesítmény alatti,
b) távhővezeték település külterületén felszín felett vezetve (kivéve üzemen belüli vezeték) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 km hossz alatti; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 km hossz alatti.
Megyei kormányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgálata, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelmé-nyeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek megfelel-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen, továbbá - egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén - belterületen valósítják meg.
Megyei kormányhivatal természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg, és ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg. Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása. Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogsza-bályban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  -  -
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása.  Annak vizsgálata, hogy a létesítmény megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-
tóak-e. 
Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg és a hőtermelő létesítményt honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.  Honvédelemért felelős miniszter   - 21 nap
Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.  Annak vizsgálata, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a jogszabály-ban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a hőtermelő létesítmény építésével összefüggő eljárás során, a tevékenységével kapcsolatban a szakkérdést a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül más önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták meg.  Honvédelemért felelős miniszter    - 21 nap
Vezetékjog engedélyezési eljárás honvédelmi létesítmény területén.  Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabály-ban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.  Honvédelemért felelős miniszter   - 21 nap
Vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybe-vétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. Ha a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése során a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatala  -  -
Vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a polgári célú légiközlekedés biztonságára jelent-e kockázatot. Ha a távhőveze-ték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli. Légiközlekedési hatóság  -  -
Vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiközlekedés biztonságára
jelent-e kockázatot.
Ha a távhőve-zeték nyomvo-nala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli. Katonai légügyi hatóság  -  -
Vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy biztosítottak-e a vízi utakra vonatkozó nemzetközi szerződéseken alapuló hajózási űrszelvény-méretek. Ha a távhőveze-ték nyomvonala, illetve biztonsági övezete a vízi úttól vagy hajózási létesítménytől legfeljebb 50 méteres távolságra helyezkedik el. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
Vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy a tevé-kenység az ivóvízbázisok védelme követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékeny-ség megkezdé-séhez környe-zetvédelmi engedély és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, továbbá ha a távhővezetéket külterületen, továbbá - egyedi tájérték, termé-szeti terület és országos jelentőségű védett termé-szeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védőövezete esetén - belterületen valósítják meg. A vezeték elhelyezkedése szerint illetékes vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
Vezetékjog engedélyezési eljárás.  Annak vizsgálata, hogy a vezeték megvalósítása a jogszabály-ban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden vezetékjog engedélyezési eljárásban.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
Vezetékjog engedélyezési eljárás.  Annak vizsgálata, hogy a távhővezeték megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-
tóak-e. 
Ha a távhőveze-téket honvé-delmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén valósítják meg.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
Célvezeték engedélye-zése.  Annak vizsgálata, hogy a célvezetékké minősítés feltételei adottak-e.  Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké történő minősítésére irányul.  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal   - 30 nap

4. Építésügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-
fokon
eljáró szakhatóság
Állás-foglalás beszerzési határidő
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A határrend fenntartásához, a határrendsér-tések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása. Ha az eljárás az államhatártól számított 100 méteren - lőtér esetén 10 kilométeren - belüli építményre vonatkozik. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra gyakorolt hatásának vizsgálata, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelmények-nek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédel-mi és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  - 21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiz-tonsági követelményei. Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik. Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közleke-désbiztonság jogszabályi követelménye-inek megfelel-e. Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület - elhelyezkedése, közvetlen megközelítése - és belső közlekedési hálózatának kialakítása vízi közlekedés-biztonsági követelményei. Bontás kivételé-vel, ha az eljárás
a) hadikikötőre,
b) honvédelmi célú hajózási létesítményre,
c) a vízi utak medrétől és a kikötők, átkelések parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszé-lyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló építményre,
d) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló vagy jelentős fénykibocsátású építményre, és
e) a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárását korlátozó építményre vonatkozik.
Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az építmény elhelyezkedésé-nek, magassá-gának, jellegé-nek közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére. Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer - kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m - távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik.
Polgári célú légiközleke-désre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhe-lések kocká-zatának hulladékgazdál-kodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelmények-nek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélye-zési tervdoku-mentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentá-cióban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követel-ményeinek,
c) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények-nek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
d) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdál-kodási követel-ményeknek,
e) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhe-
tők-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala  - 21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Annak elbírá-lása, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen lévő vagy tervezett építményre vonatkozik, vagy - jogszabályban meghatározott esetekben - műemléket érint. Fővárosi és megyei kormány-hivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozott-ságának vizsgálata. Ha az eljárás felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen tervezett építési tevékenységre vonatkozik. Bányafelü-gyeleti hatás-körében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Annak megálla-pítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megta-gadása a gázipari létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések-nek megfelel-e. Ha az eljárás nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében tervezett építési tevékenységre vonatkozik és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja. Bányafelü-gyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A műszaki biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés. Ha az eljárás
a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik,
b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre vonatkozik,
c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett építményre vonatkozik,
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítmé-nyű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve
e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatbavé-telére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges.
Fővárosi és megyei kormány-hivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.  Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás erdőterületen megvalósuló, vagy a megvalósítás során erdő-területre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikro-klímájára hatást gyakorló módon megvalósuló építményre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Termőföld minőségi védelme.  Bontás és használatba-vétel kivételé-vel, ha az eljárás termőföld igénybevételé-vel megvalósuló létesítményre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Az állat-egészségügyi előírások érvényesítése.  Bontás kivételével, ha az eljárás állattartó létesítményekre és ilyen technológiát magába foglaló építményekre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási, az országos építési követelmé-nyektől való eltérési engedélyezési eljárás.  Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.  A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó
a) lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási,
szociális rendeltetést tartalmazó épület,
c) összes építményszint nettó alapterülete az
500 m2-t meghaladó épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2;
4. a több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény esetén. 
1. A hivatásos katasztrófavé-
delmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítmé-nyeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterel-nökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavé-telig:
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építmény-szinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóké-pességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd)a 10 000 főnél nagyobb befogadóké-pességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások-kal össze-függő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányren-delet másként nem rendelkezik, valamint a polgári nemzetbizton-sági
szolgálatok létesítményei vonatkozá-sában a hivatásos katasztrófavé-delmi szerv központi szerve.
3. Az 1. és 2. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a katasztró-favédelmi kirendeltség 
1. A katasz-trófavédelem központi szerve azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság-ként.
2. Minden egyéb esetben a katasztrófa-védelem területi szerve. 
21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési tevé-kenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányren-delet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használat-bavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasz-nálati engedély köteles, és
a) az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmé-nyek védelméről szóló kormányren-deletben a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel, vagy
b) arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4)
bekezdésében
kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási
használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. 
A határrend fenntartásához, a határrendsér-tések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.  Az államhatártól számított
a) 100 méteren belül épülő építmény,
b) 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye esetén. 
Megyei, fővárosi
rendőr-kapitányság 
Országos
Rendőr-kapitányság 
 -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. 
A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi beren-dezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése esetén.  a) Légiközle-kedési hatóság
b) Katonai légügyi hatóság 
 -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolsá-gának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatásvizsgá-lathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulá-sának a megta-gadását vagy a hozzájárulásban előírt felté-teleket sérel-mesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-
tóak-e. 
Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Honvédelemért felelős miniszter   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében. A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megvál-toztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén. Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazga-tósága, Repülőtéri Igazgatósága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi (erdő esetében), illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terep-szintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg. Megyei kor-mányhivatal talajvédelmi és erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A nemzeti és közösségi jogi, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-kekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészség-ügyi szabá-lyoknak és állatjóléti köve-telményeknek való megfelelés. Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén, beje-lentésköteles élelmiszer előállító létesítmény - beleértve vendéglátást, közétkeztetést -; élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés-köteles takarmány forgalmazó, tároló esetén. Megyei kor-mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai köve-telményeknek, takarmány-higiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelmé-nyeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati mellék-termékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategész-ségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, enge-délyköteles élelmiszer előállító és forgalmazó illetve tároló, engedélyköteles takarmány előállító, mesterséges megterméke-nyítő, embrió-átültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanya-nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén.  Megyei kor-mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, fennmaradási, illetve az országos építési köve-telményektől való eltérési engedélyezési eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, járványügyi vonatkozású követelmé-nyeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonat-kozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvé-delem biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épület-szerkezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás.  Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén. Az OTÉK szerint az egyes területfelhasz-nálási egysé-geken kivé-telesen elhelyezhető építmény építése esetén. Hulladék-ledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.  Fővárosi és megyei kormány-hivatal nép-egészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy az építési tevé-kenység - ide nem értve az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasz-nálati engedély köteles és az építési tevé-kenység, illetve az építményben folytatott tevékenység külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett termé-szeti területen, Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi táj értéket közvetlenül érint.  Megyei kor-mányhivatal természet-védelmi hatás-körében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a földtani közeg védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és - a felszín alatti vizek védel-méről szóló kormány-rendelet szerinti szennyező anyag elhe-lyezésével, a földtani közegbe történő köz-vetlen beveze-tésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy - a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve fennma-radási engedé-lyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy milyen hulladék keletkezik és annak kezelése megfelel-e a hulladékgaz-dálkodási előírásoknak.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, a hulladék kezelésével kapcsolatos építmény esetén.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbí-rálása, hogy az építmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelmé-nyeinek. Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és az építmény a települési önkormányzat jegyzőjének, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjének vagy a főváros főjegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgés-kibocsátással üzemel. Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy az épít-ménybe tervezett tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelmé-nyeknek és előírásoknak. Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és az építmény a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának hatáskörébe nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással üzemel. Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt köve-telmények alapján az építési tevé-kenység és az építményben folytatott tevé-kenység alapján jelentős kör-nyezeti hatások feltételez-
hetők-e.
A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizs-gálatra az eljárást mege-lőzően más hatósági eljárásban nem került sor:
1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:
a) broilerek számára
100 számosállat alatt,
b) tojók számára 200 számosállat alatt,
c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;
2. húsfeldol-gozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
3. önállóan létesített vágóhíd
25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;
4. halfeldolgozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
5. gyümölcs-, zöldség-feldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
7. tejtermék-gyártó üzem
200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;
8. keményítő-gyártó üzem
100 t/nap késztermék előállítása alatt;
9. cukorgyár
5 000 t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. édesség-gyártó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. maláta-gyártó üzem
25 000 t/év késztermék előállítása alatt;
13. egyéb élelmiszer-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
14. textilkiké-szítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;
15. nyersbőr-cserző üzem
12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt:
16. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;
17. kőolajból kenőanyagot előállító üzem
15 000 t/év késztermék előállítása alatt;
18. vegyi anyagot - kivéve a peroxidokat- előállító üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
19. peroxidokat gyártó üzem
1 000 t/év késztermék előállítása alatt;
20. műtrágya-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
21. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtósze-reket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
22. lakk- és festékgyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
23. gyógyszer-készítmény-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
24. mosó- és tisztítószer-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
25. szénszál-gyártó üzem
20 t/nap késztermék előállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem
5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. gumikeve-rékgyártó vagy feldolgozó üzem
20 ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;
28. üveg- és üvegszál-gyártó üzem 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
29. kerámia-termék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építő-anyag-gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a
4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
31. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést 2,5 t/óra kapacitás alatt;
32. meleghen-germű - 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt - üzemelteté-sére szolgáló építmény;
33. kovácsoló üzem
50 kJ/kalapács energia-fogyasztás alatt vagy 20 MW hőteljesítmény-felvétel alatt;
34. nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;
35. vas- és acélöntöde
20 t/nap termelési kapacitás alatt;
36. bevonatolt termékeket gyártó üzem
2 t/óra nyersacélfel-dolgozó- kapacitás alatt;
37. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;
38. közúti gépjármű-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem
5 000 db/év késztermék előállítása alatt;
39. közúti gépjármű-javító telep 5-20 db egyidőben javítható gépjármű szám között;
40. bevásárló-központ a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt;
41. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épület-együttes (a kapcsolódó létesítmé-nyekkel együtt)
a) település külterületén
lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha területfoglalás alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;
42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;
43. autóbusz-pálya-udvar vagy - garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;
44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjár-műtároló
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt,
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt, kivéve a lakás rendelte-tésszerű használatához előírt számú személygép-kocsi elhelyezését biztosító gépjár-műtárolót;
45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén 100 000 t össztároló kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;
46. vegyi termék tárolását szolgáló építmény
a) nem védett természeti területen
300-30 000 m3
össztároló-kapacitás között,
b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek tárolását szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;
47. nem veszé-lyes-hulladék-lerakó építmény nem védett természeti terü-leten, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén napi 10 t hulladék-
lerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;
48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító-építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;
49. nem veszélyes-hulladék- hasznosító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
50. fémhulladék-gyűjtő,
-feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis védő-övezetén, nem védett természeti területen, nem Natura2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5 t/nap kapacitás alatt;
51. veszélyes- hulladék-tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2 000 t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok
a) vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén 500 fő befogadó-képesség alatt,
b) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 000 fő befogadó-képesség alatt;
53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen,Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén 1 ha alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5000 fő egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;
54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén tizen-nyolcnál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy 10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesít-ménytől;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infra-struktúrával való ellátása)
a) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha alatt,
b) nem természeti területen, nem vízbázis védő-övezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5-3 ha között;
57. egyéb, a Khvr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1-127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építmény-együttes
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy 50 parkolóhely alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 3 ha területfoglalás alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatba-vételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozott-ságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezé-seknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása. 
Ha az építési tevékenység
a) felszín-mozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj-és földgázbányá-szati létesít-mény, szállító-vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetér-tésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,
c) során több mint 500 m3 ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki. 
Bányafelü-gyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, berendezé-sekkel össze-függő jogsza-bályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.  1. Ha az építési tevékenység legalább 50 kVA beépített összteljesít-ményű vagy
0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.
2. Felvonó, mozgólépcső vagy mozgó-járda létesítése, vagy bontása esetén, ha a létesítéséhez vagy bontá-sához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges. 
Fővárosi és megyei kormány-hivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építmény vagy ahhoz kapcso-lódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedé-lyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.  A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha - az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elől elzárt parkoló építését teszi szükségessé, - az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  1. Országos közút esetén
1.1. gyors-forgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közleke-dési építményei esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatala
1.2. egyéb országos közút esetén: fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala
2. Helyi közút esetén
2.1. a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala
2.2. a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala
2.3. a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala 
Országos közút esetén
1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közle-kedési építményei esetén: közlekedésért felelős miniszter 
21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás. A tervezett építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indoko-latlan mérték-ben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését. A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanás-veszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén. Budapest Főváros Kormány-hivatala Közlekedésért felelős miniszter  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen - új épület építése, - a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, bontása esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Kulturális örökség védelméért felelős miniszter   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési tevé-kenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített köve-telményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése, átalakítása vagy bontása esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Kulturális örökség védelméért felelős miniszter   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  A biztonságos betegellátáshoz szükséges orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, közegész-ségügyi járványügyi biztonsága megterem-tésével kapcsolatos szakkérdések.  A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési egység esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatás-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
Elektronikus hírközlési célt szolgáló nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtár-gyak létesíté-sének, elvi engedélyezte-tésének, építésének, használatba-vételének, fennmaradá-sának és bontásának engedélyezé-sére irányuló, továbbá - ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltétel érinti - az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.  Az államhatár rendje biztosít-ható-e az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a megvalósítása esetén.  Az államhatártól számított 100 méteren belül az elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főka-pitányság   -
A villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.  A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés bizton-ságát szolgáló földi berende-zések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használat-bavételi és fennmaradási eljárás. A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott természet-védelmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Minden villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedély-köteles építmény építése esetében. Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, haszná-latbavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, első végleges használatba-vétellel nem rendelkező erőművek esetében. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, haszná-latbavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Minden - a C:45. mezőjétől eltérő - villamos-energia-ipari építésügyi hatósági enge-délyköteles építmény építése esetében a nyomvonalas létesítmény kivételével. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési (vezetékjogi), bontási, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e. Minden villamos-energia-ipari építésügyi hatósági enge-délyköteles építmény építése esetében, ha az eljárás honvé-delmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy tevékenység engedélye-zésére irányul. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás. A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatá-rától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési eljárások esetén a bontási engedélyezési eljárás kivételével. Az állami célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatá-sainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telek-határától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén. Katonai légügyi hatóság  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további felté-telek mellett biztosít-
hatóak-e.
Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén tervezett sajátos építmény építése esetében. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatba-vételi és fennmaradási eljárás. A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékeny-ség a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természet-
védelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében. Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használat-bavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyag-
töltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgáz-fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény építése esetén.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -

5. Területrendezési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrende-zési hatósági eljárás. A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített köve-telmények érvé-nyesülése, a megvalósít-hatóság feltételeinek fennállása. Közúthálózat fő elemei - gyorsforgalmi utak, és főutak - és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és főútháló-zaton, valamint a vasúti törzs-hálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek, pontosítási eljárásánál. országos jelentőségű kikötők, határ-kikötők pontosí-tási eljárásánál. Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál. Regionális és egyéb vasúti pálya pontosí-tási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál.
Országos köz-úthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határ-metszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: közlekedésért felelős miniszter.
Repülőterek esetében:
a) polgári célú légi közleke-dés esetében a légi közle-kedési hatóság
b) az állami célú légi közlekedés esetében a katonai légügyi hatóság.
 - 30 nap
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogsza-bályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvaló-síthatóság feltételeinek fennállása, valamint - gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén - a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfe-lelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyors-forgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzs-hálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál.  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére, pontosításra, eltérésre, beillesztésre irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A vízgazdálko-dás jogszabályi követelmé-nyeinek érvényesülése.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-tése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükség-tározók beillesztési eljárásánál. Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesz-tési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárá-sánál. Az 1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál. Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. 
Területi vízügyi hatóság   -  -
Pontosításra irányuló terület-rendezési hatósági eljárás.  A nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítése.  Atomerőmű pontosítási eljárásánál.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  Az energiael-látás biztonsá-gának biztosítá-sához való szükségesség megítélése.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfelelő
a) atomerő-műnek nem minősülő erőmű,
b) villamos-energia-átviteli hálózat távvezeték-elemei vagy
c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxid-szállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesz-tése esetén a védelmi kockázat felmérése.  A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására irányuló terület-rendezési hatósági eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.  Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 30 nap az összhang igazolása esetében 15 nap

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás. Az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e. A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer-forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás. Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet  - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  A gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik.  A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezé-sekkel összhang-ban áll-e.  A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e.  A gyógyszerrel vagy orvos-technikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
Reklámozási tilalom megsértése miatti eljárás.  Az érintett kereskedelmi gyakorlat az Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatás-körébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezé-sekkel össz-hangban áll-e.  A gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a Gyftv. 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárás.  Országos Gyógy-szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet   - 8 nap
A menetrend szerint vagy üdülési céllal közlekedő személyhajók utasainak, fogyatékos-sággal élő és a csökkent mozgásképes-ségű utasainak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szabályozott jogaira, valamint az üdülési célú hajójáratok késésére és törlésére vonatkozó szabályok megsértése miatti eljárás.  A járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszo-nyok vagy a személyszállí-
tási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt követ-kezett-e be, amelyeket minden észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. 
Az 1177/2010/EU európai parla-menti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezé-sének feltételeként meghatározott akadálymente-sítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárás.  Budapest Főváros Kormány-hivatala  Közlekedé-sért felelős miniszter  5 nap

 7. Hírközlési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírálása, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e. Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy - országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén - a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezé-séhez, vagy az ahhoz kapcso-lódó tevé-kenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladék-gazdálkodási előírásoknak.  Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természetvé-delmi hatás-körében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a tevé-kenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélye-zéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyá-sára, a mederfenntar-tásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek megfelel-e.  Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természet-védelmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentő-ségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.  Települési ön-kormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  Megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  21 nap
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése, kivéve az elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.  Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevé-kenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján enge-délyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.  Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.  Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Elektronikus hírközlési építmény engedélye-
zése - kivétel elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás. 
Termőföld minőségi védelme.  A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igény-bevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.  Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további felté-telek mellett biztosít-
hatóak-e. 
Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezé-sére irányul.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - enge-délyezhető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala  Országos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedésért felelős miniszter   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terüle-tén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, hasz-nálatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál: egyéb országos közút esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Országos közútnál: egyéb országos közút esetében Budapest Főváros Kor-mányhivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Helyi köz-útnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kor-mányhivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  Helyi köz-útnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak kül-területi szaka-szán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  Helyi közútnál: a Fővárosi Önkor-mányzat tulaj-donában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: Közfor-galom elől el nem zárt magánút esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Helyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pálya-hálózat működ-tetője hozzá-járulásának a megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírá-lása, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követel-ményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Építési, bontási és építési enge-délytől való eltérés engedé-lyezésére irányuló eljá-rásban, ha az építményt vagy egyéb műtár-gyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő módon valósítják meg. Fővárosi és megyei kor-mányhivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Kulturális örökségvédel-mi hatás-körében eljáró Budapest Főváros Kor-mányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter  -
Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű épít-ményekkel és egyéb műtár-gyakkal kap-csolatos eljárás. Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szem-pontú megala-pozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megta-gadása a gázipari tevé-kenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések-nek megfelelő-e.
A c) pont ese-tében a kiter-melni tervezett ásványi nyers-anyag mennyi-sége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötele-zettség megállapítása.
Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.
Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: 2003. évi C. törvény) 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésé-nek fennállása esetén a háló-zatüzemeltető a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrá-jának felhasz-nálását megtagadja.  Megyei kor-mányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladat-körében eljáró megyeszék-hely szerinti járási hivatala és a Budapest Főváros Kormány-hivatalának mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkö-rében eljáró XII. Kerületi Hivatala   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető a víziközmű infrastruktú-rájának felhasználását megtagadja.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető az országos közút, helyi közút, valamint köz-forgalom elől el nem zárt magánút infrastruktú-rájának felhasználását megtagadja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználását megtagadja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A felhasználás-sal keletkező költség, kár megalapozott-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemel-tetőnek a víziközmű infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infra-struktúrája felhasználá-sával költsége, kára keletkezik. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemel-tetőnek a vasúti, hajózási és reptéri infra-struktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Területileg illetékes fővárosi és megyei kormány-hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. Annak vizsgá-lata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e. Ha a hálózatüze-meltető a földgáz infra-struktúra tekin-tetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető fizikai infra-struktúrája felhasználását megtagadja. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A hálózatüze-meltetőnek a fizikai infra-struktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapo-zottságának vizsgálata. Ha a földgáz infra-struktúra tekinte-tében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózatüzemel-tető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a háló-zatüzemeltető-nek költség, kára keletkezett. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény
83/A. § (4) bekezdése
szerinti megtagadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-
sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága. 
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatá-rozott esetben; a víziközmű tekintetében.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböz-tetéstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatáro-zott esetben; az országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút tekintetében.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatá-rozott esetben; a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra tekintetében.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében megha-tározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében. 
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatköré-ben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás. Az építési munkák összehango-lásából eredő többletkölt-ségek megala-pozottsága. A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében megha-tározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás. A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél kelet-kező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletkölt-ségek, valamint az építési munkák össze-hangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-ságának vizsgálata. Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárá-sában, a 83/B. § (5) bekezdé-sében meghatá-rozott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Antenna, antennatartó szerkezet építése, elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belüli építése esetén, ha az építmény a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb, illetve az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, ha az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli. A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezés, magassága közvetlen és közvetett hatá-sainak vizsgá-lata a légiköz-lekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés biztonsá-gára. Légi közlekedési hatóság  -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Antenna, antennatartó szerkezet elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése.  Az állami célú repülésbizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.  Katonai légügyi hatóság   -  -

8. Kereskedelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Budapest Főváros Kormányhiva-talának a bizton-sági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárása. A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdése. Minden esetben. Országos
Rendőr-főkapitányság
 -  -
Üzletek működési engedélyezési eljárása.  Tűzvédelmi előírások érvényesülése.  Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.  Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A vásár és piac engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Közegész-ségügyi követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében.  Vásár és piac létesítése.  Fővárosi és megyei kormány-hivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-ményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  Minden esetben.  A Magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a fővárosi és megyei kormány-hivatal népegész-ségügyi feladatkö-rében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A higiénés és egészségvé-delmi, táp-lálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású köve-telmé-nyeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  Minden esetben.  A magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a honvédele-mért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Az állatgyó-gyászati készít-mények és azok ható-anyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazá-sára vonatkozó követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.  Állatgyógyá-szati készítmény nagykereske-delme, valamint állatgyógyá-szati készítmény hatóanyaga-inak forgal-mazása vonatkozá-sában az élelmiszer-lánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörben eljáró megyei kormány-hivatal   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Az állatgyó-gyászati készít-mények és azok ható-anyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazá-sára vonatkozó követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatgyógyá-szati készít-ményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak ható-anyagát forgalmazó üzlet esetében.  Állatgyógyá-szati készít-mény kiske-reskedelme esetén a megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi fela-datkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormány-hivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala   - 21 nap
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Annak vizsgálata, hogy a hulladék-gyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfe-lel-e a hulladék-gazdálkodási követelmé-nyeknek, okoz-e a hulladékke-zelés környe-zetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladék-szállítási szempontból történő megközelíthe-tősége.  Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély nem szükséges.  Területi környe-zetvédelmi hatóság   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Tűzvédelmi szakkérdés.  Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásve-szélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.  Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelemért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A honvédelmi ágazati munkavédelmi és munka-biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés.  Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.  Honvédelemért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása. Az általános és sajátos építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés. Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
Vásár vagy piac engedé-lyezésére irányuló eljárás. Közegészség-ügyi követel-ményeknek való megfelelés. Minden esetben. Népegészség-ügyi, élelmi-szerlánc-biztonsági és állategészség-ügyi, növény- és talaj-védelmi, valamint fogyasztó-védelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal  -  -
Vásár vagy piac engedé-lyezésére irányuló eljárás. Élelmiszer vagy állatvásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategész-ségügyi követelmé-nyeknek való megfelelés. Minden esetben. Népegészség-ügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészség-ügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztó-védelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal  -  -
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvi-selő jogok vámhatárt vagy ország-határt átlépő kereske-delméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] szerinti, biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélye-zésére vonatkozó eljárás.  A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minő-síthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogsza-bályban meg-határozott feltételrend-szerének való megfelelősége és a kére-lemben megha-tározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapítása.  Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Nemzetbizton-sági Szakszol-gálat   -  -
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, bizton-sági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezé-sére vonatkozó eljárás.  A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség megállapítása.  Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A kábítószer- prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a további-akban: 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk (2) bekez-désében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapítá-sáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (a további-akban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás.  A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályo-zását szolgáló tárolási felté-telek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.  A kábítószer-prekurzor birtoklása, forgalomba hozatala, illetve azok beho-zatala, kivitele vagy keres-kedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) behozatalára, kivitelére vonatkozó, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárás.  Annak megálla-pítása, hogy a kérelemben feltüntetett határátkelő-helyen a kérelem szerinti termé-kek forgalma engedélyez-hető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján.  A kábítószer-prekurzor behozatala és kivitele engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal   -  -
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, köz-biztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezé-sére vonatkozó eljárás. A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e. A közbizton-ságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
Üzletek működési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén. Tűzvédelmi előírások érvé-nyesülése. Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvé-delmi Szabály-zat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzve-szélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
Magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében. Higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-mények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése. A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A 10 fő feletti befogadó képességű szálláshely engedélyezése esetében, ha a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni. Honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelmé-nyeknek való megfelelés. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
Honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében arra az építményre vonatkozóan, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják és ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatba-vételi engedélyt vagy fennma-radási enge-délyt nem adtak ki az általános építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében. Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A hatósági eljárás honvé-delmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezési eljárásra irányul. Honvédelmi ágazati munka-védelmi köve-telményeknek való megfelelés. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezé-sére irányul.  A higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi - ide nem értve ha a szállás-helyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba - a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.  A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése.  Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Előzetes vizsgálati, környezeti hatás-vizsgálati, egységes környezethasz-nálati engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvénye-síthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonu-lására, a mederfenn-tartásra milyen hatást gyakorol. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezet-használati engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotrom-lására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesít-hetők-e. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Környezeti hatásvizsgálati eljárás. Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-teknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbí-rálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.
Minden esetben. Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris
baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.
Ha a tevé-kenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. Országos Atomenergia Hivatal  -  -
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.  Az ipari baleseteknek és kataszt-rófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében.  Minden esetben.  Hivatásos katasztró-favédelmi szerv területi szerve  Hivatásos katasztró-favédelmi szerv központi szerve   -
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.  Az egységes környezethasz-nálati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.  Ha a tevékenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
Környezetvé-delmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.  A felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása.  Minden esetben.  Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.  A felülvizsgálat elvégzése víz-gazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárel-hárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi működési engedélyezési eljárás - felülvizsgálat, teljesítményér-tékelés alapján - a környezet-védelmi teljesítményér-tékelés jóváhagyása.  A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határo-zatban megha-tározott előírások érvé-nyesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Minden esetben.  Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékesség-gel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi működési engedélyezési eljárás - felülvizsgálat, teljesítmény-értékelés alapján - a környezetvé-delmi teljesítmény-értékelés jóváhagyása.  A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízügyi hatóság  -
A felszín alatti vizek védel-méről szóló kormány-rendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfoga-dására, a tényfeltárási záródoku-mentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezett-ségi határérték" megállapítá-sára, a szennyezett-séggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükséges-ségének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadá-sára a „(D) kármen-tesítési célállapot határérték" megállapítá-sára, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumen-táció elfogadá-sával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármente-sítés befejezé-sére, a kármentesítési monitoring záródokumen-táció elbírálá-sára irányuló döntés meghozatala iránti eljárás. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A felszín alatti vizek védelméről szóló kormány-rendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfoga-dására, a tényfeltárási záródokumen-táció elbírálá-sára, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték" megállapítá-sára, a szennyezett-séggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségessé-gének megíté-lésére, a beavatkozási terv elfogadá-sára a „(D) kármentesítési célállapot határérték" megállapítá-sára, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródoku-mentáció elfogadásával való befeje-zésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármente-sítés befeje-zésére, a kármentesítési monitoring záródoku-mentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
A környezet-károsodás megelőzésének és elhárítá-sának rendjéről szóló kormány-rendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváha-gyására irányuló eljárás. A tevékeny-ségnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A környezet-károsodás megelőzésének és elhárítá-sának rendjéről szóló kormány-rendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváha-gyására irányuló eljárás. A tevékenység-nek, létesít-ménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
A környezet-védelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizs-gálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás.  A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása.  Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőtel-jesítményű tüzelőberen-dezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodá-sa esetén a tüzelőberen-dezés tovább-működteté-sének engedé-lyezésére irányuló eljárás.  Az energia-ellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőbe-rendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e.  Minden esetben.  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal   -  -
A hulladék-égetés műszaki követelmé-nyeiről, működési feltételeiről és a hulladék-égetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás.  A hulladék-égető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelmé-nyeinek megállapítása.  Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Állatkert létesítésének, működésének engedélyezé-sére irányuló eljárásban.  Településren-dezési eszköznek és település-fejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző   -  -
A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegeníté-sére, megvé-telére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásban.  Az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző   -  -

10. Közlekedési ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Útügyi hatósági eljárás. Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalom-technikai elemei az adott hely ismeretében közlekedés-biztonsági szempontból megfelelőek-e. A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek - a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-köve-telményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható. Országos
Rendőr-főkapitányság
 -  -
Útügyi hatósági eljárás. A katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében. A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek - a biztonsági
minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -  -
Útügyi hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.  Abban az esetben, ha az eljárás
- polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem rendelkező építmény létesítményét érinti,
- magas építmények,
- 20 000 m2 összesített
szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmény,
- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmény,
- a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,
- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű,
- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik. 
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
Útügyi hatósági eljárás.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.  Minden, az a) ponttól eltérő esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünteté-sének engedélyezé-sére, építésének elvi engedélyezé-sére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közúti jelzések, forgalomtech-nikai elemek és elhelye-zésük vizsgálata.  Gyorsforgalmi utak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünte-tésének engedélyezé-sére, építésének elvi engedélye-zésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünteté-sének engedélyezé-sére, építésének elvi engedé-lyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedé-lyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Helyi közutak esetében.  Városi (kerületi) rendőr-kapitányság  Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
 -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és meg-szüntetésének engedélyezé-sére, építésének elvi engedé-lyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  A vízmen-tesítése során összegyűjtött csapadék-vizek első vízjogi engedéllyel rendelkező befogadóig történő árta-lommentes elvezeté-sének vizsgálata.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Közúti jelzések, forgalom-technikai elemek és elhelyezésük közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Gyorsforgalmi utak, gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Közúti jelzések, forgalomtech-nikai elemek és elhelyezé-sük közleke-désbiztonsági szempontból való megfelelő-ségének vizsgálata.  Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében.  Városi (kerületi) rendőr-kapitányság  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapi-tányság   -
Útépítés engedé-lyezése.  Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e.  Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 21 nap
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonu-lására vonatkozó követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állo-máshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közfor-galom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forga-lomba helyezése kivételével -, parkoló, zajár-nyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesít-mények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyo-lítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyá-sára, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másod-rendű főút, gyűjtőút, közfor-galom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forga-lomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyé-koló fal, zajárnyé-koló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerék-párút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megva-lósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrend-sértések és határese-mények megelőz-hetők-e. Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
Útépítés engedélyezése. A vasúti pálya területének igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtá-sára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli útügyi építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
Útépítés engedélyezése. Az építmény elhelyezése megfelel-e a település-rendezési követelmé-nyeknek és a helyi építési szabályzat-nak. Minden esetben, kivéve a nemzet-gazdaságilag szempontból kiemelt jelentő-ségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás. Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője Állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevé-kenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatá-rozott természet-védelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén. Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző Fővárosi, illetve megyei kormány-hivatal 21 nap
A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „B" Mellékle-tének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárás. A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelő-ségének a megálla-pítása. Minden esetben. Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal közle-kedési hatósági feladat-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A közúti alagu-taknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" Melléklet 1. rész 1.9.5 pontja szerinti kategóriához rendelésében. A katasztró-favédelem-mel össze-függő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása. Minden esetben. Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság  -  -
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélye-zésére irányuló eljárás. A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szüksé-ges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
A transzeurópai közútháló-zatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések enge-délyezése, a működési engedélynek - a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelmé-nyektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározá-sára irányuló eljárásban, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetés-szerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható. Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalom-technikai elemei az adott hely ismeretében közlekedés-biztonsági szempontból megfelelőek-e. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  A kataszt-rófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Abban a kérdésben, hogy a repülőtér tervezett meteorológiai műszerezett-sége, a műszerek mennyisége, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiak-ban: Chicagói Egyezmény) alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelő-e, hiteles éghajlati adatokból, megfelelő szakisme-rettel készült-e az engedélyezési dokumentá-ciónak a repülések végrehajtása szempont-jából mérvadó meteorológiai körülménye-ket bemutató része.  Minden esetben.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, - a termőföld minőségi védelme kérdésében - polgári repülőtér elvi létesítésének és használat-bavételének engedélye-zése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésé-nek és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszünte-tésének engedélye-zése kivételével.  Minden esetben.  Megyei kor-mányhivatal talajvédelmi feladat-körében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér kör-nyezetében a légiközleke-désből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkér-désben.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi feladat-körében eljáró járási (fővárosi) kerületi hivatala   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Ha a tevé-kenység megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy az enge-délyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatá-rozott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követel-ményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni véde-lemre vonat-kozó szabá-lyoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékeny-ség következ-tében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Minden esetben.  A területi környe-zetvédelmi és természet-védelmi hatóság   - 21 nap
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása. A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/
EK rendelet-ben foglalt alapköve-telmények. 
Minden esetben.  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.  Hatáskörébe tartozó fela-datrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.  Minden esetben.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közleke-dési hatóság-nak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének en-gedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi engedé-lyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapköve-telmények.  Minden esetben.  Rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélye-zésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A tevékeny-ség a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A tevékeny-ség az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellék-letében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásában.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légi-forgalmi berende-zések esetén.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság  Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A légi közle-kedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továb-bítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárása. A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szüksé-ges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitány-ság  -  -
A légi közleke-dési hatóság-nak a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközleke-dés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrende-let alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölé-sének és visz-szavonásának jóváhagyá-
sára irányuló eljárása. 
A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorelhárí-tási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a nemzeti légi-közlekedés védelmi minőség-biztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.  A nemzeti légiközleke-dés védelmi minőség-biztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorel-hárítási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi mi-nőségbiztosí-tási program és védelmi képzési terv a légiközleke-dés biztonsá-gával kapcso-latos követel-ményeknek megfelel-e.  Minden esetben.  Rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működteté-sének jóváha-gyására irányuló eljárása.  A légiközle-kedés védelmi berende-zések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-sége.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a légi-közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működteté-sének jóváha-gyására irányuló eljárása.  A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.  Minden esetben.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelő-zésével és felszámo-lásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárása.  A radioaktív anyag munkaválla-lókra és lakosságra gyakorolt hatása.  Minden esetben.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtér kényszer-helyzeti tervében foglaltak megfelel-e a katasztrófa-védelem erő- és eszköz-rendszerének beépített mobil és stabil felszerelése.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.  A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfe-lelés, vala-mint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés bizton-ságára vagy a közbiz-tonságra.  Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.  A bevitel és a szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének vizsgálata.  Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján a légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére irányuló engedélyezési eljárás.  Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhá-rítási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása. A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében. Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik. Terrorelhá-rítási Központ  -  -
A légi közlekedési hatóságnak légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárása. A védelmi terv a terrorizmus elleni véde-kezés és a nemzetbiz-tonsági szempon-toknak megfelel-e. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. A védelmi ellenőrzések végrehajtása és a fizikai Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközleke-dés védelme szempont-jából. Minden esetben. Alkotmány-védelmi Hivatal  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából. Minden esetben. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárása. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából. Minden esetben. Terrorelhá-rítási Központ  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás. A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
Leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfe-lelés kérdé-sében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai.  A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesí-tése.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás. Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez szükséges feltételeknek, valamint tel-jesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alap-követelmé-nyek Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás. A hatáskö-rébe tartozó feladat-rendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából. Minden esetben. Alkotmány-védelmi Hivatal  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Abban a kér-désben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőr-zéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények. Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A polgári repü-lőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvénye-sítése. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A polgári repü-lőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karban-tartottsága megfelel-e a Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülés-meteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e. Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során. Országos Meteorológiai Szolgálat  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-yezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. A termőföldön megvalósuló tevékenység esetén - a termőföld minőségi védelme kérdésében - a polgári repülőtér elvi létesítésének és használat-ba-vételének engedélye-zése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésé-nek és meg-szüntetésé-nek szabá-lyairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszünteté-sének enge-délyezése kivételével. Minden esetben. A megyei kormány-hivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  -  -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fej-lesztésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó álta-lános építmé-nyek építési engedélye-zésére, hasz-nálatbavételi engedélye-zésére, fenn-maradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környeze-tében a légi-közlekedésből adódó zaj és rezgés okoz-ta, egész-ségre gyako-rolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkér-désben. Minden esetben. A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabá-lyairól szóló kormányren-delet hatálya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Ha a tevékenység megkezdésé-hez környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy az engedélye-zési eljárás a Khvr. 3. számú mellékleté-ben meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatá-sát szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatáro-zott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékenység-re a Khvr.-ben megálla-pított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékeny-ség következ-tében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.  Minden esetben.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség vé-delme jogsza-bályban rögzített követelmé-nyeinek - a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett - megfelel-e, amennyiben a repülőtér létesítése, valamint fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére, műszaki jellemzőinek megváltozta-tására, füves repülőtéren szilárd burko-latú futópálya kiépítésére, a meglévő futó-pálya hosszá-nak hosszab-bítására, gurulóút hálózat bőví-tésére, továb-bá a több megvalósulási szakaszra bontott épít-kezés eseté-ben, a továb-bi szakaszok-ban megépí-tendő épít-mény építé-sére irányuló tevékenység nyilvántartott régészeti lelő-helyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvé-delmi hatás-körében eljáró járási (fővá-rosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülő-tér létesítésé-nek, fejleszté-sének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabá-lyairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek - a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - megfelel-e, ha a tevé-kenység műemléki területen vagy nyilván-tartott műemléki értéket, műemléket érintően valósul meg.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvédel-mi hatásköré-ben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesítésé-nek, fejleszté-sének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó álta-lános építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A repülőtér területén lévő, a repü-lőtér létesíté-sének, fej-lesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyekkel kapcsolatos eljárásokban - az építés-ügyi és épí-tésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzé-sekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-tásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiak-ban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 57. §-ában meg-határozottak szerint a helyi építési sza-bályzatnak, a szabályozási tervnek, az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tör-vényben foglalt feltéte-leknek való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerinti az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdé-sében megha-tározott elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság  Az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdé-sében megha-tározott hatóság   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszünte-tésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatá-lya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Ha a tevé-kenység megkezdé-séhez kör-nyezetvédel-mi engedély vagy egysé-ges környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az en-gedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatáro-zott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatáro-zott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, illetve az ivóvízbá-zisok védel-mére vonat-kozó szabá-lyoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden esetben.  A területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság  Az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság   -
A vízi repülő-tér, állami repülések cél-jára szolgáló repülőtér és közös felhasz-nálású repü-lőtér kivételé-vel repülőtér üzemelteté-sének engedé-lyezésére irányuló eljárás.  Ha az üze-meltetéshez környezet-védelmi engedély vagy egysé-ges környe-zethasználati engedély nem szükséges, annak elbírá-lása kérdé-sében, hogy szükséges-e zajgátló intéz-kedések elő-írása, továb-bá az üzemel-tetés a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek.  Minden esetben.  A megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A vízi repü-lőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasz-nálású repülőtér kivételével repülőtér üzemel-tetésének engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repü-lési Szervezet által megálla-pított előírásoknak.  Minden esetben.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesí-tése.   - A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerv   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.  Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén. A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  A megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e a nemzetközi polgári repü-lésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszerve-zet és a Nem-zetközi Polgári Repü-lési Szervezet által megálla-pított előírás-oknak, vala-mint a repü-lés-meteoro-lógiai infor-mációk hiteles forrás-ból származ-nak-e.  Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, kockázatai.  A berendezés típuscseréje, valamint a repü-lőtér területén történő légiforgalmi berendezés tele-pítése kivételével a nem ionizáló sugárzó berende-zést szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén.  A sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormány-hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védő-övezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Az egészség-károsító koc-kázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környeze-tében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdé-sekben, valamint kórházra vagy jelentős gyógyüdülő-helyre való tekintettel az E-jelű zaj-gátló övezet kijelölése szükségessé-gének elbírálása kérdésében.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészség-ügyi hatás-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Annak vizs-gálata, hogy a zajmonito-ring rendszer kiépítése a környezeti zaj mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökken-tési intézke-dések milyen feltételek mellett segítik elő a környe-zet zajvédel-mi állapotá-nak javítását, valamint, országos jelentőségű védett termé-szeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatás-körében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárás.  A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.  Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a honvédelmi célú légi-közlekedés biztonságát, így különösen a honvéde-lemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgá-latok tevé-kenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladata-inak ellátását akadályozza-e.  Minden esetben.  A katonai légügyi hatóság   -  -
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás. A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás. Annak elbí-rálása, hogy a tevékeny-ség a termé-szet védel-mére vonat-kozó nemzeti és közösségi jogi követel-ményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni véde-lemre vonat-kozó szabá-lyoknak, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett megfelel-e. Minden esetben. A megyei kormány-hivatal kör-nyezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
Környezet-védelmi szempontból korlátozott légtér hajtó-művel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igény-bevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás. a) térképezés céljából tör-ténő repülés,
b) mérő-kamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
c) egyéb kép-rögzítés, illet-ve felvétel-készítés céljából történő repülés,
d) szúnyog-irtás, mező- és erdőgaz-dasági légi munkavég-zés céljából végzett repülés,
e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezeték-ellenőrzés, vadszám-lálás) céljából végzett repülés,
f) egyéb, közérdekű célból történő repülés esetén - a (2) bekezdésben meghatáro-zott szakkér-désben - (2) Az (1) bekez-désben meg-határozott szakhatóság állásfoglalá-sában a) értékeli az engedélyezés tárgyát képe-ző tevékeny-ségnek a védett és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplál-kozó- és szaporodó-helyeire gyakorolt várható hatását, és b) a természeti értékek veszélyez-tetésének elkerülése, valamint a veszélyez-tetés mérté-kének csök-kentése érde-kében - a repülési szabályok figyelembe-vételével - a repülési útvonalra, a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozóan feltételeket határozhat meg.
Minden esetben. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
Légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélye-zésére irányuló eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak megfelel-e. Minden esetben. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
A polgári légi-közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközleke-dés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormány-rendelet alap-ján védelmi tiszt kijelölé-sére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős, valamint a védelmi oktató kijelölésének és visszavoná-sának jóváha-gyására irányuló eljárás. A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorel-hárítási Központ  -  -
A nemzeti légiközlekedés védelmi minő-ségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárás. A nemzeti légi közlekedés védelmi minőség-biztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ  -  -
A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi kép-zési terv a légiközle-kedés bizton-ságával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr- főkapitány-ság   -
A légiközle-kedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működte-tésének jóvá-hagyására irányuló eljárás.  A légi közle-kedés védelmi berendezé-sek, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A robbanó-anyag-kereső kutya és vezetője jóváhagyására irányuló eljárás.  A légi közle-kedés védel-mi berende-zések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.  Minden esetben. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbírálása kérdése, hogy a) a repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelő-zésével és felszá-molásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-főkapitány-ság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbírálása kérdése, hogy a repülőtér kény-szerhelyzeti tervébe foglaltak megfelelnek-e a katasztrófa-védelem erő- és eszköz-rendszeré-nek, beépített mobil, stabil felszerelé-sének.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.  Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a) a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfe-lelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés biztonságára vagy a közbizton-ságra.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság   -  -
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.  Abban az esetben, ha a bevinni szán-dékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végre-hajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, táro-lása, felhasz-nálása kér-désében, valamint terrorveszély kérdésében.  Minden esetben. Terrorelhárí-tási Központ   -  -
Meghatalma-zott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.  A védelmi ellenőrzések végrehajtása szakkér-désben.  Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos
Rendőr- főkapitány-ság 
 -
Meghatalma-zott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.  Abban a szak-kérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközleke-dés védelme szempont-jából.  Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhá-rítási Központ   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használat-bavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépí-tésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése esetén.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berende-zések műkö-désére és a légiköz-lekedés biztonságára.  Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése esetén, bontási engedé-lyezési eljárás kivételével.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezke-désének, ma-gasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légi-közlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepí-tésű navigá-ciós berende-zések működésére.  Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer - kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m - távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik. 
A polgári célú légiközleke-désre gyako-rolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközleke-dési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti össze-vont telepítési eljárás integrált építési engedé-lyezési szaka-szában az építési engedé-lyezési eljárás és az országos építési követel-ményektől való eltérés enge-délyezési eljárása esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosít-hatóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Honvéde-lemért felelős miniszter   -  -
Közös felhasz-nálású repülőtér repülőtér-rendjének jóváhagyására irányuló eljárás.  A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Közös felhasz-nálású repülő-tér üzemben-tartási engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Eseti légtér kijelölésére irányuló elsőfokú eljárás.  Eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszer-kezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Telekalakítási eljárás  A tervezett telekalakítás nem korlá-tozza-e indokolatlanul vagy indoko-latlan mér-tékben a polgári célú légiközle-kedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését.  Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A polgári repü-lőtér elvi léte-sítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszünte-tésének, vala-mint a leszál-lóhely létesí-tésének és megszünteté-sének szabá-lyairól szóló kormányren-delet hatálya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási enge-délyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Az egészség-károsító koc-kázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér kör-nyezetében a légiközleke-désből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.  A polgári repülőtér létesítése, haszná-latbavétele, fejlesztésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítése és megszüntetése, a hozzá tartozó általános épít-mények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezeté-ben a légi közlekedés-ből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.  A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatásköré-ben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A vasúti közle-kedési ható-ságnak a vasúti építmény engedélyezé-sére irányuló eljárása.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szük-séges felté-telek, vala-mint a közle-kedésbizton-sági köve-telmények megállapí-tása.  Minden esetben.   - Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A vasúti köz-lekedési ható-ságnak a vasúti építmény enge-délyezésére irányuló eljárása.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.  Ha az eljárás vasúti alagutat érint.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  Belügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgató-ság   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgó-járdák enge-délyezésére irányuló eljárás. Az épület, építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, az épület kiüríthető-sége és a létesítmény-ben tartóz-kodó szemé-lyek menekít-hetősége. A következő esetekben:
a) vasúti állomások, vasúti üzemi létesítmények, valamint a területükön lévő felvonók esetén;
b) kiürítésre, menekítésre figyelembe vett mozgólépcsők, és mozgójárdák esetén.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve Belügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgató-ság  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények megelőzé-séhez szükséges feltételek, valamint a közlekedés-biztonsági követelmé-nyek megál-lapítása kérdésében. Minden esetben. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A vasúti építmény engedélyezé-sére irányuló eljárás. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e. A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik. Honvéde-lemért felelős miniszter  - 21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az ezen épít-ményekkel, berendezé-sekkel összefüggő műszaki biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében. Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint. Budapest Főváros Kor-mányhivata-lának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti, fővárosi és megyei kormány-hivatal műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az építmény a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul. A fővárosi és megyei kormány-hivatal örök-ségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az építmény vagy az építési tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékeny-ség követ-keztében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e. Ha az építmény külterületen, továbbá belterü-leten egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A tevékeny-ség a termé-szet védelmé-re vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatáro-zott köve-telmények-nek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén.  A települési önkormányzat jegyzője; a fővárosban a főjegyző  A fővárosi és megyei kormány-hivatal  21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A tevékeny-ség az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Erdőben, erdőgaz-dálkodási tevé-kenységet közvet-lenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló - normál és keskeny nyomtávú - vasúti pályaépítmény esetén.  A megyei kormány-hivatal erdészeti hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési ön-kormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárásban.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti for-galom bizton-ságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró III. Kerületi Hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A hagyomá-nyos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rend-szerrel össze-függésben a vasúti közle-kedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági eljárás.  A zajvéde-lemre vonat-kozó követel-ményeknek való megfelelés megállapítása érdekében; a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezé-sekre és léte-sítményekre megenged-hető mértékű talajrezgés megállapítá-sához; a hagyományos és a nagyse-bességű transzeurópai vasúti rend-szer részét képező vasúti pálya tarto-zékai vagy vasúti üzemi létesítmé-nyek körébe tartozó villa-mos- vagy hőenergia-ellátó rend-szerek műkö-dése során a megenged-hető mértékű környezet-terhelés megállapítása érdekében; a hagyományos és a nagyse-bességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező karbantartó létesítmé-nyekben alkalmazott műszaki berendezések és eljárások által okozott megenged-hető mértékű környezetter-helés megál-lapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékke-zelési köve-telmények betartására.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, moz-gólépcsők és mozgójárdák engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz minő-ségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, jár-ványügyi vonatkozású követelmé-nyeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szol-gáló építmé-nyek eseté-ben a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfe-lelés.
Az egészség-védelem biztosítása az Az országos településren-dezési és építési köve-telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende-letben (a to-vábbiakban: OTÉK rendelet) meghatáro-zott egyes épületszer-kezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás. 
1. Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén.
3. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén. 
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójár-dák engedélye-zésére irányuló eljárásban a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítmények-hez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójár-dák engedélye-zésére irányuló eljárásban.  A bevonás feltételeként meghatáro-zott építmé-nyekkel, berendezé-sekkel össze-függő jogsza-bályban meghatáro-zott műszaki biztonsági követelmé-nyek.  1. Ha az építési tevékenység
1.1. hatósági felügyelet
alá tartozó nyomástartó berendezést,
1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint. 
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítmények-hez kapcsolódó felvonók, moz-gólépcsők és mozgójárdák engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Annak elbírá-lásában, hogy a felszín feletti épület-rész az OTÉK rendelet 50. § (2) bekezdé-sében foglalt követelmé-nyeknek megfelel-e.  Ha a vasúti állomás épületének felszín feletti része építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekez-désében meghatáro-zott hatóság  -
A veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő tűz- és katasztrófa-védelmi köve-telményeknek való megfelelés meghatáro-zása.  Az építmé-nyekkel, berendezé-sekkel ösz-szefüggő tűz- és kataszt-rófavédelmi követelmé-nyeknek való megfelelés.  Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  21 nap
A földalatti vasúti épít-mények, a hagyományos és nagysebes-ségű vasúti rendszerek vasúti alagútjai tűz- és katasztrófa-védelmi - különös tekintettel a menekítési útvonalak, és a kiürítési szabályok - követelmé-nyeinek való megfelelés meghatáro-zása.  Az ezen épít-ményekkel, berendezé-sekkel össze-függő tűz- és - különös tekintettel a menekítési, kiürítési szakkérdé-sekre.  Ha az építési tevékenység földalatti vasúti építmények, hagyományos és nagysebességű vasutak alagútjának létesítésére, átépítésére irányul és jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  21 nap
A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítménye-inek, valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgó-járdák enge-délye-zésére irányuló eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz minő-ségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-ményeknek való megfe-lelés és a munkavég-zés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai bizton-ságra vonat-kozó jogsza-bályi előírá-soknak való megfelelés, továbbá az egészség-védelem biztosítás az OTÉK rendeletben meghatáro-zott egyes épületszer-kezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás.  Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átala-kítása esetén, és/vagy az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén, és/vagy hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészség-ügyi hatáskö-rében eljáró járási (fővá-rosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény enge-délyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e.  Ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építményre vonatkozik.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény a kulturális örökség védelme jog-szabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelő-helyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogsza-bályban meg-határozott ese-tekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.  A fővárosi és megyei kormány-hivatal örökség-védelmi hatáskörben eljáró járási hivatala  Az örökség-védelmi hatásköré-ben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Az építési engedély iránti kére-lem földtani szempontú megalapo-zottságának vizsgálata szakkérdé-sében.  Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.  A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Az üzemeltető nyilatkoza-tában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás meg-tagadása a gázipari tevékeny-séggel kapcsolatos létesítmény rendeltetés-szerű haszná-latával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezé-seknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdés-ben.  Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.  A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevé-kenység következté-ben jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény külterületen, továbbá belte-rületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy a műszaki engedé-lyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellék-letében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben megha-tározott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.  A környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatá-rozott köve-telményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.  A települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Erdőben, erdő-gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.  Az erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevé-tele a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.  A közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhi-vatal (fővárosi kerületi) megyeszék-hely szerinti járási hivatala, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal   -  -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevé-tele a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.  Budapest Főváros Kor-mányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala   -  -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a köz-útkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszün-tetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében.  Budapest Főváros Kor-mányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  A közlekedési hatásköré-ben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a létesítmény megfelel-e a külön jogsza-bályban előírt levegővé-delmi köve-telmények-nek.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény működtetéséhez használt gépek levegőterheléssel járnak.  A környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A hajózási hatóságnak a kikötő, vala-mint a komp- és révátkelő-hely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények megelőzésé-hez szüksé-ges feltéte-lek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő haszná-lati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethaszná-lati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdálko-dás jogsza-bályban meg-határozott követelmé-nyei a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvénye-sülnek-e. A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fenn-maradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és megszüntetési engedélyezé-sére, adat-változás átve-zetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárás. Annak elbí-rálása, hogy a tevé-kenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, vala-mint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védel-mére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdálko-dás és vízvé-delem jogsza-bályban meg-határozott kö-vetelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett érvényesül-nek-e. A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mester-séges vízterek létesítése esetében. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó léte-sítési, fennma-radási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdál-kodás és víz-védelem jogszabály-ban meghatá-rozott köve-telményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvénye-sülnek-e.  A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A hajózási hatóságnak a radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárása.  Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizs-gálata kérdé-sében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -  -
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajó-zási létesítmé-nyek használa-tának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.  Az államhatár rendjének fenntartha-tósága.  Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen  A városi (kerületi) rendőrkapi-tányság  A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
 -
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.  Az államhatár rendjének fenntartható-sága.  A külső határon lévő határvízen.  A határrendé-szeti kiren-deltség  A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság   -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védel-mének, vala-mint a vízi környezet radioaktív szennyező-dése ellenőr-zésének vizsgálata kérdése.  Minden esetben.  A feladó vagy induló kikötő szerinti, vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennma-radási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennma-radási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Annak elbírá-lása, hogy biztosítha-tók-e a vám-eljárás felté-telei. Az eljárás határvizet érint. Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága Nemzeti Adó- és Vámhiva-tal Központi Irányítás  -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő haszná-lati és meg-szüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Annak elbírá-lása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e. Az eljárás honvé-delmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett hajózási létesítmény engedélyezésére irányul. Honvédele-mért felelős miniszter  - 21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Az építmény elhelyezése megfelel-e a településren-dezési köve-telmények-nek és a helyi építési sza-bályzatnak. Minden esetben, kivéve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdése szerint megindított eljárás esetében. Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi ön-kormányzat jegyzője, a Fővárosi Ön-kormányzat által köz-vetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban. Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Az illetékes megyei kormány-hivatal Környezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter 21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Annak elbírálása, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Környezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter  21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Közegészség- és járványü-gyekkel kap-csolatosan.  Minden esetben.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Országos tisztifőorvos  21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Annak elbírá-lása kérdé-sében, hogy a hajózási léte-sítmény a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a hajózási létesítmény régészeti lelő-helyen, régészeti védőövezet területén, műemlé-ki területen vagy külön jogszabály-ban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Kultúráért felelős miniszter   -
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, adat-változás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljá-rásban.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fenn-maradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonat-kozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vo-natkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbírá-lása, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településren-dezési köve-telmények-nek és a helyi építési szabályzat-nak.  Új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén.  Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi ön-kormányzat jegyzője; a Fővárosi Ön-kormányzat által köz-vetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője  Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.  Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.  A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbí-rálása kérdésében, hogy biztosít-hatók-e a vámeljárás feltételei.  Ha az eljárás határvizet érint.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága  Nemzeti Adó- és Vám-hivatal Központi Irányítás   -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízisportpá-lyára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-saiban, vala-mint ezen eljárások vonatkozásá-ban a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállás-ra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljá-rásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.  Az államha-tár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte.  Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.  Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi enge-délyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől eltérés enge-délyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy biztosítha-tóak-e a vámeljárás feltételei.  Az eljárás határvizet érint.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága  Nemzeti Adó- és Vám-hivatal Központi Irányítás   -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás. Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -  -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás. Vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennye-zés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyező-dése ellenőr-zésének vizsgálata kérdésében. Minden esetben. A feladó vagy induló kikötő szerint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Határvízen üzemelő hajózási léte-sítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.  Belső határon és a magyar-horvát határ-szakaszon lévő határ-vízen az államhatár rendje fenntartható-ságának szakkérdé-sében.  Minden esetben. A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőrkapi-tányság  A hajózási létesítmény helye szerint illetékes
rendőr-főkapi-tányság 
 -
Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.  Külső határon lévő határ-vízen az államhatár rendje fenntartható-ságának szakkérdé-sében.  Minden esetben. A hajózási létesítmény helye szerint illetékes határ-rendészeti kirendeltség  A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapi-tányság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó enge-délyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezé-sek működé-sére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogsza-bályban meghatá-rozott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telek-határától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű be-rendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezé-sek műkö-désére és a légi közle-kedés bizton-ságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berende-zések műkö-désére és a légi közle-kedés bizton-ságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berende-zések műkö-désére és a légi közle-kedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési ha-tásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretenge-délyezési eljárás esetén.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi tele-pítésű beren-dezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési köve-telményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  A polgári célú repülés biz-tonsága érde-kében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési enge-délyezési eljárás és az országos építési köve-telményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó enge-délyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljá-rás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési enge-délyezési eljárás és az országos építési követelmé-nyektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Polgári célú légiközleke-désre gyako-rolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközleke-dési hatóság   -  -
A repülőtéri akadálykorlá-tozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás. Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközleke-dés bizton-ságát, így különösen a honvéde-lemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyar-ország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékeny-ségét vagy a Magyar Honvédség, illetve
a szövetséges fegyveres erők fela-datainak ellátását akadályozza-e.
Minden esetben. Katonai légügyi hatóság  -  -
A repülőtéri akadálykor-látozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás. Annak kérdésében, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működteté-séhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételek-nek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények. Minden esetben. A repülőtér fekvése szerinti illetékes rendőr-
főkapitány-ság; Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitány-ság
 -

11. Mérésügyi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A pénznyerő automaták és játékautoma-ták hitelesítési engedélye kiadására irányuló eljárás. Annak elbírálása, hogy a kérelem szerinti ké-szüléktípus megfelel-e a pénznyerő automatára, illetve a játékauto-matára vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A pénznyerő automaták és játékautomaták hitelesítésének engedélyezése során minden esetben. Szerencse-játék Felügyelet  -  -
Pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárás. A kérelemmel együtt előterjesztett etalon példány a pénztárgépek műszaki köve-telményeiről, a nyugtakibo-csátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 3-10. mellékletében meghatározott adóügyi és adójogi köve-telményeknek megfelel-e. A pénztárgép forgalmazá-sának engedé-lyezése során minden esetben. Nemzeti Adó- és Vámhivatal  - 20 nap

12. Műszaki biztonsági ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartálya-inak és tároló létesítményei-nek létesítési, használat-bavételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A tervezett tárolótartály a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesít-ményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A tervezett tárolótartály a vízbázis-védelem követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi enge-dély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés.  Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnök-ség létesít-ménye.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítménye-inek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén, ha az eljárás az alábbi létesítményeket, építményeket érinti: polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszter-elnökség létesítménye.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítményei-nek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztá-volságoknak való megfelelés.  A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása. Minden esetben annak elbírálása, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A nyomástartó berendezések létesítési, használatba-vételi, átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárása. Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó berendezés a vízbázis-védelem követelmé-nyeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
A veszélyes folyadékok vagy olva-dékok táro-lótartályainak, tároló-létesítmé-nyeinek műszaki biztonsági követelmé-nyeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembe helyezési eljárás. A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés. Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése és üzembe helyezése esetén. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesít-ményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembevételi, átalakítást követő új létesítésieljárás. A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávol-ságoknak való megfelelés. Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, üzembevétele, átalakítását követően új létesítési eljárás esetén. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A távhőszolgál-tatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiak-ban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás. Annak vizsgálata, hogy a közút terüle-tének nem közle-kedési célú igény-bevétele, valamint a létesítmény a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. A fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút területén, az alatt vagy felett, valamint a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren belül tervezett távhővezeték nyomvonalának vagy biztonsági övezetének kijelölése esetén, ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájáru-lásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Fővárosi ön-kormányzat főjegyzője  -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári célú légi közle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a polgári célú légi közlekedés biztonságára.  Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhely-től, rádiónavi-gációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezkedé-sének, magas-ságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása az állami célú légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és az állami célú légiköz-lekedés biztonságára.  Távhővezeték nyomvonala, biztonsági övezete magyaror-szági repülőtértől, fel- és leszálló-helytől, rádió-navigációs ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelölése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárás.  A vezeték megvalósítása a jogszabály-ban rögzített tűzvédelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden eljárásban.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesít-ményeinek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltet esetében tárolótartály létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartá-lyainak és tároló létesítménye-inek létesítési, használatba-vételi és átalakítási engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és tűztávolsá-goknak való megfelelés.  Éghető töltetű nyomástartó berendezés létesítése, használatba-vétele és átalakítása esetén.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap

13. Népegészségügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás. Az állam-határ rendjének fenntart-hatósága. A belső határon és a magyar-horvát határ-szakaszon lévő határvízen. Rendőrkapi-tányság Rendőr-főkapitány-ság  -
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás. Az állam-határ rendjének fenntartha-tósága. A külső határon lévő határvízen. Határrendé-szeti kirendeltség Rendőr-főkapitány-ság  -
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás. A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszé-lyezteti-e a hajók közlekedését. Dunai, tiszai, balatoni, valamint Velencei-tavi fürdőhely esetén. Vízirendészeti rendőrkapi-tányság Rendőr-főkapitány-ság  -
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás. A természetes vizek minősé-gének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás. Az államhatár rendjének fenntartható-sága. Belső határ-szakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen. Rendőrkapi-tányság Rendőr-főkapitány-ság  -
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás. Az államhatár rendjének fenntartható-sága. A külső határon lévő határvízen. Határrendé-szeti kirendeltség Rendőr-főkapitány-ság  -
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás. A vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszé-lyezteti-e a hajók közlekedését. Dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén. Vízirendészeti rendőrkapi-tányság Rendőr-főkapitányság  -
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás. A természetes vizek minősé-gének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezé-sek megálla-pítása. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Fürdővízprofil megállapítá-sára, felülvizs-gálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárás. A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Természetes vizek minőségének védelme érdekében lefolytatott eljárás. A természetes vizek minő-ségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A biocid termék nemzeti enge-délyezési eljárásában. Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem ható-anyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxiko-lógiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata. A biocid termé-kek forgalma-zásáról és felhaszná-lásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiak-ban: 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerint lefolytatott eljárásokban. Pest Megyei Kormány-hivatal  -  -
A biocid termék egyszerűsített engedélyezési eljárása. Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxiko-lógiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban. Pest Megyei Kormány-hivatal  -  -
A biocid termék kölcsönös elismerési eljárása. Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem ható-anyag anya-gainak a nem cél élő szerve-zetekre gyakorolt ökotoxiko-lógiai hatá-sának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedé-sének vizsgálata. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban. Pest Megyei Kormány-hivatal  -  -
A biocid termék engedélyének visszavonására, felülvizsgálatára és kis vagy nagy mértékű módosítására irányuló eljárás. Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxiko-lógiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedé-sének vizsgálata. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban. Pest Megyei Kormány-hivatal  -  -
A biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó eljárásban történő engedélye-zése. Biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxiko-lógiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedé-sének vizsgálata. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint lefolytatott eljárásokban. Pest Megyei Kormány-hivatal  -  -
Természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárás. Annak elbírálása, hogy a fürdővíz használatának engedélye-zése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e. Dunai és tiszai fürdőhely esetén. Honvédele-mért felelős miniszter  - 21 nap
Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás. Annak elbírálása, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e. Dunai és tiszai fürdőhely esetén. Honvédele-mért felelős miniszter  - 21 nap

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A nyugdíjfo-lyósító szerv vagy a központi nyugdíjbizto-sítási szerv hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása, felülvizsgálata és a hozzátartozói nyugellátások feléledése.  Az egészségi állapot.  A nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó, egészségi állapotra tekintettel megállapítható ellátások megállapítása, feléledése és felülvizsgálata iránti eljárásban, ha a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének nincs olyan hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, amely megállapítja, hogy az igénylő, illetve - felülvizsgálat esetén - az ellátásban részesülő személy egészségi állapota megfelel az ellátásra jogosító feltételeknek. Ha a rehabilitációs szakértői szerv egy évnél nem régebbi hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye szerint az igénylő, illetve az ellátásban részesülő személy egészségi állapota nem felel meg az ellátásra jogosító feltételeknek, a szakhatóságot csak akkor kell megkeresni, ha az igénylő az igénybejelentéshez csatolja, illetve az ellátásban részesülő személy az eljárás során benyújtja a háziorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy az egészségi állapota az utolsó vizsgálat óta rosszabbodott.  A fővárosi és megyei kormány-hivatalnak a kérelmező, illetve az ellátásban részesülő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, orvosszak-értői szerv-ként kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatala   - 30 nap

15. Szociális ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon
eljáró szakható-ság
Állás-foglalás beszerzési határidő
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-delmi szolgál-tatók, intéz-mények és hálózatok hatósági nyilván-tartásba (e táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vonatkozó hatósági eljárások. Támogatott lakhatás esetén az ellátás helyé-re, fejlesztő foglalkoztatás esetén a fog-lalkoztatási helyre, egyéb esetben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesí-tése. Nappali szociális ellátásnak, bentlakásos szo-ciális intézményi ellátásnak, - a szociális igaz-gatásról és szociális ellá-tásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja - támogatott lakhatásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, gyermekek esélynövelő szolgáltatásának, bölcsődei ellátásnak, napközbeni gyermekfelügye-letnek, alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti otthonának, gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, kivéve
a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, foglalkoztatási helyet) nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé teszi, és
d) a külső férőhelyeket, a félutas házat, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, és a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  - Időszakos férőhely-bővítés esetén és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermek-otthon esetén 5 munkanap.
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüg-gésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesí-tése. Nappali szociális ellátással, bent-lakásos szociális intézményi ellá-tással, bölcső-dével, mini bölcsődével, gyer-mekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
c) az adatmó-dosítás célja valamely e sor szerinti szolgál-tatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó köve-telményeket korábban nem vizsgálták meg, vagy
d)ha a férőhely-szám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  - Időszakos férőhely-bővítés esetén 5 munkanap
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüg-gésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. Fejlesztő foglal-koztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoz-tatási hely bejegyzése, kivéve, ha az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban már vizsgálták, vagy a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -  -
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüggés-ben az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
a) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módo-sítása, vagy
c) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -  -
           
           

 

 

 

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web