2024. április 16., kedd

UJ HONLAP BANNER 250 100

Sas-GaborAz üzleti tervek költségsoraiban a legkisebb költségelem lehet a világítás korszerűsítése, ugyanakkor arányaiban akár a legnagyobb energiamegtakarítás érhető el vele gyorsan, egyszerűen.

A gazdasági termelés gyakorlati részeként az elmúlt években folyamatosan tetten érhető volt az a vezetői, döntéshozói szándék, hogy a folyamatokat rendszeresen racionalizálják, fejlesszék, korszerűsítsék, hogy időt, pénzt, a felhasznált energiát csökkentsék, ésszerűsítsék a gyártástechnológiai folyamatokat. Ennek elemeit általában a klasszikus megoldások között lehetett észrevenni.

Manapság a lehetőségek tovább bővülnek, a technológia minden területén robbanásszerű fejlődés figyelhető meg. Az energetika prioritást jelent nemcsak a vállalatvezetők, de a magasabb döntéshozók, sőt Európa és a világ számára is.

Sok megoldás létezik a gáz-, az elektromos energia, a szennyvíz, a sűrített levegő racionalizálására, de talán a legegyszerűbb és leggyorsabb, továbbá a legnagyobb energiamegtakarítás érhető el a világítás korszerűsítésével.

A VILÁGÍTÁSKORSZERŰSÍTÉS LÉPÉSEI

Miután a döntés megszületik, és az elhatározást tettek követik, akár teljes vagy részleges felújításban gondolkodnak, ajánlott ma már – és törvényi kötelezettség is egyben –, hogy a döntéshozók szakember tanácsát kérjék: lehet az energetikus, energetikai szakreferens vagy más egyéb kompetens szakember.

Abban az esetben, ha a fejlesztések során első lépésben csak a világítást korszerűsítik, az energetikus – együttműködő partnerként – általában világítástechnikai mérnököt vagy egyéb, a szakterülethez naprakészen értő, termékismerettel, gyakorlati tapasztalatokkal, referenciákkal bíró szakember aktív segítségét veszi igénybe.

vulkanpark 04Felmérés

A megbízó szempontjait figyelembe véve előzetes tájékozódás után megvizsgálják az adott épület, gyártócsarnok vagy más egyéb objektum jelenlegi fizikai, villamos kiépített hálózati állapotát, a természetes fényviszonyokat, a későbbi ésszerű megoldási lehetőségeket, a helyszínen folyó munkavégzés jellegét, a munkaállomások elrendezését, a lámpatestek helyét, magasságát, a fény színhőmérsékletét, illetve a mért fény mennyiségét. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, követelmények figyelembe vételével elvégzik a felmérést, ami a felsoroltakon túl még sok egyéb szempontot is szem előtt tart (káprázás, egyéb veszélyforrások, speciális körülmények, hőmérséklet stb.).

A felmérés dokumentálása egy összetett szakmai korszerűsítési tervjavaslat. Két részből áll: az egyik eleme az energetikus által javasolt feladatok sora, amelyek egyik része költségmentesen a hálózat, a szerződések és a számlatörténet vizsgálatából áll, valamint a levont konzekvenciákból: indukál akár villamos-, akár gázkvóta lekötés módosítást vagy szezonális igazítást a termelési, megrendelési folyamatokhoz, vagy néhány esetben visszaigénylést is, jelentős költségeket megtakarítva és elkerülve a büntetési szankciókat.

Cselekvési terv

A világításkorszerűsítés másik eleme egy „cselekvési terv" elkészítése, ami már szorosan kapcsolódik a bevont szakember megállapításai alapján összeállított világításkorszerűsítési javaslathoz. Fontos megjegyezni, hogy manapság a LED világítótestek elterjedésével a szakmai munka átalakult: nagyon sok gyártó nagyon sok terméke érhető el a piacon, nehéz naprakészen minden termék folyamatosan fejlődő paraméterét ismerni, és a megrendelő igényei szerint ár-érték arányban a legjobbat ajánlani.

Egy terméket általában 10-12 fizikai paraméter jellemez, ha egy is változik, az akár a termék alaptulajdonságát, garanciaidejét és az árát is nagymértékben befolyásolhatja.

vulkanpark 06Laikus számára az árajánlatok között felelős, jó döntést hozni nehéz, ezért mindenképpen javasolt tapasztalt szakember bevonása, próbavilágítás kiépítésének kérése vagy egy korábbi referenciamunka megtekintése, ajánlás, vélemény kérése.

A terv fontos alappillére a korábbi felmérés alapján (raszterpontokon, hiteles fénymérővel végzett fénymérés sötétben, fotókkal illusztrálva, megvizsgálva a jelenlegi lámpatesteket, a hálózat állapotát stb.) megtervezett Relux vagy Dialux világítási terv, amelyben jól áttekinthetők, modellezhetők az elvárt fényviszonyok, a megrendelővel egyeztethető, és a kivitelezés után is minden adatában számon kérhető, mérhető, dokumentálható mérési jegyzőkönyvek révén. Ennek a dokumentációnak fontos része, hogy minden javasolt, ajánlott termék „termékadatlapja" mellékelve legyen, amiben pontosan, részletesen megtalálható minden terméktulajdonság a színhőmérséklettől a garanciaidőig egyaránt.

A LED FÉNYFORRÁSOK ELŐNYEI

A LED fényforrások ma már akár 80%-os energiamegtakarításra (izzók kiváltása E27 esetén) is alkalmasak, de a legrosszabb esetben is 20-50% körülire a fénycsövek esetében.

Az ajánlatok elbírálásakor fontos mérlegelni, hogy a javasolt termékek lehetőségei, a jelenlegi hálózati kiépítettséget figyelembe véve alkalmasak-e az elvárt eredmény elérésére.

vulkanpark 02Sajnos előfordulhat, hogy a hálózati rendszert is módosítani kell, amely esetben a korábban jónak ítélt ajánlat az egyéb költségekkel nagyságrendekkel drágább lehet, mint egy esetlegesen korábban másféle, drágább termékeket javasolt ajánlat hálózati módosítások nélkül.

A garanciaidő szintén fontos termékmeghatározó tényező, mert konkrét esetekben egy garancia időn belüli lámpacsere állványozással, a termelés részleges leállításával a későbbiekben sokba kerülhet, az egyéb kellemetlen járulékos problémákról nem is beszélve.

Kevesen tudják, de a LED fényforrásokat manapság „bioaktív" fényként definiálják, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavállalók teljesítményére, hangulatára, a termelékenységre együttesen is hatással van. Rosszul paraméterezett világításkorszerűsítés a későbbiekben komoly pénzügyi veszteségeket okozhat, befolyásolhatja egy munkahely munkavállalói megtartó erejét, mely szempont manapság egyre jobban felértékelődött, a fáradékonyságról, a minőségi munkavégzésről, általános hangulatról nem is beszélve.

KORSZERŰSÍTÉSI PÉLDA

Sok esetben a fényviszonyok nem felelnek meg a követelményeknek a felmért adatok alapján, alulméretezettek (avulás, időarányos fényveszteség stb.), így korszerűsítéskor ezeket a hiányosságokat orvosolni kell, ugyanakkor az energetikai szempontok sérülhetnek ilyenkor. Egy konkrét példán talán jól illusztrálható a probléma.

Raktár: a mért fénymennyiség 50 lux. Fénycsövek világítanak, megsárgult, töredezett búrákban. Ideális esetben ugyanezt a fénymennyiséget LED fénycsővel új lámpatestben nagyságrendileg feleannyi fogyasztással meg lehet oldani.

Probléma: az előírás raktárban 150 lux, a fényforrások teljesítményét növelni kell, hogy elérhető legyen az előírt fénymennyiség, ami azt eredményezi, hogy akár több vagy ideálishoz közeli esetben ugyanannyi lesz a fogyasztás, mint a jelenlegi helyzetben.

Ilyen esetekben segíthet, ha kiegészítő lehetőségekkel javítjuk a megtérülési mutatókat, például jelenlét- és mozgásérzékelőkkel, teljes világításvezérléssel, akár épületautomatikával integrálva. Így további jelentős megtakarítás érhető el.

ÉRDEMES BELEVÁGNI

vulkanpark 07Ha tehát a szándék megvan a korszerűsítésre, egyértelműen kimutatható a megtérülés, esetleg forráshiány vagy csak más az elsődleges prioritás az adott év üzleti tervében, akkor van lehetőség külső forrás igénybevételére, ami többletköltséget nem jelent, ám az addig rossz hatékonysággal működő rendszerekre feleslegesen elköltött pénzt részben az új rendszer finanszírozására lehet fordítani, ami később megtakarítást eredményez.

Kompromisszumra olykor szükség van, de az kijelenthető, hogy az esetek többségében a korszerűsítés végén a mérleg pozitív.

Ma már szinte kivétel nélkül minden régi lámpatest kiváltható LED fényforrásra, méghozzzá leggyakrabban kompromisszumok nélkül. Egyértelműen kijelenthető, hogy a döntés meghozatala előtt érdemes az energetikai korszerűsítés mindegyik elemét figyelembe venni alapos előkészítő munka és szakemberek aktív, együttműködő segítségével vagy szakvéleményével alátámasztva.

 

 

 

Keresés