2024. június 17., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

Eptech 2017 08-9 B1 tartalomTartalom

  • A szakma hírei

JEGYZET

  • Legyünk mégis optimisták!

OKOS VÁROSOK

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ

MŰEMLÉKVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM

ÉPÍTŐANYAG

  • Egy hőszigetelt épület előnyei
  • A legnagyobb sebességi fokozatban a Lindabbal
  • A hőhídszigetelés ABC-je
  • Online számíthatjuk a Ψ-értéket az Isokorb elemekhez
  • Felújítás gyorskötő anyagokkal

TŰZVÉDELEM

IRÁNYTŰ

ÉBSZ

 

 

 

Szeman-GyorgyMinőség és érdekvédelem – e két jelző mentén értékelhető Széman György munkássága, amely egyéni életútjában meghatározó és mérvadó volt.

Munkáját alázattal, szorgalommal, de még inkább teljes odaadással végezte, minden pillanatában arra gondolva – tökéletes legyen. A Magyar Termék Nagydíj egyik alapítójaként, az INDUSTORG-Védjegyiroda Minőségügyi Kft. ügyvezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai védjegykultúra meghonosításában és fejlesztésében, illetve a fogyasztóvédelem erősítésében. Lebonthatatlan hidat épített a gazdasági élet szereplői, a döntéshozói szakpolitika és a fogyasztók érdekeiért küzdő szervezetek között.

Évtizedekig a Magyar Üvegipari Szövetség főtitkára, több éven át alelnöke majd elnöke volt a Magyar Építőanyag Szövetségnek. Tevékenységével, szakmai tudásával nagyban hozzájárult a hazai építőanyag-ipar szereplőinek összefogásához, érdekeinek képviseléséhez.

A civil szakmai érdekvédelem területén végzett eredményes munkájáért Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Széman Györgynek.

 

A Magyar Építéstechnika szerkesztősége megrendülten búcsúzik Széman Györgytől, aki szakértőként, szerzőként hosszú éveken át segítette munkánkat.
Emlékét megőrizzük! 

 

 

Ázás, penészedés és statikai gondok, amiről leginkább csúnya repedések árulkodnak – ezek a legjellemzőbb hibák, amik az átadást követően aránylag hamar, de legfeljebb pár éven belül jelentkeznek a rosszul megépített épületen" – mondja Homolya Gergely, az OTP Ingatlanpont újépítésű ingatlanokkal foglalkozó projektmenedzsere.

Tudtukon kívül óriási kockázatot vállalnak tehát azok, akik megfelelő referencia, vagy releváns tapasztalat nélküli kivitelező által épített ingatlanok közül válogatnak saját szakállukra. Ilyen esetekben jellemzően nehezebb a garanciaigények érvényesítése is, osztja meg tapasztalatát Homolya Gergely.

Bővebben...

A kormány meghatározta a Dunakanyar kiemelt turisztikai térségbe tartozó településeket, valamint elfogadta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, a 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot - derül ki a Magyar Közlönyben augusztus 18-án közzétett kormányhatározatból.

A határozat szerint 70 település tartozik a Dunakanyar kiemelt turisztikai térséghez, ahol a következő években 35 fejlesztést terveznek 69,81 milliárd forint hazai forrásból származó támogatással.

Bővebben...

Measz4Az egyes építőanyag szegmensek 2017. első félévi teljesítménye és piaci tapasztalatok: stabil forgalombővülés mentén a beruházók egyre inkább figyelembe veszik a várható üzemeltetési költségeket is.

Vidor Győző, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) elnöke szerint a beruházók egyre tudatosabban választanak terméket és egyre inkább figyelembe veszik az épület várható üzemeltetési költségeit. Ez különösen a falazatok, a homlokzati hőszigetelések és az épületgépészeti megoldások terén tapasztalható.

Bővebben...

REGIO-EARTH2017. augusztus 19–20-án rendezték meg a REGIO EARTH - 1. Közép-európai Vályogépítészeti Fesztivált az oszkói szőlőhegyen a vándorfesztivállá alakult Gyüttment Fesztivál előeseményeként. Hazánkban és a tágabb európai térségben is egyre többen érdeklődnek a vályogépítészetben rejlő lehetőségek iránt. Ki építtetőként, ki kivitelezőként, ki kutatóként, oktatóként. 2017 nyarán a szervezők elérkezettnek látták az időt arra, hogy együttes erővel megvizsgálják hol is tartunk most.

Bővebben...

IMG 1475Huszonöt kőműves szakmát oktató szaktanár és gyakorlati oktató vett részt 2017 augusztus végén kéthetes németországi szakmai továbbképzésen a Traunsteini Gyakorlati Képzőközpontban. A Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara gyakorlati oktatási centrumában a kőműves, ács, asztalos és útépítő szakmák mellett autószerelő, szerkezet- és karosszérialakatos, valamint fodrász, szépségápoló és irodai alkalmazottak un. üzemen kívüli gyakorlati képzése történik.

Bővebben...

2015 őszén Budapest Főváros Önkormányzata elindította egy nagyléptékű, Horizon 2020 pályázati forrásokat megcélzó okos város projekt kidolgozását. 2015 december végére készült el a kiinduló szakmai vízió, amely a későbbi pályázat budapesti alapját és fő gondolatait fogalmazta meg.1

Ebben a rövid összefoglalásban a projekt három szakaszát mutatjuk be. A Budapest részére kidolgozott elméleti modell indította el a konzorciumépítés alapjául szolgáló párbeszédeket. A modellt megtámogató technológiai környezet víziója tette lehetővé a különböző érdeklődő városoknak, hogy saját meglévő vagy tervezett technológiai projektjeik egymást erősítve találjanak egymásra. Az első két szakasz után a munka városközi kooperációvá alakult, közel 40 szereplő fél éves munkája segítségével készült el a közel 300 oldalas koncepció, amelybe a partnervárosok beolvasztották saját elképzeléseiket, illetve közelítették a különböző technológiai lehetőségeket és elvárásaikat. Az elkészült pályázat villámportréja remekül illusztrálja, hogyan simíthatók össze a különböző városok saját elképzelései, hogy teljesen új, egységes egészet tudjanak alkotni.

Bővebben...

Kiskastely-eszaki-fobejaratMajd tíz év előkészítési, szakértői és tervezési munka után valósulhatott meg a fertődi kastélyegyüttes különálló épületcsoportjának tervezése és kivitelezése. A harmadik, befejező fejlesztési ütem során a Jószágkormányzói épület és azt a Narancsházzal összekötő, földszintes épületrész visszaépítésével az épületegyüttes elnyerte végleges formáját.

A Narancsház, a Víztorony, a Bábszínház műemléki rekonstrukciója és rehabilitációja már korábban elkészült. A keleti összekötő szárny modern építészeti eszközökkel és funkciókkal helyettesíti a nem rekonstruálható épületrészeket. Az épületek által határolt tér az Esterházyak korának hangulatát idézi, ahogyan a teljes rekonstrukció híven tükrözi a műemléki és régészeti kutatások eredményeit. A munka során sikeres volt a számos közreműködő, az építtető, a tervező, a projektvezetés és a kivitelezési munkákat végzők, valamint a műemlékvédelmi felügyelet folyamatos és konstruktív együttműködése. Ez a rekonstrukciós feladat az átlagosnál nagyobb szakértelmet és gondosabb előkészítést kívánt. A munkálatokat részletes kivitelezési tervek alapján és a hatósági jóváhagyás után kezdték meg.

Bővebben...

Korunk számtalan megközelítésben igyekszik megoldani az urbanizáció ökológiai problémáit. A különböző mozgalmak, irányzatok egyben megegyeznek: a növényzet előnyös hatásainak – nemcsak városi környezetben – előtérbe helyezésével.

LeczovicsAz emberiség mindig is szoros kapcsolatban állt a természettel, bár sokáig csak a természet meghódítása, „leigázása" volt a cél. A 20. század harmincas éveitől a különböző tudományágak, gyakorlatok tudatos együttműködésével a természet meghódítása helyett a természetes környezet kibővítése, reaktiválása, a hagyományos beépítések monotonitásának feloldása, a környezetvédelem szempontjainak előtérbe helyezése került előtérbe. Számos új tudományág jött létre, így például maga a környezetvédelem vagy a természetközeli építési módok.

Bővebben...

Keresés

mehi-banner-media 120x240