2024. július 18., csütörtök

UJ HONLAP BANNER 250 100

DSC 001Több mint tízezer négyzetméter alapterületű iskola épült Szombathelyen, melynek megvalósítását uniós és egyházi források biztosították. A kivitelezésre 13 hónap állt rendelkezésre, az eredmény az együttműködő cégek mesterségbeli tudását dicséri.

A szombathelyi Brenner János Általános Iskola és Gimnázium új épületének felépítésére egy sikeres pályázatnak köszönhetően nyílt lehetőség. A projekt támogatott részének összege 2,2 milliárd forint, amelynek száz százalékát az Európai Unió és a magyar állam biztosította. Sor került emellett a szalézi kollégium épületének oktatási célú átalakítására is, amit a Szombathelyi Egyházmegye saját forrásaiból finanszírozott. A komplett kivitelezési munka elvégzésére a megbízást a West Hungária Bau Kft. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. kapta.

Kivitelező cégek

A kivitelezési munkát a WHB és a ZÁÉV által alkotott konzorcium végezte. 1997-ben a West Hungária Bau Kft.-vel kezdődött a WHB sikertörténete, amely mára a magyar építőipari piac egyik meghatározó szereplőjévé vált, és egy igazi cégcsoporttá nőtte ki magát. Az elmúlt 20 évben a mára már 300 fő feletti csapatuk nagy tapasztalatot szerzett műemlék jellegű épületek felújításában és ipari, kereskedelmi, logisztikai létesítmények (csarnokok, bevásárlóközpontok) generálkivi-telezésében is.
A Záév Építőipari Zrt. szintén a hazai építőipar jeles képviselője, immár 67 éve formálja épített környezetünket. Minőségi munkavégzésével kivívta mind a megrendelők, mind a szakma megbecsülését, melyet számos díj és elismerés is bizonyít. Fő profilja a magasépítési fővállalkozás és generálkivitelezés, de a tevékenységi köre kiterjed egyéb építési munkákra, közműépítésre, műemléki felújításokra, geotermikus energiahasznosítás kivitelezésére, illetve kereskedelemre is.
A két cég által alkotott konzorcium már számos kivitelezés során bizonyította felkészültségét, együttműködési készségét.

A 24 tantermes általános iskola és gimnázium alapterülete 8313 négyzetméter, ennek része a csaknem 1350 négyzetméteres tornacsarnok. Az átalakított kollégium nettó alapterülete pedig 1712 négyzetméter.

A tantermek mellett 11 csoporttermet, laborokat, valamint szertárakat, könyvtárat, öltözőket és egy főzőkonyhás éttermet alakítottak ki.

Iskolatörténet

A Brenner János Általános Iskola 2008. szeptember 1-jétől a Püspöki Általános Iskola jogutódjaként, többcélú intézményként működik. Az iskola elődjét – négy évfolyamos elemiként – Szabó Imre szombathelyi püspök alapította 1872-ben fiúk számára. Az egyházi iskolák 1948. évi államosítása után az épületben különféle intézmények működtek. A rendszerváltással ismét zsibongó gyermeksereg költözhetett az ódon falak közé. Dr. Konkoly István megyéspüspök 1992-ben újraindította a nevelő-oktató munkát az államtól visszakapott épületben, immár nemcsak fiúk, hanem lányok részére is. Majd 1996-tól tovább bővült az iskola. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos katolikus szellemiségű intézmény. Nevelési elveinek alapja a keresztény vallási és erkölcsi értékek tisztelete.

Az építmény főbb jellemzői

A tervezett rendeltetés ellátásához a novíciátus épületének teljes elbontása, valamint a kollégiumépület átalakítása és bővítése vált szükségessé. A fejlesztés célja az volt, hogy a modern kor követelményeinek megfelelő oktatási intézményben tanulhassanak a gyerekek. Az új épületegyüttes egy építészetileg hangsúlyos, modern közösségi térként is funkcionál.

DSC 9712

MTL-2434236-RA Szombathelyi Egyházmegye megbízásából a terveket a Mátis és Egri Tervező Kft. készítette el. Az épületegyüttes két, egymástól jól elkülöníthető részből áll. A volt kollégiumi épületrész kéttraktusos, hagyományos téglafalazatokkal épített magas tetős épület, amely alagsor + magasföldszint + 2 emelet kiterjedésű. Átalakítása során jelentős szerkezeti átalakítás nem történt, a változások szerkezetileg csak utólagos nyíláskiváltásokat, illetve födémmegerősítéseket jelentettek.

MTL-2433798A homlokzatot felújították, de megjelenése változatlan maradt. Az épületrészben szaktantermek és igazgatási helyiségek találhatók. Az új iskolaépület monolit, illetve előre gyártott vasbeton oszlopokkal szerkesztett vázas szerkezetű épület, amely alagsor + földszint + 2 emelet kiterjedésű, túlnyomórészt magas tetővel fedett.

Az épületrészt a meglévő, átalakítandó volt kollégium épületrésszel a földszinten zárt folyosó köti össze.

MTL-2433917Az épületben 24 tantermet alakítottak ki, a mai kornak mindenben megfelelő informatikai berendezéssel, valamint elkészült egy többfunkciós tornaterem is. A beépített elválasztó szerkezetek segítségével egy időben akár több osztály is tud tornaórát tartani a teremben, de ha szükség van rá, akár bajnoki kézilabda-mérkőzést is le lehet játszani benne. Az épület mészkő homlokzati kőburkolatot kapott a 24 tantermes épületrészen, valamint az összekötő folyosó oldalfalán.

Az alagsorban komplett öltözőrendszert építettek, mely egyszerre akár több osztály számára is biztosítja az öltözési lehetőséget. Minden öltözőhelyiséghez tartozik külön vizesblokk is.

Ezen a szinten alakítottak ki két tornatermet is. A „féltornateremben" az alsó tagozatos tanulók, míg a „gyógytestnevelési teremben" a gyógytornára szorulók végezhetik el a gyakorlatokat. A testnevelő tanárok irodái szintén itt találhatóak.

MTL-2434113-RAz épület földszintjét kimondottan a közösségi terek előtérbe helyezése jellemzi. Itt van lehetőség az aulában/előcsarnokban az egyes iskolai, egyházi rendezvényeket megtartani, de ezen a szinten van a felszentelt kápolna bejárata és a főzőkonyhás étterem is.

A földszintről van lehetőség kimenni az újonnan épült iskolaudvarra, a kinti kézilabdapályára és a játszótérre, valamint a felújított, volt kollégium épületbe egy összekötő folyosón lehet átmenni.

Az épület 1. emeletén laborok, szertárak, valamint a tantermek egy része, 2. emeleten a csoporttermek és a tantermek találhatók.

MTL-2434292-RAz épület kialakítása során teljes egészében ügyeltek a mozgáskorlátozott emberek közlekedésére. Egy akadálymentes lift beépítésével mindenki számára lehetővé vált a közlekedés a tornateremből a 2. emeletig.

Kivitelezés

A kivitelezésre összesen 13 hónap állt az építők rendelkezésére. A munka első fázisában a tornaterem és a 24 tantermes épület szerkezetét kellett megépíteni. Az organizációs terv szerint két toronydaru is segítette a kivitelező munkáját. A nagyméretű földmunkák után készültek el a csatorna- és egyéb közművezetékek a megfelelő rácsatlakozásokkal. A homlokzat kőburkolásával egy időben megindult az épület körüli létesítmények kivitelezése is. Elkészültek a parkolók, járdák, kültéri sportpályák, kerítések, dísztér alapjai, majd végső burkolásuk.

Téglafalazat

MTL-2433959Az épület teherhordó és kitöltő falazatait, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 440 mm falvastagságban, ásványgyapottal töltött kézi falazóblokkból, ragasztóhabba falazva POROTHERM 44 T Profi Dryfix kézi falazóblokkal kellett elkészíteni.

Ez a téglaszerkezet nagyon jó hőszigetelő képességgel rendelkezik, mivel az üregek ásványgyapottal vannak kitöltve, hátránya viszont, hogy jelentősen lecsökkent a kerámia tartóváz.

Homlokzati és beltéri kőburkolás

A homlokzati kőburkolat tartószerkezetének a fenti téglába való rögzítését az átlagosnál hosszabb menetes szár beragasztásával lehetett megoldani. A kivitelezés megkezdése előtt húzópróbákkal igazolták, hogy a fenti téglára a 3 centiméter vastag homlokzati mészkőburkolat rögzíthető.

Az adott projekten nehézséget, a kiemelkedő figyelmet valójában a régi és az új kő rusztikus harmóniájának megteremtése jelentette. A meglévő, évek óta ledepózott süttői mészkő újrahasznosítása, átszabása, csiszolása és a nagyon szépen erezett Római travertin kapcsozott technológiás rögzítése nagy kihívás volt. Mindezt úgy kellett kivitelezni, hogy egységet alkotva exkluzív, elegáns és antik hatást keltsen.

Födémszerkezet

A vasbeton födémlemez C25/30-16-F2 betonból, betonszivattyús eljárással, vibrátoros tömörítéssel, 30 centiméter vastagságban készült monolit technológiával.A födémben súlycsökkentés érdekében Cobiax födémkönnyítő elemet helyezték el, így a kikönnyített rész egyharmaddal csökkentette az adott födém tömegét.

A kikönnyített födém esetén az építkezés helyszínén két félből összeszerelt üreges polietilén „labdákat" építettek be a födémbe, ami jelentősen csökkentette az adott födém önsúlyát. Ezt a technológiát az 1990-es évek végén Svájcban dolgozták ki.

MTL-2434002Tantermi szabályozható világítás

Az energiatakarékosságot figyelembe véve az oktatótermek mesterséges világítását korszerű, elektronikus előtéttel rendelkező, szabályozható lámpatestek biztosítják.
A szabályozhatóságnál a külső természetes világítás hatását és a jelenlétérzékelést is figyelembe vették. A táblavilágítást helyi, kézi kapcsolással látták el.

Napelemes rendszer

Az új épület tetőszerkezetén napelemes villamosenergia-ellátó rendszer készült a villamos hálózatra termelő inverterekkel. Az épület adottságaihoz igazodva a rendszert két egységben szerelték fel az iskolaépület déli és nyugati tetőzetére. A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer az áramszolgáltatói hálózatra csatlakozik.

Geocell üveghab kavics

Az új épületrészen 20 centiméter vastagságban a vasalt aljzatbeton alá geocell üveghab kavics került, melynek különlegessége, hogy újrahasznosított régi üvegekből nyerhető, könnyű, formatartó, öregedésnek ellenálló és kiválóan alkalmas teherhordó hőszigetelésre a padozatok alatt. Az üveghab átveszi a kavicstöltés drénfunkcióját, helyettesíti a sávalapozást és a külső hőszigetelést a talaj felé.

Sportparketta

A sportcsarnokban Graboplast SpringAir Elite sportparketta készült, melynek vastagsága 41 milliméter és FIBA minősítéssel rendelkezik. Sajátossága, hogy többféle sportverseny céljára alkalmas, például kosárlabda, kézilabda, röplabda, futsal stb. Felső része egy háromrétegű sportparketta, amely felépítése révén kiváló mérettartási tulajdonságokkal rendelkezik.

A projekt megvalósításában részt vevők

Megrendelő: Szombathelyi Egyházmegye
Kivitelező: West Hungária Bau Kft. – ZÁÉV Építőipari Zrt. (konzorcium)
Tervező: Mátis és Egri Tervező Kft.
Kiemelt alvállalkozó k:
Elios Innovatív Energetikai Zrt. – komplett napelemes rendszer kivitelezése
Kőért Kft. – homlokzati és beltéri kőburkolás munkái
Zala Elektro Kft. – erős- és gyengeáramú kivitelezés

Speciális, 9 rétegben felhordott, nagy kopásállóságú sportlakkja biztosítja a csapatsportágakhoz elengedhetetlen optimális csúszási/tapadási viszonyt. Kiváló energiaelnyelő aljzata révén a rendszer hatékonyan védi a sportoló ízületeit, miközben maximálisan támogatja a kimagasló sportteljesítményt.

Granuflex burkolatú sportpálya

A sportpályákon Granuflex EPDM borítású gumiburkolat készült. Az öntött gumiburkolat előnye a hagyományos gumilapokkal szemben, hogy egyöntetű és esztétikus hatású felületet ad. A felső rétegében beépített, anyagában színezett EPDM gumigranulátum pedig kopásálló, színtartó és UV-stabil. Emellett vízáteresztő és ütéscsillapító tulajdonsággal rendelkezik.

Elastopave burkolat

Az iskola udvarán a pihenőövezetben a padok alatt Elastopave burkolat készült, amelyik egy műgyantával kevert gyöngykavics burkolat. Leghasznosabb tulajdonsága vízáteresztő képessége, továbbá légáteresztő és nagy mechanikai terhelhetőséggel is rendelkezik. Kiküszöböli a beton, az aszfalt és a makadám burkolatok vízzáró tulajdonságát, lehetővé teszi a csapadékvíz szabad beáramlását a talajba. Rugalmas kötőanyagának köszönhetően csökkenthető a környezet zajterhelése.

A kivitelezők a szerződésben vállalt feltételeket teljesítették, 2015 szeptemberében megkezdődhetett a tanítás a 24 tantermes Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban.

 

Dénes Balázs
műszaki igazgató
West Hungária Bau Kft.

Strobl Ákos
projekt főmérnök
ZÁÉV Építőipari Zrt.

 

 

 

Bemutatkozás

A Magyar Építéstechnika az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), valamint a Magyar Építőanyag és Építőipari Termék Szövetség (MÉASZ) hivatalos lapja. Iránymutató szakfolyóirat a magyarországi építőipar teljes szférájára. Gyakorlati beállítottságú, az építőipar valamennyi területével – a tervezéstől az alapanyaggyártáson keresztül a magas- és mélyépítő-ipari kivitelezéséig, ezek műszaki fejlesztéséig – számos szakmai témával foglalkozó, általános építőipari műszaki-kereskedelmi szakfolyóirat. Beszámol a szakterület műszaki fejlődéséről, az új technológiákról és termékekről, megoldást kínál a felvetődő problémákra. Rendszeresen tudósít az építőipar fontosabb hazai és külföldi eseményeiről, kiállításokról, kongresszusokról, szakmai tanácskozásokról. Különös figyelmet fordít olyan szakterületek példákkal illusztrált bemutatására, amelyek a tervezőknek, a kivitelezőknek, a kereskedőknek és a felhasználóknak, valamint a legkorszerűbb ismereteket elsajátítani kívánó tanulóifjúságnak egyaránt fontosak.

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web