2023. március 25., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

epites-kicsiAz építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint az építési naplót 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. A korábban megkezdett kivitelezések esetében az építési napló vezetését papír alapon is be lehet befejezni.

Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, illetve vezetésének főbb szabályai nem változnak. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás.

Az építési napló a vezetésére vagy bejegyzésre kötelezettek számára, ügyfélkapus regisztráció után bárhonnan, a nap bármely szakában elérhető. Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offl ine (internetkapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként kell feltölteni az elektronikus alkalmazásba.

FŐBB JELLEMZŐK

Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától. Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat. Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitása előtt. Ez az építtető feladata, aki ezzel megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, például az építési műszaki ellenőrt.

KÉSZENLÉTBE HELYEZÉS

Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (építési műszaki ellenőr) kezdeményezésére elektronikus úton történik a Lechner Lajos Tudás Központnál (LLTK). A kérelem tartalmazza – engedélyköteles munkák esetén – az építési engedély számát.

A kérelem mellékletei:

  • szükség szerint képviseleti meghatalmazás, megbízás,
  • cég esetén adószám.

A NAPLÓ VEZETÉSE

Az e-építési napló több részből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően több – az e-építési napló részeként – fő- és alnaplót is lehet nyitni, a fő- és alvállalkozók számától függően.

Az e-építési napló akkor minősül megnyitottnak, ha az első főnaplót megnyitották. A főnapló megnyitásával egyidejűleg – a tulajdonos hozzájárulásával – az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési munkaterület átadás is megtörténik.

Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló megnyitásával a készenléti állapota megszűnik, mert megnyitott állapotba került. Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó naplórészt is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött és a legutolsó területvisszaadási aktus is le nem zárult.

A fővállalkozó az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja. Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be, illetve a vele szerződéses viszonyban lévő vállalkozók naplórészeit láthatja. A szerződésszerű teljesítést a teljesítésigazolási napló tartalmazza és igazolja, ez képezi alapját például a jogviták rendezésének vagy a használatbavételi engedélyezést megelőző építési terület visszaadásnak is.

A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.

INFORMÁCIÓK

A lehető leggördülékenyebb átállás érdekében 2013 augusztusától az építész, a mérnök, továbbá a kereskedelmi és iparkamarák szervezésében az egész ország területén tájékoztatási és oktatási program indul. Az elméleti és gyakorlati kurzusok, illetve a www.e-epites.hu portálon augusztustól ingyenesen elérhető oktatási segédletek lehetőséget nyújtanak az önképzésre is. Az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatos kurzusokról a www.e-epites.hu portálon, illetve a területi építész, mérnök vagy kereskedelmi és iparkamaráknál lehet érdeklődni.

Forrás: Belügyminisztérium,
Építésügyi Főosztály

Eseménynaptár

Március 2023
H K Sz Cs P Szo V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240